Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Semily mají spravedlivější pravidla podpory spolků

Novou koncepci financování spolků a organizací, působících v sociální, sportovní, kulturní i obecně prospěšné oblasti, letos zavedli v Semilech. Dotace grantového programu, podporujícího tyto aktivity, přitom zůstala - i přes složitější situaci v příjmové části rozpočtu města - stejná jako loni,...

Novou koncepci financování spolků a organizací, působících v sociální, sportovní, kulturní i obecně prospěšné oblasti, letos zavedli v Semilech. Dotace grantového programu, podporujícího tyto aktivity, přitom zůstala – i přes složitější situaci v příjmové části rozpočtu města – stejná jako loni, tedy 1,07 mil. Kč.

Dosud šlo o tři varianty financování:

Varianta 1: Město spolku zdarma nebo za symbolickou částku pronajalo své prostory. Spolek si sám hradil spotřebu energií a běžnou údržbu. Město z prostor nemělo příjmy, ale ani se k nim nevázaly žádné jeho výdaje. Náklady nesly spolky.


Varianta 2: Spolek si od města nepronajímal žádné prostory, ale využíval veřejně přístupné prostory města za běžné ceny pro veřejnost. Náklady neslo město.

Varianta 3: Spolek měl od města zdarma prostory, o něž se staralo město na své náklady. Spolek však tyto prostory ještě sám pronajímal a tyto příjmy si ponechával. Náklady neslo město, příjmy měly spolky.

Letošní změny mají přinést spravedlivé a průhledné financování spolků uplatněním první či druhé varianty. Organizacím, které využívají zvýhodnění a zároveň mají svůj vlastní příjem (varianta 3), bylo třeba režim upravit. Proto organizace, které vznikly při příspěvkových organizacích města a jsou jimi i financovány, už o grant žádat nemohou. Jak však uvedla 1. místostarostka Ing. Marcela Volšičková, pořádá-li organizace významnou akci, jako festival Jazz pod Kozákovem či přehlídku divadelních, loutkářských a hudebních souborů Semilský Paroháč, je jí i letos přiznán příspěvek v loňské výši schválený zvláštní položkou přímo do příspěvku organizace.

Od letoška pomůže i možnost žádat o financování údržby a správy nemovitostí. To se týká hlavně oddílu kopané využívajícího městský stadion. Údržbu stadionu zajišťuje příspěvková organizace města Sportovní centrum Semily, jíž se kvůli udržování ploch každoročně navyšoval příspěvek o 0,62 mil. Kč. Letos už se mají na údržbě podílet i fotbalisté částkou 0,12 mil. Kč. Zbytek nákladů ještě pokryje Sportovní centrum Semily, napřesrok však oddílu nezbude než požádat o grant.

»Chápeme, že by nebyli schopni financovat kompletně celou údržbu,« řekla místostarostka. »Ale i město se musí snažit o to, aby vynakládalo své prostředky účelně. Nebylo by ostatně spravedlivé, kdyby fotbalisté nic neplatili za údržbu využívaných prostor, ani za spotřebu energií a vody. Fakt, že se zapojí do financování, naopak může náklady snížit, neboť o to budou mít sami zájem,« řekla Ing. Marcela Volšičková.

Spolkovému životu se v Semilech daří, jak dokládá i záběr z letošního masopustu.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *