Kategorie:
Různé

Rozhodnutí o zřízení věcného břemene k obecní nemovitosti

Který obecní orgán má rozhodnout o zřízení věcného břemene k obecnímu nemovitému majetku? Naše obec má v úmyslu zřídit oprávnění z věcného břemene k obecním pozemkům (sportovišti) ve prospěch sportovní organizace, čímž ovšem dojde k podstatnému zatížení těchto pozemků. Domnívám se, že z tohoto...

Který obecní orgán má rozhodnout o zřízení věcného břemene k obecnímu nemovitému majetku? Naše obec má v úmyslu zřídit oprávnění z věcného břemene k obecním pozemkům (sportovišti) ve prospěch sportovní organizace, čímž ovšem dojde k podstatnému zatížení těchto pozemků. Domnívám se, že z tohoto důvodu by o této dispozici mělo rozhodnout zastupitelstvo obce.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, rozhodování o vzniku věcných břemen k obecním nemovitostem na základě smlouvy nesvěřuje ani do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce (srov. § 84 odst. 2 a § 85) ani do vyhrazené pravomoci rady obce (§ 102 odst. 2). To znamená, že rozhodnutí o zatížení obecní nemovitosti věcným břemenem ve prospěch třetí osoby, ať již formou osobní služebnosti nebo služebnosti pozemkové, náleží (i po 1. lednu 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník) do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. Z hlediska určení funkční příslušnosti rady obce k rozhodnutí o vzniku věcného břemene přitom není rozhodné, že zřízením služebnosti dojde k podstatnému omezení výkonu vlastnického práva obce.


Na druhou stranu je na uvážení členů rady obce (případně členů zastupitelstva), zda rozhodnutí o zřízení věcného břemene v tomto případě »nepředloží« zastupitelstvu obce. Platí totiž, že zastupitelstvo obce si může převzít rozhodování o jakékoli záležitosti v nevyhrazené pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (srov. § 84 odst. 4 zákona o obcích), tedy i rozhodování o věcných břemenech. Pokud však rada takto postupovat nebude a sama o vzniku věcného břemene rozhodne, případně pokud si zastupitelstvo takové rozhodování na sebe nevztáhne, bude toto rozhodnutí plně v pravomoci rady obce.

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *