Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů vstoupilo do ICMA

Přidruženým členem International City / County Management Association (ICMA) se české sdružení tajemníků stalo v závěru září na konferenci ICMA v americkém Bostonu.

Tato mezinárodní profesní a vzdělávací asociace manažerů ve veřejné správě, založená už v roce 1914 v USA, nyní sdružuje na devět tisíc právnických i fyzických osob z celého světa (viz: http://icma.org). Jejími členy tak jsou kromě řady národních sdružení vedoucích úřadů veřejné správy také jednotliví manažeři, kteří pracují pro obce, města a regiony. S dalšími právnickými subjekty, zejména se sídlem ve Spojených státech, ICMA spolupracuje. Mj. je uznávaným partnerem OSN, Světové zdravotnické organizace (WHO) či Mezinárodního měnového fondu.

Hlavními cíli ICMA jsou vytváření a podpora sítě komunálních manažerů, jejich vzdělávání, prosazování profesních zájmů i vzájemná výměna zkušeností. Díky ICMA tak například vznikla Databáze vědomostí, která je od roku 2011 otevřena zcela všem.

Všichni členové ICMA mají:

sloužit jako správci zastupitelské demokracie;

uplatňovat nejvyšší standardy čestnosti a poctivosti ve veřejné správě, které jsou zakotveny v Etickém kodexu ICMA;

obhajovat odborný management jako nedílnou součást efektivní místní správy a budování komunity, spolu s volenou samosprávou jako preferovanou formou místních správních struktur;

budovat trvale udržitelná společenství jako hlavní odpovědnost místní samosprávy;

navazovat kontakty s cílem výměny znalostí a dovedností v mezinárodním měřítku;

zavazovat se k celoživotnímu vzdělávání a profesnímu rozvoji;

zajišťovat, aby místní správy a jejich sdružení odrážely rozmanitost svého společenství;

zvyšovat kvalitu výkonu profese, odborníků i sdružení, dbát prostřednictvím ICMA, aby se její členové osobně zavázali k tomuto rozvoji.

Smlouvu o přidruženém členství Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v ICMA podepsal v Bostonu předseda STMOÚ Ing. Jaromír Zajíček, MPA (viz horní snímek, zleva: prezidentka ICMA Bonnie Svrcek, předseda STMOÚ ČR Jaromír Zajíček a výkonný ředitel ICMA Robert J. O’Neil).

K přidruženému členství STMOÚ v ICMA a k tomu, co si od něho tajemníci českých městských a obecních úřadů slibují, se podrobněji vrátíme příště.

Historický podpis za STMOÚ v Bostonu.

FOTO: ARCHIV STMOÚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *