Autor
Kategorie:
Ekonomika

Schodek státního rozpočtu meziročně klesl

Celostátní inkaso sdílených daní k 31. 8. 2013 vykázalo v meziročním srovnání mírný růst. Nejvyšší přírůstek (21,3 mld. Kč) byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty.

Ke konci srpna dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu (SR) 703,5 miliardy korun, celkové výdaje činily 739,7 mld. Kč a schodek hospodaření byl vykázán ve výši 36,2 mld. Kč. Schodek se tak meziročně snížil o více než 30 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2008. Počátkem září to uvedlo Ministerstvo financí ČR (MF).

Pokud jde o vývoj inkasa sdílených daní (viz tabulka), MF konstatovalo:

Inkaso DPH ve výši 141,8 mld. Kč meziročně vzrostlo o 14,3 mld. Kč, tj. o 11,3 %. Na plánovaném růstu rozpočtu proti skutečnosti 2012 o 6,2 % se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. V samotném srpnu došlo k meziročnímu růstu inkasa DPH, které náleží státnímu rozpočtu, o 9,9 mld. Kč. Nepravidelný vývoj inkasa DPH z hlediska meziročního srovnání i v jiných měsících roku je částečně projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních, a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Konkrétně jde o to, že popsané změny znamenají, že v prvních měsících jednotlivých čtvrtletí (duben, červenec) dochází k výraznějšímu meziročnímu poklesu inkasa, zatímco v druhých měsících čtvrtletí (únor, květen, srpen) k růstu.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (DPO) dosáhlo za 8 měsíců roku 45,7 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 8,0 mld. Kč, tj. o 14,9 %. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob (DFO) ze závislé činnosti meziročně rostlo o 3,9 % a dosáhlo 54,2 mld. Kč. Důvodem je zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -1,6 mld. Kč (před rokem činilo -1,0 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 5,9 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,7 mld. Kč. Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Podle Ministerstva financí na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní (RUD). Ta od 1. 1. 2013 posiluje příjmy obcí, zejména na úkor příjmů státního rozpočtu.

Celkové výdaje státního rozpočtu v objemu 739,7 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2013 byly o 7,6 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky, především na důchody. Ve schváleném SR byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde zatím o růst o 1,8 %. Za 8 měsíců letošního roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 317,5 mld. Kč při meziročním poklesu o 1,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly ve sledovaném období 69,6 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 2,1 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,6 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč více než v roce 2012.

Meziroční srovnání celostátního inkasa sdílených daní (v mld. Kč) + výběru daně z nemovitostí

schválený SR 2011 sk. k 31. 8. 2011 schválený SR 2012 sk. k 31. 8. 2012 schválený SR 2013 sk. k 31. 8. 2013 meziroč. přírůstek 2012/2011 meziroč. přírůstek 2013/2012
DPH 279,50 179,90 308,70 177,50 297,30 198,77 – 2,4 21,3
DPO 120,60 70,26 122,90 75,61 124,90 67,71 5,3 -7,9
DFO celkem 151,00 81,95 135,90 85,14 147,70 88,44 3,2 3,3
DFO vybíraná srážkou 19,30 7,40 12,80 9,26 13,40 8,63 1,9 -0,6
DFO ze závislé činnosti 121,10 75,55 117,80 76,53 128,90 80,97 1,0 4,4
DFO z přiznání 10,60 -1,01 5,30 -0,65 5,40 -1,16 0,4 – 0,5
Daň z nemovitostí 9,70 6,16 8,70 6,93 9,00 7,10 0,8 0,2

ZDROJ: MF ČR, ZÁŘÍ 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *