Samosprávy mezi lobbisty? Absurdní, obracejí se nejen obce v otevřeném dopise na premiéra

Sdružení místních samospráv ČR odeslalo otevřený dopis, ve kterém se společně se Svazem měst a obcí ČR obrací na předsedu vlády Petra Fialu ohledně připravovaného návrhu zákona o lobbingu. Podle poslední verze návrhu mají mezi lobbisty patřit také územní samosprávné celky, tedy i obce a kraje a jejich zastřešující organizace. V praxi by tak například starostové komunikující se zákonodárci museli o jednáních uvádět hlášení do registru lobbistů, což je zejména pro menší obce administrativně velmi náročné. Absurdní rozměr dostává návrh zákona i v případě zastřešujících organizací samosprávných celků, které jsou často povinnými připomínkovými místy v rámci legislativního procesu.

Zahrnutí územních samosprávných celků a jejich zastřešujících organizací mezi lobbisty vnímáme nejen jako zcela zbytné, ale jako absurdní, finančně náročné, administrativně zatěžující, a především v rozporu s ústavním pořádkem. V případě subjektů, které jsou připomínkovými místy, návrh představuje popření jejich zásadní role v legislativním procesu,“ uvádí Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Podle SMS ČR je zarážející, že v předchozím mezirezortním připomínkovém řízení nastala dohoda, že samosprávné celky a jejich zastřešující organizace budou z působnosti zákona vyjmuty, avšak v nedávné době došlo k razantnímu obratu a zákon se má vztahovat i na tyto subjekty.

Obce a kraje, které mají Ústavou ČR zaručené právo na samosprávu, vykonávají v přenesené působnosti rovněž státní správu. SMS ČR upozorňuje na zcela logický fakt, že zástupci obcí a krajů jednotlivě nebo v rámci zastřešujících uskupení jednají například se zákonodárci a státními úřady o připravovaných a projednávaných legislativních i nelegislativních materiálech.

V podobném duchu mimo jiné hovoří i Evropská charta místní samosprávy, podle níž se s místními společenstvími včas a vhodným způsobem konzultují otázky plánování a rozhodování ve všech věcech, které se jich přímo dotýkají.

„SMS ČR je příznivcem zavedení zákonných pravidel pro lobbování, která do této oblasti vnesou transparentnost ohledně prosazování nejrůznějších soukromých zájmů.  Odmítáme, aby došlo ke zcela zbytečnému a extrémnímu byrokratickému zatížení obcí, měst a krajů a zastřešujících sdružení či svazů, které jsou blízkým partnerem státu při správě jeho území a při péči o jeho občany. Domníváme se, že navržená regulace by v aktuální podobě zásadním způsobem negativně zasáhla a ovlivnila spolupráci samospráv se státem,“ dodává Eliška Olšáková.

Obce, kraje i Hlavní město Praha jsou povinny při výkonu veškeré své působnosti, tedy i při prosazování svých zájmů, chránit veřejný zájem. Z pohledu SMS ČR na jejich činnost i na činnost jejich zastřešujících organizací tedy v žádném případě nelze pohlížet obdobně jako na aktivity profesionálních lobbistů, kteří prosazují soukromé zájmy sebe nebo svých klientů.

/zr/*

Na snímku: Úřad vlády ČR, foto: FB Úřadu vlády ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down