01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S projekty podpořenými z ROP se pojí i nová pracovní místa

Bezmála 1200 nově vytvářených pracovních míst v regionu soudržnosti Střední Morava a 300 dalších v regionu soudržnosti Moravskoslezsko je výsledkem dobře odváděné práce regionálních operačních programů v kraji Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském.

Nová pracovní místa vznikají zejména díky podnikatelským projektům zaměřeným na cestovní ruch. V Olomouckém a Zlínském kraji (region soudržnosti Střední Morava) to bude takřka 730 nových míst, které v oblasti cestovního ruchu generují projekty schválené Výborem Regionální rady. V regionu soudržnosti Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) Regionální rada přijala pro období let 2007-2013 skromnější cíle. U podpořených projektů zaměřených na cestovní ruch chce vytvořit 300 nových pracovních míst.


NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI DÁVÁ NEJEN OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

»Oblast cestovního ruchu je jedinou, v níž můžeme cíleně vytvářet nová pracovní místa. Podporujeme vznik atraktivit a modernizaci ubytování pro turisty,« vysvětluje Ing. David Sventek, MBA, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Není to ovšem pouze cestovní ruch, který dává příležitost pro nová pracovní místa. Téměř dalších 200 míst vzniklo ve městech Olomouckého a Zlínského kraje především v sociální oblasti, ve vzdělávacích projektech a u některých projektů zaměřených na volnočasové aktivity.

Bezmála sedm desítek nových pracovních míst vygeneroval venkov, což jsou pro ROP Střední Morava obce od 500 do 5000 obyvatel. Mezi takové projekty patří sportovní centrum v obci Vysoké Pole na Zlínsku, v němž našel nové pracovní uplatnění správce areálu. Stejně jako projekt centra pro sport a volný čas v Mikulovicích na Jesenicku. Ten umožní zaměstnat tři lidi, což v tomto regionu s nejvyšší nezaměstnaností v celém Olomouckém kraji není vůbec zanedbatelné.

ZAMĚSTNÁNÍ ALESPOŇ NA PĚT LET

K vytvoření nových pracovních míst se příjemce dotace z regionálního operačního programu zavazuje ve smlouvě o poskytnutí dotace. »Výhodou této podpory zaměstnanosti za přispění evropských peněz je, že nová pracovní místa jsou dlouhodobě udržitelná,« připomíná David Sventek povinnost příjemců peněz udržet výstupy projektu po dobu pěti let, případně tří let u projektů zakládajících veřejnou podporu. Nedodrží-li příjemce závazek stanovený dotační smlouvou, může mu být dotace dodatečně odebrána. Vytvoření a udržení pracovních míst v regionu je pro regionální operační programy prioritou.

V Šumperku vsadili na sociální služby. Základní a střední škola Pomněnka v Šumperku dlouhodobě pracuje s dětmi s těžkým mentálním postižením. Dětem se zdravotním postižením jsou ve městě otevřeny hned tři školy, jenže těmto žákům chybělo vhodné zázemí v podobě centra denních služeb, chráněného bydlení a dílny či denního stacionáře. Dnes chráněné bydlení slouží osmi klientům s mentálním postižením, včetně imobilních. V Pomněnce funguje také stacionář, denní centrum i chráněná dílna. Vše s podporou ROP Střední Morava ve výši téměř 29 mil. Kč.

Uničov rozšířil nabídku pro děti v předškolním věku. Město Uničov v Olomouckém kraji se dlouhodobě potýkalo s nedostatečnou kapacitou volných míst v mateřských školách. Proto využilo příležitosti podat projekt do ROP Střední Morava a původní budovu základní školy přestavělo na mateřskou školu. Kromě 45 nových míst pro předškoláky tam našly uplatnění tři nové paní učitelky a jeden provozní zaměstnanec. Vše s podporou ve výši 5 mil. Kč z ROP Střední Morava.

Prvenství Spa & Wellness hotelu Alexandria v Luhačovicích. Absolutním rekordmanem v nově vytvořených pracovních místech s podporou ROP na Střední Moravě je čtyřhvězdičkový Spa & Wellness hotel Alexandria v Luhačovicích. Částka 83 mil. Kč z ROP pomohla vytvořit nejen luxusní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu na Luhačovicku, ale i 38 nových pracovních míst. Hotel byl v roce 2011 veřejností označen za nejzajímavější projekt ROP v anketě Můj projekt.

Chráněné bydlení dalo práci 50 lidem. Co do počtu nových pracovních míst vévodí statistikám podpořených projektů z ROP Moravskoslezsko rozšíření chráněné dílny ERGON v Třinci. Projekt s rozpočtem bezmála 81 mil. Kč, z nichž část pokryla evropská dotace 36,6 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko, poskytl zaměstnání 50 lidem, z toho 46 osobám se zdravotním hendikepem. Nová hala umožnila rozšíření výrobního programu, který spočívá v jednoduchých a středně složitých kompletačních, balicích a montážních činnostech polotovarů a hotových výrobků pro firmy v regionu.

Denní stacionář vytvořil nové úvazky. Nové úvazky 7,5 pracovního místa vznikly v denním stacionáři Centra sociálních služeb v Bohumíně. Rekonstrukcí objektu se tam podařilo zprovoznit tkalcovskou a keramickou dílnu, počítačovou učebnu a společenské zázemí pro klienty. Dotace 4,9 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko pokryla většinu z výdajů projektu ve výši 5,8 mil. Kč.

Pavilon školky znamenal nová místa. S přispěním 7 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko vznikl nový pavilon mateřské školy Cihelní v Hlučíně. Rozšířením stávající kapacity školky o 56 míst přibylo také 3,5 nového pracovního místa. Město Hlučín coby nositel projektu doplatilo zbytek výdajů až do výše 9 mil. Kč. Nový pavilon se otevřel loni v listopadu.

Zaměstnání na greenu. Významnou nabídku nových pracovních míst poskytne rovněž golfový rezort v Kravařích na Opavsku. Hřiště se po rozšíření a uzpůsobení zázemí a služeb nejen pro golfisty, ale také pro turisty a návštěvníky, otevírá letos na jaře se zahájením nové golfové sezony. Součástí projektu je závazek na vznik hned 20 nových pracovních míst.

RENATA ŠKROBÁLKOVÁ
Úřad Regionální rady Střední Morava

MICHAL SOBEK
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Také Spa & Wellness hotel Alexandria v Luhačovicích byl podpořen z ROPu.

ERGON v Třinci nabízí kromě montážních prací i praní, žehlení či úklidové služby.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down