01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skládáme projekty a peníze jako puzzle

Zvenku to možná působí nekoncepčně, ale když se to v průběhu deseti let všechno takhle poskládá, vyjde vám hezky spravená obec. To je s naším rozpočtem velký úspěch. Říká starostka severomoravské obce Rouské a předsedkyně Mikroregionu Záhoran Miluše Stržínková.

Vám se daří čerpat dotace, když jste se pustili do rekonstrukcí už několikrát?

Abyste vůbec mohli na tak malé obci něco opravit, bez dotací se neobejdete. Dokud nebude rozpočtová politika spravedlivější vůči menším obcím, budeme na nich prakticky závislí. I proto jsme byli již předem dobře připravení. Jako první jsme se rozhodli rekonstruovat víceúčelový obecní dům, kde sídlí i obecní úřad. Připravili jsme si projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení a čekali na vyhlášení výzvy v Programu rozvoje venkova pro obce do 500 obyvatel. Na jinou dotaci bychom totiž asi neměli kofinancování. Jsme malá obec s rozpočtem zhruba tři miliony. Výše spolufinancování pro nás hrála rozhodující úlohu. Když byla vyhlášena první výzva, předložili jsme žádost. Při jejím zpracování jsme se snažili, abychom dosáhli co nejvíce bodů. Ale vybráni jsme nebyli. Obrátili jsme se proto na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), kde se zjistilo, že jsme byli poškozeni. Při zpracování žádosti totiž došlo k administrativní chybě. Vše se ale dalo do pořádku a nakonec jsme dotaci získali. Dodatečně bych tak chtěla poděkovat SZIF v Olomouci za jeho vstřícnost.

Pak už stačilo vyhlásit tendr a stavět...

Nebyla to zdaleka tak jednoduché. V prvním výběrovém řízení některé firmy výrazně překročily rozpočet projektu. Zrušili jsme ho a oslovili jiné firmy. V druhém výběrovém řízení jsme se dostali na celkovou výší 5,5 milionu, což byla zhruba částka uvedená v projektové dokumentaci. Vybrali jsme firmu ze Starého Jičína, která měla velmi dobré reference a navíc jsme si její práci mohli ověřit na rekonstrukci Obecního úřadu v Příboře.

Výběrové řízení jsme uspořádali sami. Velmi nám totiž pomáhá Ing. Pavla Krbálková, manažerka Mirkoregionu Záhoran (Býškovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rakov, Všechovice a Rouské), kterou si platíme. Má rovněž na starosti psaní projektů, jejich administraci a metodickou pomoc pro obce mikroregionu včetně závěrečného vyúčtování. Díky ní se nám povedlo do obcí mikroregionu přivést dotace už celkem ve výši minimálně 50 milionů korun.

Kdy začala přestavba obecního domu?

Firma nastoupila v srpnu 2008 a do konce roku měly být práce hotovy. O dva měsíce jsme však smlouvu prodloužili. Neplatili jsme ale žádné práce navíc a firma splnila vše, na čem jsme se domluvili. Budovu jsme zkolaudovali 20. února 2009.

Co vše jste vlastně zrekonstruovali?

Samotná stavba obecního domu urbanisticky hyzdila střed obce - jejím největším problémem byla rovná plechová střecha. To byla první věc, kterou chtěli zastupitelé změnit spolu s celkovou rekonstrukcí objektu. Dělaly se tedy nová sedlová tašková střecha, nový strop, nové dispoziční uspořádání, venkovní fasáda, výměna oken, elektroinstalace, topení. Nakupovalo se nové vnitřní vybavení do interiéru, kde přibyly nové místnosti. Jednu z nich využívají naše místní spolky. Dále je zde víceúčelová knihovna, kde se kromě půjčování knih pořádají různé akce a kurzy. A také nová klubovna, kde se soutěží v kulečníku, šipkách apod. V prvním patře je opravený velký sál a přistavěna nová kuchyň. Vzadu za obecním domem jsme vybudovali terasu, na které je nyní velká trampolína pro děti.

I prostranství před domem je pěkně upraveno...

Rok po podání první žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního domu jsme požádali o podporu z programu LEADER, tentokrát na úpravu návsi. V 1. etapě jsme na části návsi zpevnili plochy, rozšířili zeleň o osm stromů a nakoupili techniku k údržbě. Náklady překročily jeden milion korun. V druhé etapě - Úprava okolí sakrální stavby jsme zpříjemnili především plochu kolem sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1791. Za tyto práce jsme zaplatili 800 tisíc korun.

Poté následovalo restaurování samotné sochy, na které jsme získali 400 tisíc korun z Ministerstva kultury v rámci oprav drobných sakrálních staveb a také z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.

Jaké projekty plánujete na letošek?

Chceme revitalizovat výletiště. Vybudujeme nové sociální zařízení a novou střechu nad bufetem. Také jsme vykoupili zahradu v těsném sousedství výletiště. Dispozičně toto místo změníme tak, aby sloužilo ke sportovním i kulturním akcím. Až bude vše hotové, zkusíme opravit starou vodárnu. Rádi bychom zde vybudovali rozhlednu a další zázemí včetně ubytovacích kapacit.

Kdybyste opět žádali o dotaci na přestavbu obecního domu, udělali byste něco jinak?

Asi bychom se snažili připravit ten balíček komplexní, aby zahrnoval rekonstrukci domu i úpravu návsi. Když už je dotace schválena, lze pak najednou udělat co nejvíce věcí. Určitě bychom si dali při přípravě projektu pozor na jeho udržitelnost. Indikátory se musí splnit, neboť kontroly jsou přísné. Důležitý je výběr firmy, aby nejen uměla svou práci, ale také poradit si s dotacemi. Nepodceňovala bych stavební dozor. Manažerka projektu, dobrá firma a stavební dozor mohou zachránit spoustu peněz.

Mikroregion Záhoran oslaví v roce 2011 desáté výročí. Co bych doporučila menším obcím dalších mikroregionů? Vytvořit si zázemí a najít svou manažerku. Peníze, které je to bude stát, se jim určitě vyplatí.

Miluše Stržínková, starostka obce Rouské.

 

Obec Rouské má pěkně zrekonstruovaný víceúčelový dům, upravenou náves, zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého...

FOTO: AUTOR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down