Autor
Kategorie:
Různé

Různé tváře blended learningu

Dobří organizátoři kurzů a úspěšní lektoři hledají cesty, jak účastníkům vzdělávání usnadnit osvojování znalostí a dovedností, jak zprostředkovávat učivo zajímavě a efektivně. Na této cestě se v posledních letech setkávají s různými způsoby zapojení moderních komunikačních technologií do výuky. Patří mezi ně i tzv. blended learning. Jak se osvědčuje ve vzdělávání úředníků obcí, městysů a měst?

Blended learning (tzv. smíšené učení) se používá v různých modifikacích. V Institutu pro veřejnou správu (IVS) Praha zaznamenáváme rostoucí oblibu u produktu »Studijní materiály pro obecnou část zvláštní odborné způsobilosti«. Tento soubor elektronických textů je doplňkem k týdennímu prezenčnímu kurzu, v jehož průběhu se úředníci připravují na příslušnou část zkoušky. Jde o rozsáhlou elektronickou učebnici, která přehledně a srozumitelně podává veškeré učivo, jež je obsahem ověřování odborné způsobilosti.

Zahrnuje však i moduly věnované kurzu a zkoušce. Úředníci si je mohou pročíst měsíc před zahájením výuky. Snáze potom vnímají výklad lektorů na přednáškách, jsou lépe připraveni na řešení úkolů na seminářích.

AKTUÁLNÍ STUDIJNÍ POMŮCKY

IVS coby koordinátor a metodik v oblasti ZOZ úředníků územních samospráv na svém webu zveřejňuje studijní pomůcky pro přípravu na obecnou část zkoušky: interaktivní cvičné testy, otázky k opakování problematiky veřejné správy či texty mapující způsoby aplikace správního řádu ve vybraných odvětvích veřejné správy.

V současnosti se připravuje aktualizace a rozšíření stávajícího portfolia elektronických materiálů, které mohou vhodně doplnit přípravu k ověření ZOZ na kurzech nebo zefektivnit samostudium. Pomůcky budou i nadále volně k dispozici na stránkách www.institutpraha.cz.

Ve stadiu projektování je program určený dospělým, kteří musí vykonat zákonem předepsané ověření svých profesních znalostí a dovedností. Tým pedagogů a psychologů pro ně připraví různorodé materiály: příručku o zásadách efektivního studia v tištěné i elektronické verzi, cvičení zaměřená na rozvoj paměti, film o průběhu zkoušky nebo webinář poskytující mj. možnost konzultace individuálních studijních obtíží s odborníkem. Klienti IVS se programu dočkají ještě letos.

Blended learning se uplatňuje též při průběžném vzdělávání úředníků, např. propojením videokurzů účetnictví s prezenčními semináři, kde je prostor pro zodpovězení dotazů a řešení případových studií. Realizátoři vzdělávání dále jako podporu poskytují odborný informační servis – metodické materiály zaměřené na aktuální problematiku účtování obcí. Kromě toho mají možnost výměny zkušeností s kolegy, lektory a dalšími odborníky v rámci e-konference a chatu.

Aktivity a záměry IVS v blended learningu cílí rovněž na management obecních úřadů i na volené představitele obcí. Připravují se výuková CD k vybraným tématům seriálu prezenčních kurzů pro zastupitele menších obcí. Zvažuje se inovace zvláštní části vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů – pro získání lepšího přehledu o správních činnostech vykonávaných podřízenými úředníky budou zřejmě využity studijní texty z e-learningových kurzů, jež se osvědčily při přípravě na některé zvláštní části ZOZ.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, kombinace tradičního vyučování se studiem podporovaným novými informačními technologiemi může být užitečným rozšířením palety vzdělávacích postupů. Pokud je blended learning aplikován smysluplně, účelně a s ohledem na potřeby cílové skupiny, funguje jako atraktivní a efektivní forma učení.

PETR KUŠ

Institut pro veřejnou správu Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *