Rychlodráha Praha-Kladno už jistá?

Nejpozději v příštím roce by se měla začít na prvním úseku stavět nová rychlodráha, která v budoucnu spojí centrum Prahy se středočeským Kladnem a pravděpodobně také s ruzyňským letištěm.

Po několika letech nekonečných diskusí se tak snad konečně přejde od teorií k praktickému uskutečnění tohoto projektu.

O nutnosti modernizovat velice přetíženou trať do Kladna a zároveň vyřešit kapacitní spojení centra Prahy s dnešním Letištěm Václava Havla se hovoří už řadu let. Dokonce kvůli tomu vznikla i společnost PRaK, která měla projekt rychlodráhy připravovat. Nakonec skončila v likvidaci, protože podle náměstka středočeského hejtmana PhDr. Marcela Chládka, MBA, už splnila svoji roli a nebyla dál potřebná. »Byla to společnost, která táhla ten projekt, připravovala různé studie, ale v posledních letech byl její výkon téměř nulový,« řekl primátor Kladna Ing. Dan Jiránek, který ve společnosti PRaK působil.

Podle obou politiků nyní vybudování rychlodráhy závisí především na státních orgánech.

POMOCI MÁ TAKÉ EVROPSKÁ DOTACE

Nová rychlodráha bude dvoukolejná, elektrifikovaná a na většině jejích úseků se zvý-ší traťová rychlost na 120 km/hod, někde dokonce až na 145 km/hod.

Při budování rychlodráhy se rovněž počítá s modernizací mostů, nádraží, přejezdů, stejně jako s výstavbou protihlukových zdí. Nejlépe připravený na modernizaci je úsek mezi Kladnem a Veleslavínem, který letos prošel posouzením o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Náklady na rekonstrukci přibližně 20kilometrového úseku se pohybují kolem osmi miliard korun, součástí této etapy budou i úpravy nástupiště na Masarykově nádraží a Negrelliho viaduktu v Praze.

»Snažíme se maximálně urychlit přípravné práce, aby mohla být na stavbu využita dotace z Evropské unie,« uvedl Ing. Petr Šlegr, náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

SŽDC rozdělila výstavbu rychlodráhy kvůli omezeným možnostem financování na dvě – z pražských Bubnů do Ruzyně a z Ruzyně do Kladna. V dohledné době se zatím nepočítá se zahájením modernizace prvního uvedeného úseku, protože by byla finančně značně nákladná. Hovoří se totiž až o 27 mld. Kč, které by bylo nutné na modernizaci nejen vynaložit, ale především také získat. Proto se začne s levnější a méně problémovou částí.

NOVÝ PŘESTUPNÍ TERMINÁL NA KLADNĚ

První úpravy se nejspíše dočká Negrelliho viadukt, který spojuje Masarykovo nádraží a nádraží Bubny. Další etapou podle Petra Šlegra bude výstavba dvoukolejné tratě v Kladně, kde zároveň projde kompletní rekonstrukcí hlavní vlakové nádraží. U zastávky Kladno-město zase vznikne přestupní terminál, který propojí autobusovou a vlakovou dopravu. Dalším navazujícím úsekem, který bude mít nově dvě koleje, bude část mezi Kladnem a Jenčí.

Z dokumentů o posouzení vlivu stavby na životní prostředí vyplývá, že dvoukolejná trať z Ruzyně do Kladna z větší části povede po stávající železnici. Rychlodráha bude končit na pražském Masarykově nádraží, které rovněž projde zásadní přestavbou. V současné době se řeší změna územního plánu, která by umožnila zástavbu lokality tohoto nádraží se zachováním jeho funkce.

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Z dokumentů o posouzení vlivu stavby na životní prostředí vyplývá, že dvoukolejná trať z větší části povede po stávající železnici.

Vizualizace možné podoby budoucí stanice rychlodráhy Praha-Veleslavín.

VIZUALIZACE: MČ PRAHA 6

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *