Schvalování rozpočtu obce

Každoročně probíhá v posledním čtvrtletí jakýsi skrytý boj, zda bude mít město do konce roku schválen rozpočet nebo bude přijato rozpočtové provizorium a rozpočet schválen až v lednu příštího roku. Podle názoru vedoucího finančního odboru nejsou k dispozici do zasedání zastupitelstva města vždy...

Každoročně probíhá v posledním čtvrtletí jakýsi skrytý boj, zda bude mít město do konce roku schválen rozpočet nebo bude přijato rozpočtové provizorium a rozpočet schválen až v lednu příštího roku. Podle názoru vedoucího finančního odboru nejsou k dispozici do zasedání zastupitelstva města vždy mezi 10. až 12. prosincem všechny potřebné údaje a proto musí být přijato rozpočtové provizorium. Současně však v sousedních městech i jinde bývá v prosinci rozpočet přijat. Samozřejmě že všichni vycházíme ze stejných podkladů, jak zákonných, tak reálných. Státní rozpočet na rok 2012 byl schválen 14. 12. 2011. Některá města však schválila svoje rozpočty ještě před tímto datem. Jaké musí být splněny podmínky, aby byl do konce roku přijat zastupitelstvem obce rozpočet?

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž:

a) státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí,

b) rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.

Zákon však neupravuje, že schválení rozpočtu obce nebo kraje musí předcházet schválení státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Je tedy možné, aby rozpočet obce nebo kraje byl schválen dříve. Musí se ale vycházet z toho, že takový rozpočet neobsahuje některé položky, které v době jeho schválení nebyly známy. Zastupitelstvu se při projednávání rozpočtu musí sdělit, že jej mohou schválit, ale s tím, že rozpočet má určitou vypovídací hodnotu. Po schválení státního rozpočtu a rozpočtu kraje se provede rozpočtové opatření a schválený rozpočet se upraví podle skutečných hodnot. Mnohé obce se takovému postupu schvalování »neúplného rozpočtu« vyhýbají a raději hospodaří podle rozpočtového provizoria.

Ing. RUDOLF KOTRBA

oddělení legislativy a metodiky ÚSC, Ministerstvo financí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *