Sdružení místních samospráv ČR usiluje o předvídatelné financování škol v regionech

V panelové diskusi na téma administrativní zátěže ředitelů škol vystoupil první místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky Oldřich Vávra. V debatě zaznělo jasné stanovisko SMS ČR o nutnosti existence škol na malých obcích a došlo i na kritiku spletitosti školské legislativy.

Nadace České spořitelny ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ uspořádaly panelovou diskusi ve studiu České spořitelny u příležitosti představení Studie Společenství obcí Potenciální úspory z rozsahu a dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů škol. Studie byla zpracována na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze na základě zadání Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svazu měst a obcí ČR. Autoři studie, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.,doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D., si dali za cíl vytvořit kvalifikovaný odhad potenciálních úspor v případě, že by vybrané provozní a administrativní činnosti, které nejvíce zatěžují ředitele škol, zajišťoval pro všechny mateřské a základní školy na území průměrné obce s rozšířenou působností jeden subjekt. Panelové diskuse se účastnili zástupci ministerstva školství, vysokých škol, asociace ředitelů ZŠ, SMO ČR a další. Za Sdružení místních samospráv ČR diskutoval první místopředseda a předseda pracovní skupiny pro školství, sport a kulturu Oldřich Vávra.

Profesor Vysoké školy ekonomické Jakub Fischer prezentoval závěry studie, na které navázala diskuse. Ta se týkala možností a limitů realizace cílů, které studie uvádí. Oldřich Vávra za SMS ČR hájil existenci škol i na malých obcích s tím, že jakékoliv svazkování musí být pouze dobrovolné. Prezentoval zkušenosti z řad škol i zřizovatelů: „Již dnes zřizovatelé pro školy připravují a administrují investiční projekty a spolupracují na krytí zejména částečných úvazků a zajišťují stavebně technickou část škol. SMS ČR dlouhodobě usiluje o předvídatelné systémové financování, kdy dnešní značná část financování prostřednictvím projektů odčerpává ředitelům množství času,“ připomněl Oldřich Vávra.

Došlo i na téma přebujelosti a nepřehlednosti právního prostředí a v mnoha případech značně nevyváženého vztahu mezi žákem/rodiči a školou. Oldřich Vávra jménem SMS ČR také vyjádřil pochybnosti o relevanci zprávy, pokud jde o finanční úspory, protože se zakládá na výstupu dotazování zhruba 20 respondentů. „Zpráva pracuje s tzv. přepočtenými plnými úvazky a nerozlišuje mezi MŠ a ZŠ. Zpráva přiznává jak potenciál úspor, tak ale i náklady, které by musely jinde nově vzniknout. Zatímco úspory jsou kalkulovány jako maximální, tak náklady jsou kalkulovány v dolním pásmu. Z výše uvedených důvodů vnímáme zprávu jako příspěvek do diskuse k hledání možností odbřemenění ředitelů a motivaci ke spolupráci se zřizovatelem a v území, pokud ještě někde nefunguje, nikoliv jako identifikaci finančních úspor,“ konstatoval první místopředseda SMS ČR.

Účastníci panelové diskuse se shodli na tom, že primárním cílem studie nemůže být prostá finanční úspora, ale zvýšení kvality vzdělávání. Pokud by mělo dojít ke změnám v kompetencích a zabezpečovaných činnostech, je nezbytné, aby tyto byly doprovázeny i patřičným financování.

Záznam diskuse je možno zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=qTKErkoo-ig

Celá studie je k dispozici zde: https://partnerstvi2030.cz/spolecenstvi-obci-potencialni-uspory-z-rozsahu-a-dopad-na-snizeni-administrativni-zateze-reditelu-skol/

/zr/

Na snímku: Z panelové diskuse na téma administrativní zátěže ředitelů základních škol*

Foto: FB SMS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down