Škodliviny v ovzduší se sledují na čtyřech kolech

Měřicí imisní vůz coby mobilní zařízení k měření znečištění ovzduší provozuje Statutární město Ostrava ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Město má imisní vozidlo od Zdravotního ústavu pronajato po 100 měřicích dnů. Špičkové přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na...

Měřicí imisní vůz coby mobilní zařízení k měření znečištění ovzduší provozuje Statutární město Ostrava ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

Město má imisní vozidlo od Zdravotního ústavu pronajato po 100 měřicích dnů. Špičkové přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na internet, vůz dokáže přímo měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či stanovit hodnoty přízemního ozónu. Dokáže také odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další látky v ovzduší.

Vůz bude v letošním roce zatím měřit 60 dní na šesti vybraných bodech v Radvanicích a Bartovicích, 20 měřicích dnů v lokalitě v Přívoze a 20 dní v souladu s aktuálními potřeba mi magistrátu na celé ploše města Ostravy. Ostravský magistrát však může toto mobilní zařízení nasadit i pro řešení havarijních situací.

Město má imisní vozidlo od Zdravotního ústavu pronajato po 100 měřících dnů v kalendářním roce.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *