Sdružení místních samospráv jednalo s ministrem školství o výběru ředitelů škol z konkurzních řízení

V souvislosti s aktuální problematikou výběru ředitelů škol z konkurzních řízení se zástupci Sdružení místních samospráv ČR sešli s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si po dohodě s Českou školní inspekcí (ČŠI) kladou za cíl zlepšit systém výběru ředitelů, kdy kladou důraz na maximalizaci odbornosti členů komisí a posílení aspektu pedagogického vedení školy. podle jejich názoru je potřeba více zohlednit pedagogické a manažerské kvality uchazeče, kdy konkurz nemá být testem znalostí vyhlášek a zákona.

Jak Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) po jednání uvedlo, MŠMT navrhuje zapracovat tyto změny:
* závaznost konkurzu pro zřizovatele, v případě nesouhlasu s pořadím opakování konkurzu,
* zajistit odbornost tím, že členy komise bude schvalovat ČŠI nebo bude alespoň určovat odborné členy,
* zástupce pedagogického sboru bude volen tajnou volbou.

Hlavním záměrem MŠMT je prosadit zlepšení systému a nenechat se jednostranně ovlivnit žádnou z politických stran, kdy v současné době poslanci vyvíjejí iniciativu k výraznému omezení vlivu zřizovatelů, neboť spatřují jako problematickou malou kompetentnost pracovníků krajských úřadů.

Podle sdělení MŠMT jsou výše zmiňované změny již zapracovány v návrhu, který bude v blízké době zveřejněn v Eklep. Účinnost je navrhovaná na přelom let 2018/2019.

Ze strany SMS ČR byl vysloven jednoznačný nesouhlas se závazností výsledku pro zřizovatele. Ministr školství i zástupce ČŠI byli upozorněni na tvrdá data, ze kterých neplyne žádná indicie, že by byl systém nastaven špatně, naopak že dochází k navyšování počtu konkurzů a k navýšení počtu uchazečů. Dále SMS ČR konstatovalo, že jednostranné navýšení pravomoci ČŠI směřuje k popření zřizovatelské funkce a může vést až k problémům s personálním obsazením komisí. Sdružení místních samospráv ČR požádalo o zachování počtu zástupců zřizovatele. Ministr byl seznámen s postojem sdružení, které jako hlavní problém spatřuje v alarmujícím zjevně nízkém zájmu o pozici ředitele.

SMS ČR odešle ministerstvu  písemné shrnutí své základní pozice k novele vyhlášky 54/2005 Sb.*

/tz/

Na snímku: Budova Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ilustrační foto: archiv MŠMT

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down