01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S malými obcemi se počítá, ale...

Na letošních jarních seminářích jsme za společnost ProVenkov, spol. s r. o., seznámili odbornou veřejnost i zástupce municipální sféry se základními parametry problematiky financování čištění odpadních vod. V zásadě se ukázalo, že podle současných platných pravidel přiznávání dotací Evropské unie - konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (ministerstva životního prostředí) ) a Programu rozvoje venkova ČR (ministerstva zemědělství) - se s malými obcemi počítá.

V přehledu uznatelných nákladů obou programů jsou uvedeny i typy čistíren, které lze dotovat, a to konkrétně čistírny:

biologické;

kořenové;

domovní.

Dotace bude možné využít jak na rekonstrukce, tak na budování nových čistíren a také kanalizací.

V mnoha případech se ukazuje, že řešení schválené v koncepčním dokumentu - plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVK ÚK) - není pro konkrétní obec vhodné, zejména kvůli vysokým investičním nákladům. Investiční náklady na navržené technické řešení se ukazují být nereálné pro možnosti malých obcí, přičemž v mnoha případech by se tak obec navíc dokonce ještě dostala mimo rámec dotačního titulu. A to buď překročením maximální hranice finanční náročnosti (u Programu rozvoje venkova je to maximálně 40, resp. 60 mil. Kč ), nebo nízkým bodovým hodnocením jednotlivých efektivních ukazatelů (u Operačního programu Životní prostředí). V takových případech se vyplatí vypracovat variantní (například decentrální) řešení, které po konzultaci s krajským úřadem může být reálnější a navíc ufinancovatelné i malou obcí.

ČASTÉ PROBLÉMY A JAK JIM PŘEDEJÍT

Dosud se ještě leckdy naráží na konzervativní stanoviska orgánů státní správy, ale je nutno poznamenat, že i v této oblasti zaznamenáváme určitý pokrok.

Dalším běžným jevem bývá to, že obec má již vypracovanou dokumentaci (k územnímu rozhodnutí, ve stupni vydání stavebního povolení... ) na řešení, které je v PRVK ÚK, ale po analýze možností čerpání dotací se ukáže, že na toto vyprojektované řešení nelze o dotaci žádat.

Jiným důvodem je očekávaná výše dotace. Ta nemusí být nedostatečná - a záměr obce proto potom z finančních důvodů přestává být realizovatelný.

V těchto případech obce vlastně vynaložily své peníze na přípravu projektů zbytečně. Proto je vhodné před vlastním projektováním vypracovat rozvahu s ohledem na investiční a provozní náklady - a zejména ekonomický rozbor financování, který musí vyhodnotit možnosti dotací a dofinancování vlastních zdrojů.

Nejčastějším řešením je změna PRVK ÚK, protože soulad tohoto dokumentu s projektovaným řešením je nutnou podmínkou v případě žádosti o dotaci z obou výše uvedených dotačních titulů.

Jestliže změna PRVK ÚK nebude příslušným krajem schválena, pak je nutné zvážit nejlevnější technické řešení, které bude realizováno jen s pomocí vlastních zdrojů obce bez dotací. Je-li investice do této varianty nižší než spoluúčast obce při původním řešení v PRVK ÚK, je z hlediska investic tato vlastní varianta (bez dotací) výhodnější.

Konkrétní příklady byly na seminářích prezentovány včetně číselných hodnot a přehledů vhodných dotací pro financování infrastruktury čištění odpadních vod.

ROMAN SLÁDEK
ProVenkov, spol. s r.o., www.provenkov.cz

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down