Kategorie:
Různé

S operačními programy v zádech vznikají nová místa

Průběžně dosažená hodnota dosavadního celkového závazku příjemců podpory z 11 sledovaných operačních programů ke 4. 1. 2012 činila 49 tisíc nově vytvořených pracovních míst. Vyplývá to z pravidelné měsíční monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (MMR -...

Průběžně dosažená hodnota dosavadního celkového závazku příjemců podpory z 11 sledovaných operačních programů ke 4. 1. 2012 činila 49 tisíc nově vytvořených pracovních míst. Vyplývá to z pravidelné měsíční monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci (MMR – NOK) o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období EU 2007-2013 za leden 2012 (viz http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/11/118930d0-124b-4028-a61b-61a4cf980f09.pdf).


Indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst sleduje 11 operačních programů: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Praha-Konkurenceschopnost a všech sedm regionálních operačních programů (ROPů). Jejich výsledky k 4. 1. 2012 shrnuje tabulka. Chybí v ní jen OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z uvedených 49 tisíc vytvořených pracovních míst podpořil plných 41 tisíc.

Potěšitelné jsou také výsledky ROPů. Závazky příjemců podpory z těchto programů se pohybují v rozmezí 216-795 pracovních míst. Nejvyšší závazky příjemců autoři zprávy MMR – NOK zaznamenávají v ROP Střední Morava (795 pracovních míst), ROP Severovýchod (735) a ROP Jihovýchod (651), nejméně v ROP Severozápad (216).

»ROP Střední Morava udělal v regionu pokrok a kritéria, podle nichž je naplňován, jsou plněna v souladu s nastavenými hodnotami,« uvedl Jack Engwegen, ředitel české sekce na DG REGIO při Evropské komisi. Zároveň upozornil na problém chybovosti, která je obecně v České republice dána příliš detailním nastavením podmínek pro čerpání evropských fondů. »Podle výroční kontrolní zprávy vydané Ministerstvem financí je rozsah chybovosti v projektech ROP Střední Morava na 40 % z povoleného limitu. Znamená to, že úřad umí včas a dobře zabránit chybám v projektech. Podle dosavadních zjištění se ROP Střední Morava řadí mezi operační programy s nízkou chybovostí při realizaci projektů,« dodal Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Nejvíce pracovních míst s podporou z regionálních operačních programů se vytváří v cestovním ruchu a při rozvoji městských a venkovských oblastí, rozvoji regionů, dopravy a podnikání.

O vzniku nových míst s pomocí ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Morava čtěte na str. 38.

Nová pracovní místa – mapa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *