Rozpočty obcí na rok 2014 – Hurá, chudneme!

Klíčové informace k sestavení rozpočtů obcí na rok 2014 přinesla svým účastníkům konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, která se uskutečnila 12. září 2013 v sídle ČNB pod generálním zastřešením Komerční banky, a. s.

Pro příští rok počítejme s provizoriem státního rozpočtu, které potrvá zřejmě do února. Není to tragédie, ale není to ani příjemné. Obce mohou rozpočty sestavovat a schvalovat, avšak speciální režim bude platit směrem k transferům ze státního rozpočtu a ohroženy budou rovněž investice z dotací.

Konference přinesla dobré i špatné zprávy. Ze svého úhlu pohledu shrnuji plusy a minusy k sestavení rozpočtu obcí:


+ Ekonomika USA roste o 5 % (podstatou je spotřeba domácností) a růst zažívají i vybrané státy jako Čína, Indie…, byť s různou úrovní rizika svých ekonomik. Ve světě je růst ekonomiky průměrně o zhruba 8 %.

– Evropa stagnuje, ale naděje na oživení jí přináší růst Spojených států. Evropa, vyjma Německa, nemá ekonomický potenciál vyvažující stagnaci a deficity EU.

– Nestabilita politiky a časté změny daní a pravidel ekonomice škodí.

– Ekonomika ČR má letos meziročně klesnout »jen« o 1,5 % HDP – někteří to chápou (hlavně politici) jako »odražení od dna«.

– Nezaměstnanost v ČR dosáhla letos svého maxima, reálné mzdy klesají (pozn.: lidé chudnou, odborně: klesá koupěschopnost obyvatelstva) a přibývá lidí zaměstnaných na částečný úvazek, zaměstnanci na plný úvazek se stávají vzácnějšími.

– Problémy vlád členských zemí EU většinou spočívají v dluzích a socialistických tunelech. Ekonomiky jednotlivých států se mezi sebou značně liší: Od bankrotářů, jichž je mnohem více (Řekové, Španělé…), až po úspěšné tahouny ekonomiky (Němci).

– Na pozitivní zprávy z USA reagoval bankovní sektor v EU enormním a velmi rychlým růstem sazeb z úvěrů během jednoho měsíce o 1 % p. a. (pozn.: podle mě předčasně).

Ve srovnání se skutečností roku 2008 získaly obce v roce 2012 na daňových příjmech o 8888 mil. Kč méně. A předpoklad na rok 2014? I když letos došlo k navýšení RUD, daňové příjmy obcí jen obtížně dosáhnou skutečnosti 2008 (pozn.: třebaže součástí daňových příjmů jsou dotace na žáky, zatímco v roce 2008 nebyly).

+ Pro příští rok je poprvé od roku 2009 očekáván meziroční růst HDP – ovšem s tím, že česká ekonomika zdaleka nedosahuje výkonu roku 2008.

– Výrazně se zvedly daně, ale výnosy DPPO jsou výrazně nižší, ač se obě sazby DPH zvedly, DPH zaznamenala velmi silné propady výnosů kvartálních plátců (pozn.: neznamená to, že drobnější plátci mají problémy? …prý to může být změnou systému úhrad – uvidíme…).

– Stavební sektor jako významný přispěvatel k HDP silně stagnuje – stát má problémy se zadáváním veřejných zakázek a nemá na investice do svého majetku.

+ Ekonomiku ČR od poklesu v 3Q 2013 zachránily v posledním kvartálu vývozy a dotace z EU.

– ČR platí na úroky z dluhů řádově 50 miliard Kč ročně a dalších 50 mld. Kč představuje po očištění roční deficit důchodového systému. Takže 115 mld. deficit státního rozpočtu na příští rok jen těžko přispěje k růstu ekonomiky, jak se slepě domnívají vidinou blížícího se uchopení moci opojení socialisté a odboráři.

– Jen minimum živnostníků platí daně, většina vykazuje záporná plnění. Opravdu spasí ekonomiku zvýšení daní té hrstce, která daně ještě odvádí (pozn.: není však něco špatně, když lidé podnikají, ale platí záporné daně)?

– Úspory a stavy na bankovních účtech obcí i domácností stoupají. Trnem v oku, zdá se, jsou státu úspory obcí, protože stát slovo »úspora« či »kladný zůstatek na účtu« už desetiletí nezná…

– Zadluženost státu přesáhla 1800 mld. Kč (1,8 bilionu), zadluženost obcí je na 90 miliard Kč a roste jen pozvolna, hlavně vlivem kofinancování dotací. Hrozí, že do pěti let ČR přestane plnit kritérium podílu dluhu na HDP pro přijetí eura, a nebude se tak moci stát zombie jako Řecko s eurem a v bankrotu. Situace ČR bude jiná, koruna, bankrot, devalvace (znehodnocení měny), znárodňování či zabavování úspor.

– Obce podceňují dotace a neplní podmínky, za nichž je obdržely. Vzniká tak riziko vratek. Ovšem některé obce mají problém s nejednotným přístupem státu k podmínkám pro přiznání dotací a kontrolám naklá- dání s tímto druhem podpory.

+ Svou činnost zahájil užitečný a mnou velmi vítaný Monitor státní pokladny, v němž se obce dozví (tzv. klikací rozpo- čet) užitečné ekonomické infomace – viz: www.monitor.statnipokladna.cz.

ZÁVĚREM

Patrně jste pochopili, že jsem optimista fakty zdolaný k pesimismu. Hurá, chudneme! Asi tak bych shrnul situaci, kterou vnímám z informování médií. Dále cítím, že stát má tendenci tvrdit, že se nic neděje, že ekonomika »jede«, a že by proto měl bez problémů prodat emise dalších dluhopisů v hodnotě převyšující 100 mld. Kč, a to na financování dalšího deficitu státního rozpočtu. Více také vydělají banky růstem sazeb z úvěrů, pokud ČNB nezmění diskont.

Co vyváží v ČR deficity státního rozpočtu? Deficitní důchodový systém, vysoké částky za úroky z dluhů státu, nebo snad zisky ČEZ či Lesů ČR? Kde je nebo kde se vezme potenciál schopný vyvážit politiky zdevastovanou domácí ekonomiku?

Na rok 2014 doporučuji obcím počítat s nižšími výnosy daní o 5 % oproti očekávání roku 2013 nebo ponechat daňové příjmy na úrovni 2012 + 5 %. Ostatně udělejte si celkový obrázek sami. Já mám jasno a zvu vás na své přednášky k rozpočtu.

Pozn.: Součástí DP jsou dotace na žáky ve výši cca 8 mld. Kč, prognóza je k září 2013.

 

LUDĚK TESAŘ
www.cityfinance.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *