Kategorie:
Různé

S »otevřením« úřadu není nutné čekat na nové zákony

Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu od letošního května zveřejňuje na svém webu většinu smluv uzavíraných městem. Je to již běžná praxe mnoha jiných radnic a pomalu ale jistě se tento způsob stane jistě běžným standardem. Říkám »většinu smluv«, neboť vycházíme ze současné...

Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu od letošního května zveřejňuje na svém webu většinu smluv uzavíraných městem. Je to již běžná praxe mnoha jiných radnic a pomalu ale jistě se tento způsob stane jistě běžným standardem. Říkám »většinu smluv«, neboť vycházíme ze současné právní úpravy, přičemž především respektujeme ochranu osobních údajů. Při uzavírání každé smlouvy o tom informujeme smluvního partnera. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by druhá smluvní strana měla vážné výhrady proti zveřejnění smlouvy.


Právní úprava nám tento postup neukládá, ale ani nezakazuje. Zákony o obcích, o svobodném přístupu k informacím, o zadávání veřejných zakázek nebo o střetu zájmů i další nám sice stanovují přesné povinnosti, co zveřejňovat – a to plníme. Jenže to není vše, co může naplňovat myšlenku tzv. otevřeného úřadu a o čem všem by měli být občané jednoduše, srozumitelně a hlavně dostupně informováni.

Nedomnívám se, že by bylo nutné doplňovat či zásadně měnit v tomto smyslu právní úpravu. Ukazuje se, že informovat občany i nad rámec zákona je věcí pouze dobré vůle volených zástupců. Přiblížit a objasnit občanům své rozhodovací procesy je otázka kultury a důsledného naplňování demokracie. My například zveřejňujeme v plném znění zápisy z jednání rady města a zastupitelstva včetně důvodových zpráv, které každému přiblíží motivy rozhodování i skutečnosti, z nichž se vycházelo apod. Před příštím zasedáním zastupitelstva budou zveřejněny i podkladové materiály. Samozřejmě že rovněž v tomto případě respektujeme právo na ochranu osobních údajů. Občané našeho města vědí, jak ten který zastupitel hlasoval, ale dokonce i jak hlasovali členové rady města, ačkoliv ze zákona je jednání rady města neveřejné.

Informovanost nepovažuji za zcela naplněnou jenom prostředky města či úřadu. Organizujeme proto pravidelné tiskové konference, kam zveme novináře regionálního i celostátních tisku. Je to již standardní postup, který žádný zákon neukládá. Možná, že by se mohlo zdát, že podle dosud platných interních pravidel městského úřadu není žádoucí, aby každý pracovník úřadu komunikoval s médii samostatně. Je tím však myšleno, že jednotliví úředníci nemohou vydávat tisková prohlášení nebo informace jménem města. I některé interní předpisy, jako jsou směrnice úřadu, organizační či spisový řád a další, jsou také veřejně přístupné. Opět to není zákonná povinnost, ale jak lépe přiblížit občanovi naše pracovní postupy?

Po zavedení těchto více méně pouze organizačních opatření se podstatně snížil počet žádostí o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Takové žádosti dnes registrujeme už skutečně jen ojediněle. Co všechno zveřejňovat, k jakým informacím a dokumentům umožnit volný přístup, nám kromě zákonných povinností ukáže především naše každodenní praxe a oprávněné zájmy a přání občanů. Jistě, pokud by se nepodařilo, aby se uvedené způsoby staly běžným standardem, pak by musela zasáhnout legislativa. Nemáme však už teď předpisů a zákonů a jejich novel více než dost?

Mgr. KAREL FILIP
starosta města Nové Strašecí (okres Rakovník)

 

Nedomnívám se, že by bylo nutné doplňovat či zásadně měnit právní úpravu. Ukazuje se, že informovat občany i nad rámec zákona je věcí pouze dobré vůle volených zástupců. Přiblížit a objasnit občanům své rozhodovací procesy je otázka kultury a důsledného naplňování demokracie.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *