Seminář Venkov už popatnácté

Výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK uspořádalo ve čtvrtek 2. 2. 2023 již 15. ročník tradičního semináře Venkov, tentokrát s vročením 2023. Seminář se konal v pražském sídle Přírodovědecké fakulty UK, která nad ním spolu s Českou geografickou společností (ČGS) převzala i záštitu. 

Po úvodním přivítání děkanem Přírodovědecké fakulty prof. Jiřím Zimou předal prezident ČGS doc. Pavel Chromý dlouholetému aktivnímu členovi ČGS Dr. Janu Müllerovi čestné členství v ČGS a pak již mohl začít odborný program semináře.  Semináře se zúčastnilo více než sto aktivních  zájemců o tématiku rurálního rozvoje ať již z akademického prostředí, z prostředí veřejné správy, nebo dalších odborníků.

V úvodním vystoupení hlavní organizátor semináře Radim Perlín společně s Markem Komárkem představili hlavní téma letošního semináře, a to problematiku malých sídel do 100 obyvatel. Ve svém vystoupení se soustředili na vývoj počtu obyvatel v těchto sídlech a na rozdílné úrovně vybavenosti sídel, které mohou vést k postupnému snižování kvality života v nejmenších sídlech.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň připomněl aktivity, které připravuje nebo již realizovalo MMR pro podporu venkovských regionů, a to včetně těch, které vykazují dlouhodobě znaky hospodářsky slabých venkovských regionů. Jedno z hlavních sdělení ze strany MMR je trend postupného odklonu od plošného poskytování dotací za stejných podmínek v celém Česku k více diferencovanému přístupu a míře podpory podle velikosti a polohy obce.

Jako třetí vystoupil starosta obce Peruc Jan Vnouček, který přestavil pohled starosty venkovské obce s celkem osmi místními částmi. Další témata, která připravili Dana Fialová a Jiří Vágner, byla zaměřena na rozvoj rekreace a dopady nadměrného a nerovnoměrného cestovního ruchu na venkově. Robert Bargel z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) se věnoval změnám ve struktuře a podpoře lokální kultury především ve venkovských obcích a významu lokální kultury pro stabilitu a rozvoj lokálního prostředí. Tomáš Havlíček představil analytický pohled změny cisterciácké krajiny na příkladu krajiny v okolí kláštera Velehrad a upozornil na dlouhodobou stabilitu kulturní krajiny.

V odpoledním bloku proběhla panelová diskuse za účasti náměstka Radima Sršně, starosty Jana Vnoučka, Jana Bínka ze společnosti Garep a Pavla Chromého z výzkumného centra RURAL. V diskusi jsme se zaměřili znova na aspekty rozvoje nejmenších sídel, na bariéry, které omezují nebo znemožňují lokální rozvoj a také na potřeby a nástroje rozvoje nejmenších sídel.

Zajímavá byla především výměna názorů, kdy na jedné straně řečníci zdůrazňovali význam podpory lidských zdrojů, nutnost posilování lokální komunity a identity obyvatel jako jednoho z faktorů rozvoje. Na druhé straně další panelisté oponovali a kladli důraz na investiční podporu budování základní infrastruktury jako podmínky nebo předpokladu rozvoje venkovského sídla.  Do panelové diskuze se zapojovali i další účastníci, kteří také upozorňovali na často výrazné limity, které brání rozvoji regionu (nedostatečný signál mobilních dat) a nutnost podpory státu při zajišťování základního standardu kvality života.

V závěru diskuse všichni řečníci vyjádřili naději a pevné přesvědčení, že v dlouhodobém pohledu českým nejmenším sídlům nehrozí zánik a že tato sídla mohou najít dobré rozvojové trajektorie.*

Radim Perlín,

Výzkumné centrum RURAL,

Přírodovědecká fakulta UK

Prezentace přednesených příspěvků jsou ke stažení na: https://rural.cz/2023/02/seminar-venkov/

Videozáznam z části vystoupení náměstka ministra pro místní rozvoj Radima Sršně najdete na: https://www.facebook.com/ModerniObec

Na horním snímku: Dva Radimové - Radim Sršeň (vlevo) a Radim Perlín na semináři VENKOV 2023

Foto: Ivan Ryšavý

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down