S obnovou kulturních památek pomohou Středočechům dotace

Až 500 000 korun mohou získat vlastníci kulturních památek ve Středočeském kraji na jejich obnovu z krajského Fondu kultury a obnovy památek. Podávat žádosti o finanční dotaci je možné od 26. března do 15. dubna letošního roku.

Žadatelem o dotaci na obnovu mohou být pouze vlastníci kulturní památky, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a nachází se na území Středočeského kraje. Prostřednictvím dotace lze získat minimálně 50 000 Kč a maximálně pak 500 000 Kč. Památka, k níž se žádost vztahuje, ovšem nesmí být v majetku Středočeského kraje a žadatel se na její obnově musí podílet minimálně z 5 %.

Pro podání žádostí o dotaci byla krajským úřadem  zřízena internetová aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/, která následně vygeneruje žádost ve formátu PDF. Její vytištěnou podobu pak žadatel musí podat na Krajský úřad Středočeského kraje se všemi povinnými přílohami a úředně ověřeným podpisem k posouzení, a to poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Borovská 11, Praha 5.*

Více informací a metodické pokyny k podání žádosti jsou k dispozici zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *