01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sídliště žije. Proč by to nemohlo začít platit také u vás?

Lze na českých, moravských a slezských sídlištích ještě vůbec zlepšovat vztahy mezi jejich obyvateli a těžit z toho i pro zvyšování úrovně veřejných prostranství v dané lokalitě? Jistěže ano! Tento optimismus sdílí také Nadace OKD, která vyhlásila svůj v pořadí už pátý grantový program nazvaný Sídliště žije.

Prakticky každý třetí obyvatel ČR žije na sídlišti. Zatímco na západ od našich hranic panelová sídliště získávají spíše charakter sociálního bydlení, u nás do nich proudí značné investice do oprav i údržby. Jak podotýká ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek, sídliště v naší zemi jsou stále vyhledávaná pro bydlení. Program Sídliště žije proto chce dát šanci místům, na něž se dosud nedostalo ze žádného z národních zdrojů podporujících regeneraci sídlišť. »Program je zaměřen na proměnu konkrétního místa, kde aktivní zapojení obyvatel přináší i posílení místní komunity, zlepšení mezilidských vztahů, a tím i udržitelnost projektů, neboť si lidé k dané akci vytvoří osobní pouto,« říká Jiří Suchánek.


Největší šanci na grant tedy budou mít projekty, jež počítají s co nejširším zapojením místních občanů?

To je opravdu nutná podmínka. Jde nejen o plánování, kdy lidé z místa spolurozhodují o budoucím směřování projektu. Ideální je i jejich účast na jeho uskutečnění. Může to mít povahu brigády, sponzorského daru, poskytnutí materiálu apod. Výsledek tak bude reagovat na skutečné potřeby místní komunity. Vznikat mohou klubovny, místa pro setkávání generací, parčíky apod. Určitě to nepůjde bez šikovné organizace či party nadšenců, ať už to budou občanská sdružení, rodiče dětí z mateřské školky, skauti či sportovci.

Nadace OKD však bývá v obecném povědomí spojována především se severní Moravou. Mají naději na získání grantu i sídliště odjinud?

Skutečně zhruba 80 procent příspěvků proudí do Moravskoslezského kraje. Lze tak předpokládat, že alespoň tři z celkem pěti podle plánu podpořených projektů vzniknou právě tam. Protože však jde o pilotní projekt, je těžké odhadnout, odkud budou projekty vyhodnocené jako nejlepší. Jsem přesvědčen o tom, že ani organizace z jiných koutů ČR by neměly váhat zapojit se. Přesvědčí-li nás přihlášené projekty, že nejlepší věci mohou vzniknout třeba na jihu Čech či v Podkrkonoší, rádi tam budeme investovat. Ostatně díky výzvám pro další naše čtyři programy - Pro zdraví, Pro radost, Pro Evropu a Pro budoucnost - poputuje letos mimo území Moravskoslezského kraje bezmála 12 mil. Kč.

Kromě finanční podpory nabízíte i odbornou pomoc. V čem by mohla spočívat?

V první fázi žadatel musí hlavně prokázat to, že je schopen strhnout lidi pro společnou věc a vymyslet zajímavou aktivitu. Pak už mu lidé z Nadace OKD a s námi úzce spolupracující Nadace Partnerství pomohou s dalšími fázemi - od facilitace schůzek s místními obyvateli přes zpracování projektové dokumentace, komunikace s obcí až po slavnostní otevření projektu. Nejlepších 15-20 organizací z prvního kola navíc zdarma absolvuje seminář, v jehož rámci se podíváme i po příkladech dobré praxe v ČR. Ostatně tyto příklady mohou jako inspiraci žadatelé nalézt už nyní na webu www.sidlistezije.cz. Tam budeme monitorovat i jednotlivé projekty a ke každému přidávat fotografie a aktuality. A půjde-li vše dobře, uspořádáme konferenci zabývající se úpravou veřejných prostranství na sídlišti se zapojováním veřejnosti.

 

Jak se zapojit do programu Sídliště žije

Uzávěrka 1. kola výzvy je 24. 2. 2012 ve 24.00 hod., uzávěrka 2. kola výzvy je 25. 4. 2012 ve 24.00 hod. Žádosti se vyplňují a odesílají pouze elektronicky prostřednictvím systému Grantys.

V 1. kole stačí předložit rozpracovanou vizi projektového záměru. V 1. kole bude do užšího výběru vybráno 15-20 nejzajímavějších projektů. Vítězné projekty ze 2. kola výzvy budou oznámeny 11. 5. 2012. Od tohoto data by do dvou let měly být podpořené projekty uskutečněny.

Oprávněnými žadateli o grant jsou: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, obce, příspěvkové organizace, sdružení a spolky obcí, sdružení nájemníků.

Pro účely programu se za sídliště a jeho komunitu považuje územně ucelená skupina bytových domů s minimálně 150 bytovými jednotkami.

Letos je pro tento program vyhrazeno 5 mil. Kč. Maximální výše podpory může činit 2 mil. Kč, spodní limit dotace byl stanoven na 0,2 mil. Kč. Podíl spolufinancování ze strany žadatele musí být minimálně 20 %, přičemž spoluúčast může mít i povahu lidské práce (1 dobrovolnická hodina je oceněna částkou 50 Kč).

Podrobnější informace o programu Sídliště žije jsou na webu www.sidlistezije.cz.

ZDROJ: NADACE OKD

Jiří Suchánek

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down