01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S rekonstrukcí škol pomohou evropské i národní dotace

Kromě regionálních operačních programů mohou města a obce žádat o finance i z některých tematických operačních nebo národních programů. PROGRAM OBNOVY VENKOVA Na malé obce pod 500 obyvatel pamatuje v souvislosti s investicemi do škol, které zřizují, osa III. Programu obnovy venkova. U projektů na...

Kromě regionálních operačních programů mohou města a obce žádat o finance i z některých tematických operačních nebo národních programů.

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Na malé obce pod 500 obyvatel pamatuje v souvislosti s investicemi do škol, které zřizují, osa III. Programu obnovy venkova. U projektů na výstavbu či modernizaci ZŠ a MŠ mohou žádat na všechny stavební výdaje v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, podopatření 2.1.2 Občanské vybavení a služby. Patří sem i vybudování sprch, bezbariérového přístupu, kuchyně, jídelny, dětských hřišť a sportovišť i parkové úpravy (např. školní zahrada).

Podle vyjádření tiskového mluvčího Marka Ženkla ze Státního zemědělského a intervenčního fondu zbývá v opatření III.2.1 v důsledku převisu zaregistrovaných projektů nad schválenými k rozdělení pouze jedna roční alokace. Ta v případě, že nedojde k zúžení podpory, nedokáže pokrýt všechny zaregistrované projekty. A proto i v souvislosti s obměnou obecních zastupitelstev po volbách 2010 bylo rozhodnuto přesunout toto opatření z jarního do podzimního kola podpory roku 2011. Plán výzev lze sledovat na http://www.szif.cz.

PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z operačního programu, který řídí Ministerstvo životního prostředí, a jehož podporu administruje Státní fond životního prostředí, získávají města a obce dotaci nejčastěji na zateplení školních budov. Dále je to oprava střech, výměna oken a dveří nebo rekonstrukce kotelny v případě, že se pořizuje zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Dosud byla schválena řada projektů obcí a měst v oblasti podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší, 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a v oblasti 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Plán výzev na rok 2011 bude zveřejněn na adrese http://www.opzp.cz.

PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY

Na bezbariérový přístup do školních budov přispívá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) v rámci vládního Národního rozvojového programu mobility pro všechny z podprogramu 233015, který má MŠMT zařazen v programu 233010. Škola se musí nacházet na bezbariérové trase města nebo obce. Žádosti se většinou týkají vnitřní úpravy budov včetně sociálního zařízení, výtahů, vstupních prostor, přístupových ramp a úprav chodníků. Veškeré úpravy musí být projektantem navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. MŠMT přispívá až do výše 50 % investičního záměru. Každý rok je vyčleněno asi 10 milionů korun a podle Mgr. Jany Holíkové z odboru vnějších vztahů a komunikace se s částkou počítá i v následujících obdobích.

Úspěšným žadatelem o dotace je i město Mimoň, které dlouhodobě usiluje o odstranění bariér ve veřejných budovách a zajištění přístupu do objektů občanské vybavenosti v rámci programu Mimoň město bez bariér. »Námi realizovaný projekt s názvem NRPM - Bezbariérový přístup do základní školy praktické Mimoň se týká školského zařízení, proto byla žádost podána na MŠMT,« vysvětluje Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města. »Jedná se o přístavbu výtahu ke stávajícímu objektu školy. Součástí je rovněž bezbariérové řešení WC,« pokračuje Pavel Škubal. Realizace byla zahájena v říjnu loňského roku a do konce března 2011 má být stavba dokončena a předána škole do užívání.

»Náročná byla zejména přípravná fáze projektu, ale jednalo se o problémy spojené s nekvalitně zpracovanou projektovou dokumentací. Rád bych apeloval na všechny, kteří podobný projekt připravují, aby projektové dokumentace zadávali vždy se zajištěním stavebního povolení,« doporučuje závěrem Pavel Škubal.

/sd/

Zateplení jedné z kladenských MŠ.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down