Rozvoj kapacit škol kolem měst dostal opět zelenou

A je tu další výzva Ministerstva financí ČR na podporu rozvoje škol v okolí velkých měst. Tentokrát se týká základních devítiletých škol v okolí větších měst po celé republice. Vyloučeny jsou školy 1. stupně a málotřídky.

V současné době nastává kolaps dostupnosti základního vzdělání v blízkosti velkých měst. MF ČR zareagovalo a vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (podprogramu 298213) se týká omezeného počtu škol (na rozdíl od poslední výzvy MŠMT, která podporovala školy a školky po celé republice). O finanční prostředky mohou do 5. 12. žádat jen školy v okolí velkých měst a základní devítileté školy, které jsou v daném území spádové. MF ČR omezilo výzvu nejen z důvodů finančních, ale nechce totiž ani podporovat roztříštěnost škol. Minimální výše spolufinancování účastníka je stanovena procentním podílem z celkových nákladů akce dle uzavřených smluv o dílu ke dni vydání rozhodnutí, a to ve výši 30 %.

PROBLÉMEM JE NESPRÁVNĚ PŘEČTENÁ DOKUMENTACE

Podprogram je zaměřen na rozšiřování vlastních prostor pro výuku – učeben univerzálních a odborných, kabinetů, zázemí pro učitele, vedení školy, školníka, ale i dalších součástí se školou provozně spojených, a to formou přístavby, nástavby, nové výstavby či rekonstrukce stávajících prostor, pokud je spojena s nárůstem kapacit. Rekonstrukce a odstraňování havarijních stavů je financováno z programu 298210, prostředky podprogramu 298213 lze tedy využít na vybudování těchto zařízení (vyjma venkovních sportovišť) pouze v případech, že je vyvoláno nárůstem počtu žáků a současné prostory kapacitně nevyhovují. Dotaci nelze poskytnout na již dokončenou akci, nebo kde není prokázáno zajištění plného financování.

»Největším problémem při předkládání žádostí je nedůsledné nastudování dokumentace k výzvě,« hodnotí důvody pro odmítnutí některých žadatelů Ing. Jitka Doleželová z odboru Financování územních rozpočtů a programové financování MF ČR, »žadatelé se na nás mohou obrátit, ochotně jim poskytneme veškeré informace, jak při osobním setkání, tak telefonicky.« Chyb se bohužel dopouštějí i firmy, které pro obce žádosti zpracovávají.

Součástí žádosti musí být zdůvodnění nezbytnosti projektu, předložení demografické studie dětí ve spádovém území pět až deset let dopředu

V PRVNÍM KOLE USPĚLY SKORO VŠECHNY PROJEKTY

Prostředky z první výzvy byly již přerozděleny. S existencí podprogramu se počítá do konce roku 2016, je tedy možné předkládat i v rámci 2. výzvy víceleté projekty. První kolo výzvy cílilo pouze na školy v okolí Prahy, kde je situace v oblasti umísťování dětí do škol nejtíživější z hlediska nárůstu obyvatel, porodnosti, demografického vývoje a rostoucí migrace a kde již na začátku roku byla zpracována analýza situace, byly vyčísleny potřeby a projektově připravena dostatečná dlouhodobě udržitelná kapacita. Všechny žádosti, které splňovaly požadavky prvního kola, byly podpořeny.

Obce mají šanci žádat do 5. 12. o podporu na výstavbu či rekonstrukci školských zařízení.

ILUSTRAČNÍ FOTO: TOUAX

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *