S Fondem bydlení v zádech

Město Havířov si od České spořitelny vzalo úvěr ve výši 150 mil. Kč. Tuto částku chce vložit do výměny oken v bytových domech ve svém vlastnictví. Úhrada úroků a splátek poskytnutého úvěru půjde z městského Fondu nájemního bydlení. V září se již uskutečnila veřejná soutěž na dodavatele.

Primátor Havířova Ing. Zdeněk Osmanczyk upřesňuje, že vypůjčených 150 milionů korun je horní hranicí ceny, která nesmí být při výběru dodavatele výměny oken překročena. »Bude-li nabídka ceny nižší, zvýšíme počet domů, v nichž je nutné okna vyměnit. Vypůjčenou částku totiž chceme optimálně využít.« Záměrem města je vyměnit okna alespoň ve 47 domech s celkem 1625 byty s přibližně 5500 okny a dalšími skleněnými výplněmi v domech včetně vchodových dveří.


»Když jsme v letech 2000-2001 se sanacemi městského bytového fondu začínali, tak jsme při zateplování domů v nich okna ještě nevyměňovali. Jednak nám to doporučovali projektanti, jednak jsme sami zohlednili technický stav původních oken a cenu i kvalitu tehdy dostupných plastových oken na trhu,« vysvětluje Zdeněk Osmanczyk. »Nyní vyměníme okna i v těchto domech.«

ÚČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A FOND NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

Veškeré městské bytové hospodářství v Havířově probíhá na fyzicky samostatném bankovním účtu, tzv. účtu hospodářské činnosti. Na něj přicházejí platby za zhruba 7700 bytů ve vlastnictví města i za nebytové prostory související s městskými domy, které jsou ve správě Městské realitní agentury s. r. o. Z účtu hospodářské činnosti jsou pak vedeny veškeré platby spojené s provozem bytů i dalších prostor. Hospodářský výsledek tohoto účtu se každoročně převádí do Fondu nájemního bydlení (FNB), který je součástí městského účtu.

Letos a ještě také příští rok bude město právě z FNB České spořitelně splácet úroky z vyčerpané výše uvěru, pak přistoupí ke splácení samotné jistiny. Havířov musí přitom tento úvěr vyčerpat do konce roku 2013. Splácení úroků a jistiny úvěru z prostředků Fondu nájemního bydlení není v Havířově novou praxí. Na sanaci bytového fondu města si totiž magistrát vzal půjčku už v roce 2001 – tehdy ve výši 180 mil. Kč, a právě letos ji takto s »FNB v zádech« zcela splatil. Druhou, tentokrát pětiletou půjčku 150 mil. Kč město řádně splácí od roku 2009.

FNB má svůj statut, v němž mj. stojí, že z tohoto fondu mohou být hrazeny výhradně investice (v tomto případě sanace), spojené s nájemním bydlením a souvisejícími nebytovými prostorami, které se podílejí na příjmu fondu. Mezi další hlavní principy FNB patří například již zmíněná skutečnost, že příjmem fondu je hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti a výnosy z privatizace bytového fondu. Statutem jsou stanoveny rovněž možné výdaje. Jak poznamenává primátor Osmanczyk, peníze z FNB například nelze použít na úpravy okolí bytových domů a nedosáhnou na ně ani případní zájemci z řad fyzických nebo právnických osob.

SLEVY NA NÁJEMNÉM ZATÍM ZŮSTÁVAJÍ, BYŤ JSOU STÁLE NIŽŠÍ

Primátor neskrývá, že výměna oken se do ceny nájemného na rok 2013 promítne. »Bytový fond pro příští rok je z hlediska výše nájemného rozložen do čtyř skupin. Jde o domy plně sanované – zateplené s vyměněnými okny, kde je nájemné stanoveno na 55 Kč/m2. V domech jen s vyměněnými okny budou nájemníci platit 52,50 Kč/m2. Nájemníci v zateplených domech bez vyměněných oken budou v roce 2013 platit 50,02 Kč/m2 a nájemníci bydlící v nesanovaných domech musí počítat se 45 Kč/m2,« uvedl primátor.

Zatím však ještě pro nájemníky platí slevy. Deregulace nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. v Havířově skončila k 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 město poskytovalo slevu na nájemném ze základního, radou města stanoveného nájmu 50,02 Kč/m2. V roce 2010 a 2011 měli všichni nájemníci ve všech městských bytech v Havířově plošně slevu 25 procent, a platili tedy pouze 37,50 Kč/m2. Letos však rada města schválila už pouze slevu odstupňovanou, a to ve výši 5, 10 a 15 procent podle úrovně sanace. V plně sanovaných domech nájemné činí 47,50 Kč/m2, v částečně sanovaných domech nájemníci platí 45 Kč/m2, zatímco v nesanovaných domech je to letos 42,50 Kč/m2. Průměrné stáří bytů ve vlastnictví města přitom odpovídá historii Havířova, když rozhodující výstavba tam začala v první polovině 50. let minulého století a její konec nastal na samém jeho sklonku.

Změny ve výši nájmů v bytech města od 1. 1. 2013 by se měly mírně projevit také v příjmech FNB, byť primátor zdůrazňuje, že pro pro FNB je rozhodující především výsledek účtu hospodářské činnosti. Letos je příjem na tento účet naplánován na 260 mil. Kč a v příštím roce by to mělo být už dokonce 282 mil. Kč. Dluhy na nájmu bytů města činí kumulativně od roku 2000 do současnosti zhruba 11 mil. Kč, když za uvedené období město na nájemném ve svých bytech vybralo 3,5 mld. Kč.

SANACE NÁSLEDNĚ ZLEVŇUJÍ OPRAVY A ÚDRŽBU

Jak se sanace projevují v nákladech na opravy a údržbu městského bytového fondu? zeptali jsme se primátora. »Významně,« odpověděl Zdeněk Osmanczyk. »Hlavně proto, že součástí sanací je zateplení a úplná obnova střech. U panelových domů dochází k řádnému zatěsnění obvodového pláště proti vlhkosti z deště. Náklady na opravy a údržbu se tak výrazně snižují, vlastně se omezují na zvyšování bezpečnosti, tj. rekonstrukce vstupů do obytných domů včetně čipových přístupů a prohazovacích schránek, generální opravy plynových přípojek a rozvodů a běžnou údržbu, jako jsou výmalby společných prostor a výměny osvětlení.«

 

Z FNB mohou být hrazeny jen investice spojené s nájemním bydlení a souvisejícími nebytovými prostorami, které se podílejí na příjmech fondu.


Také havířovské domy z 50. let minulého století postavené v duchu architektonického stylu SORELY – socialistického realismu, dostanou nová okna.
ILUSTRAČNÍ FOTO: PETR GOMOLA

Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk: Poskytnutý úvěr je akcelerátorem sanace domů v našem městě. Úhrada úroků a splátek úvěru bude z Fondu nájemního bydlení.
FOTO: PETR GOMOLA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *