Rozšíří Prachatice seznam UNESCO?

V soutěži o titul Historické město roku jsou Prachatice již ostříleným účastníkem. Čtyřikrát byly finalisty, jednou zvítězily a už dvakrát získaly Cenu časopisu Moderní obec.

Letos v dubnu u příležitosti oslavy Mezinárodního dne památek a historických sídel (více na str. 3) ocenil náš časopis město Prachatice coby vítěze krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (MPR/MPZ) za rok 2012 za »promyšlenou a soustavnou péči o zachování historického rázu městské památkové rezervace«.

DO PAMÁTKOVÉ PÉČE LONI ŠLO 6,5 PROCENTA Z ROZPOČTU


Do Programu regenerace se město zapojilo už v roce 1994 a v jeho plnění si udržuje jedno z předních míst. Území MPR zahrnuje celkem 167 domů, 48 z nich vlastní město, kulturních památek je 135. Nejzásadnějším počinem byla rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí v roce 2002 (18,8 mil. Kč), na niž navázaly rekonstrukce všech ulic v historickém centru dokončené v roce 2010 (dalších 72 mil. Kč). Největší akcí byla rekonstrukce městského divadla a budovy KIS v letech 2009 a 2010 asi za 61,6 mil. Kč.

»Nejdůležitější investicí loni bylo navrácení sgrafit otlučených za první republiky na fasádu Národního domu na Velkém náměstí,« říká starosta Prachatic Ing. Martin Malý. Rekonstruováno bylo též 15 historických fasád a opraveno dalších 10 objektů. »Rozpočet města se loni pohyboval kolem 203 mil. Kč a investice do obnovy památek dosáhly kolem 13,5 mil. Kč, což je asi 6,5 % rozpočtu. Z toho činily dotace 2,4 mil. Kč a 1,1 mil. vložili soukromí vlastníci památkově chráněných domů,« dodává starosta. Město poskytuje příspěvky na obnovu památek a nepamátkových objektů i ze svého rozpočtu z Nadačního fondu pro rozvoj kultury a péči o památky.

»Obnovujeme památky i mimo území MPR,« vysvětluje Ing. Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje na MěÚ. »Loni byl například opraven další úsek hřbitovní zdi ve Starých Prachaticích, povrchy chodníků v urnovém háji, doplněna výtvarná výzdoba dvou božích muk a dvou výklenkových kaplí na Svatopetrské cestě ke hřbitovu. Ve hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla byla restaurována polychromovaná dřevořezba Panny Marie ze sousoší Kalvárie. Restaurována byla i vstupní kovaná hřbitovní brána,« doplňuje Antonín Jurčo.

ŽIVOT V PAMÁTKOVÉ REZERVACI

Do obnovených památek se vrací život. Např. v domě čp. 184 na Velkém náměstí vznikla galerie děl Otto Herberta Hajeka, sál Národního domu slouží společenským akcím i zasedání zastupitelstva, v domech čp. 171 a čp. 43 vzniklo Muzeum krajky a Muzeum české loutky a cirkusu. Uvažuje se o zřízení galerie výtvarných děl v bývalé Městské škole v Děkanské ulici.

Podléhá běžný provoz v MPR regulaci? Antonín Jurčo odpovídá, že přiměřené: »Historické jádro je z hlediska silničního provozu zónou s povolenou rychlostí max. 30 km/hod. a se zákazem stání. Na Velkém náměstí mohou vozidla parkovat jen v polovině střední části, zbývající plocha je ponechána volná. Reklamy i předzahrádky se regulují v rámci individuálních povolovacích postupů. Ve vztahu k nočnímu klidu město vydalo v roce 2009 obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.«

Město se rovněž snaží samo nebo skrze Nadační fond věnovat i popularizaci své historie. Loni např. vydalo knihu »Prachatice, obrazy z paměti města« a uspořádalo místní kolo výtvarné soutěže s názvem Památky očima mladých. A spolkový život? Ve městě funguje Šumavský ochotnický spolek, folklorní soubory Libín a Libín S, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň, o. s. Pod povrchem, jež organizuje např. farmářské trhy nebo Baráčníci, kteří pořádají každoročně oslavu Dne republiky »Baráčníci městu« a účastní se Slavností Zlaté solné stezky.

LÁZNĚ, LYŽOVÁNÍ NEBO UNESCO

Prachatice by však rozvoj turismu na svém území rády zaměřily i jiným směrem. »Delší čas už připravujeme projekt částečného návratu k několikasetleté lázeňské tradici města, která skončila v roce1945,« přibližuje starosta. »Město splňuje podmínku dlouhodobé čistoty ovzduší a může získat tento statut z hlediska klimatických lázní. Splňuje i podmínku blízkosti slatin. Vznikl tak projekt „Resort sv. Markéty“. Zpracovánu máme projektovou dokumentaci v úrovni stavebního povolení. Město se v této akciové společnosti angažuje 15% akciovým podílem. Projektová cena stavby je 460 mil. Kč a zajištěno máme financování asi z jedné poloviny. Na druhou sháníme investora.«

Trochu menším projektem je Areál zimních sportů na Libínském Sedle, který je připraven do fáze zanesení v územním plánu a zpracované základní studie. V minulosti město projektu pomohlo i částečným pozemkovým vyrovnáním tak, aby vlastnilo některé strategické pozemky pod plánovaným tělesem lanovky a sjezdových tratí.

»Asi před měsícem jsme začali pracovat na snaze zapsat naše město společně se středověkou obchodní Zlatou stezkou do seznamu světového dědictví UNESCO,« pokračuje Martin Malý. »Nyní zpracováváme žádost o zařazení na Indikativní seznam památek ČR pro UNESCO. Byli bychom rádi, kdyby tento projekt měl přeshraniční přesah a zapojily se do něj i obce na německé straně hranice,« uzavírá starosta.

Prachatický starosta Martin Malý by mj. rád obnovil lázeňskou tradici města.
FOTO: RADOVAN MIČA

Sgrafitový dům na Kostelním náměstí.
FOTO: ANTONÍN JURČO

V Děkanské ulici může vzniknout galerie.
FOTO: ANTONÍN JURČO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *