Školní zahrada, která stmeluje obec

Základní škola ve Zbirohu (zhruba 2600 obyv.) svým projektem rozvoje školní zahrady »Zahrada pro všechny - všichni pro zahradu« přispívá k posilování komunitního života obce.

Na školní zahradě při ZŠ ve Zbirohu (okr. Rokycany) je živo. Zahrada je útočištěm zástupců živočišné a rostlinné říše, je tam místo i pro kompost či hřbitov odpadků. Potud tedy slouží výuce žákům školou povinným.

V teplejších měsících v průběhu školního roku však na zahradě lze zahlédnout i děti na prolézačkách a kolotoči. Jiné děti, jak chodí bosky po různých materiálech na hmatové stezce či ochutnávají jedlý les. Žáky v doprovodu učitele, jak odečítají hodnoty v meteostanici, která je připojená na internet a umožňuje přesněji předpovídat počasí. Další žáky, kteří se chystají prozkoumat naučnou stezku o místní chráněné krajinné oblasti. O přestávce si budou moci zalenošit v houpacích sítích nebo jít sportovat na školní hřiště.


U masivních dřevěných stolů lze zahlédnout maminky z mateřského centra při poslechu přednášky o biopotravinách, kterou si připravili nejstarší žáci školy. Po přednášce si posluchačky mohou půjčit domů literaturu k tématu z bioinformačního centra, které škola provozuje. Zahradu naštěvují i zahrádkáři, aby se podívali, jak se daří bylinkám, které žákům darovali do bylinkové spirály.

ZAČALO TO ZAPOJENÍM DO PROGRAMU ŠKOLA PRO ŽIVOT

Snaha vtáhnout více občany, rodiče i samotné žáky do běžného chodu školy se stala prioritou práce v ZŠ Zbiroh. A protože takový krok může být napoprvé náročný, stala se v březnu 2010 účastníkem programu Škola pro udržitelný život. Ten nabízí školám vzdělávání i metodickou podporu a pomáhá jim zapojovat místní komunity do školních projektů. Žáci i dospělí v nich společně plánují rozvoj své obce a zlepšování jejího prostředí. Garanty programu Škola pro udržitelný život jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.

Plánování zahrady proběhlo za významné a důležité účasti veřejnosti. Zapojily se do něj všechny skupiny, jichž se projekt týkal. Žáci s učiteli vytvořili dotazník, který vyplnilo celkem 246 respondentů, z toho 122 dospělých a 124 osob mladších 18 let. Vyplňovali jej rodiče, žáci, všichni učitelé včetně vedení, ostatní zaměstnanci školy a další organizace ve Zbirohu (mateřské centrum, skauti, ochránci přírody, ZUŠ, mateřská škola, rodiče budoucích prvňáčků, městský úřad). Po vyhodnocení dotazníku uspořádala škola veřejné plánovací odpoledne, kam přišly také maminky z mateřského centra, skauti a ochránci přírody.

ZALOŽENÍ A PODPORA MÍSTNÍCH PARTNERSTVÍ

Díky kvalitnímu zapojení veřejnosti získala škola od Nadace Partnerství finanční podporu na úpravu školní zahrady. Tím však spolupráce školy s okolím zdaleka neskončila. Na projektu se průběžně podílel také městský úřad ve Zbirohu a ostatní sdružení a instituce – např. Základní umělecká škola, Sdružení mladých ochránců přírody nebo Skautský oddíl. Místní obyvatele škola po celou dobu průběžně informovala o tom, jak se příprava vyvíjí a jak se s jejich názory nakládá, žáci pravidelně psali články do místního měsíčníku Zbirožsko.

Škola pamatovala i na to, aby do samotných prací co nejvíce zapojila místní obyvatele, firmy i řemeslníky. Všichni pak společně proměněnou zahradu oslavili při každoroční ekoshow. A hned od září 2011 začali pracovat na dalším projektu – rozšíření Bioinformačního centra do školní zahrady a na farmářské trhy.

Farmářských trhů se škola s podporou MěÚ Zbiroh zúčastnila v prosinci minulého roku. Žáci prodávali vypěstované bylinky a vyrobené přírodní výrobky. Nakupoval i starosta obce Jiří Pražský. Výtěžek získaný za tři prodejní dny ve stánku Bioinformačního centra ZŠ Zbiroh byl uložen do fondu žáků. O využití peněz z tohoto fondu rozhodují žáci (na školní zahradu si např. zakoupili sítě do branek).

PROMĚNY DALŠÍCH ŠKOLNÍCH ZAHRAD

Školní zahrady se ale proměňují i jinde. Během dvou školních roků (v období 2010 – 2012) umožnila Škola pro udržitelný život různé druhy úprav v zahradách 25 škol ve 12 krajích ČR. Díky programu se školy učí účinně zapojovat své žáky do promýšlení, plánování a řešení potřeb obce i okolí školy, komunikovat lépe s veřejností i prezentovat dění ve škole. Všechny zapojené školy pomáhají svým obcím a jejich obyvatelům k udržitelnějšímu rozvoji a navázání spolupráce, která se všem vyplatí.

ZUZANA ELIŠKA VESELÁ
Nadace Partnerství

 

Informace o programu Škola pro udržitelný život

Do programu se mohou přihlásit základní a střední školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Podmínkou zapojení je absolvování vzdělávacího kurzu pro pedagogy, komunitní zpracování plánu udržitelného rozvoje a banky projektů. Kurzy již probíhají a přihlásit se ještě lze, ale už jen v některých krajích. Na jaře 2012 by měla být vyhlášena výzva k podávání projektových žádostí pro školy zapojené do sítě Škol pro udržitelný život. Zapojené školy mohou získat také finanční podporu svých projektů. Více na www.skolaprozivot.cz.

Zahrabání odpadků na »hřbitově«.

Snímek zachycuje žáky ze ZŠ Zbiroh na školní zahradě při dosazování tzv. jedlého lesa.

FOTO: NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *