Roztokám chybějí místa v mateřských školách, dohání to nabídka kroužků

Roztoky u Prahy (téměř 9 tisíc obyvatel), obec s pověřeným úřadem, nabízí řadu možností volnočasového vyžití pro děti školního i předškolního věku. Avšak v případě vzdělávacích zařízení kapacita nedostačuje.

Mateřských škol byste v Roztokách u Prahy napočítali celkem šest. Tři z nich zřizuje město, v případě dalších tří se jedná o soukromá zařízení.

MATEŘSKÉ ŠKOLY PŮL NA PŮL OBECNÍ A SOUKROMÉ

Kapacita »obecních« mateřských škol často nestačí a většinou přijímají děti až těsně předtím, než jdou do školy. Rodiny, které v MŠ už jednoho potomka mají, jsou upřednostňovány. Všechny školky mají k dispozici také odbornou pomoc logopeda. Děti se mohou přihlásit do keramického, vý-tvarného a pohybového kroužku anebo do angličtiny.


Dvě ze soukromých MŠ vyučují děti výhradně v angličtině s rodilým mluvčím. Rodiče však mohou svého potomka přihlásit i na více jazyků najednou. Všechna tři zařízení nabízejí širokou škálu programů pro děti, ať už jde o lekce zumby nebo o kroužek tenisu. Děti se přijímají v útlejším věku, docházka je možná již od dvou roků či dříve. Přestože v Roztokách nefungují jesle, jejich roli částečně suplují tyto MŠ.

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU MĚLA SKROMNÝ VÝSLEDEK

Základní škola je v Roztokách jedna a docházejí do ní děti místní i přespolní. Je proto široce orientovaná. Přijímá všechny přihlášené děti, což dokládá i množství letošních prvňáků, kteří zaplnili pět tříd. Celkem má škola tříd 27, většinu z nich na prvním stupni. Při ZŠ fungují dvě družiny a školní jídelny (v různých částech města).

Škola má několik specializovaných učeben: laboratoř na výuku chemie a počítačovou místnost pro předmět informatiky. K dispozici je dále školní logoped, specializovaný pedagog a preventista.

Před dvěma lety získala ZŠ krajskou dotaci na dostavbu a rekonstrukci budov. Nebylo však jisté, zda budou peníze stačit, a město proto vyhlásilo k 1. červnu loňského roku veřejnou sbírku, která vynesla 84 600 korun. »Čekali jsme, že sbírka dopadne o něco lépe, naštěstí se nám podařilo získat od kraje další dotaci,« vyjádřila se ke sbírce Anna Pösingerová, referentka města pro školství a vzdělávání.

Zatím se podařilo rekonstruovat pouze budovu školní družiny a jídelny v dolních Roztokách. Dostavba další části školy je teprve v základech a je na ni třeba asi 100 milionů. Součástí nové budovy by měla být tělocvična a deset učeben. Ačkoliv se s jejím využíváním počítalo už od letošního září, žáci i učitelé si budou muset ještě rok počkat.

ZŠ nabízí vedle výchovy a vzdělávání žákům také kroužky, jako např. keramický, výtvarný a modelářský či doplňující výuku anglického jazyka.

KURZY I PRO RODIČE S DĚTMI

Další kroužky pracují na základní umělecké škole s kapacitou 280 žáků. Podle slov jejího ředitele Bohuslava Šlégra je již třetím rokem zcela naplněna a nové žáky přijímá pouze na základě výsledků talentových zkoušek.

Volný čas mohou roztocké děti trávit třeba i se skautským oddílem, který pro ně pořádá letní tábory a celoroční výpravy. Pro děti předškolního věku nabízí programy několik dalších organizací. Jazyková škola pořádá angličtinu pro nejmenší. Pohybové aktivity mohou děti rozvíjet ve sportovním, tanečním či stepařském klubu. Oblibě se těší i kroužek turistický pro děti mezi osmi a dvanácti lety, jenž připravuje letní tábory i výlety v průběhu školního roku.

Dílny a kurzy různého zaměření však mohou využít se svými dětmi i rodiče na mateřské dovolené. Společně mohou navštěvovat např. kroužky výtvarných či pohybových aktivit.

O zábavu pro děti se starají rovněž spolky, jako např. Roztoč, který pořádá pravidelně masopust, slavnost světel, zahradní slavnost nebo živé jesličky a rovněž obstarává kulturní večery a víkendové dílny. Místní loutkové divadélko zase pořádá vystoupení pro MŠ.

 

ALBÍNA MRÁZOVÁ
studentka Vyšší odborné školy publicistiky

Veřejných hřišť je v Roztokách několik, to na snímku je nedaleko základní školy.

Budovu v Žalově tvoří družina a jídelna. Hlavní budova ZŠ je v dolních Roztokách.

FOTO: AUTORKA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *