Program Recyklace očima mladého vědce nechává žáky bádat venku

Žáci a studenti z 36 škol z 11 krajů z celé republiky se během května a června účastní vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která probíhá převážně venku, rozvíjí své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a elektroodpadu. Vzdělávací akce organizuje školní vzdělávací program Recyklohraní spolu s neziskovými společnostmi Ecobat a Elektrowin s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.  

„Jde nám o to, aby děti vzdělávání s našimi lektory bavilo, bylo praktické a aby si vedle informací odnesly i zážitky. Důležité je také uvědomění, že recyklace je pro životní prostředí šetrnější, než těžba surovin ze Země. A právě třídění baterií a elektrospotřebičů k recyklaci může ovlivnit každý z nás,“ vysvětluje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Program mladý vědec je určen pro druhý stupeň základních škol a první ročníky středních škol. Lektoři z Recyklohraní přijedou přímo do škol. Vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak a co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás

Školy si vybírají z tematických okruhů recyklace a půda, recyklace a voda, anebo recyklace a ovzduší. Žáci a studenti například odebírají vzorky půdy, určují její druh a typ, zkoumají, zda voda obsahuje vzduch, vyzkoušejí si, jak funguje čistírna odpadních vod i jak se likviduje ropná havárie.  Součástí jsou hravé pokusy a podpora kritického myšlení. Žáci pozorují přírodu v terénu i v učebně, osvěžují si přitom mezipředmětové vazby.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy. Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiály, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou zkušenost se sběrem a tříděním odpadů se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobných elektrozařízení. Do června 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 820 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na  www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani

/tz/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down