01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sledujte bedlivě každou změnu

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici uspěla se žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Díky tomu zateplila obvodové stěny dětského pavilonu a budovy hospodářsko-technické správy, vyměnila okna, dveře apod. Získání dotace se však neobešlo bez komplikací.

Celý areál nemocnice se opravuje již od roku 1992. Uskutečňují se nejen stavební úpravy, ale také se zvyšuje kvalita přístrojového vybavení. Poslední byla rekonstrukce dětského pavilonu a správní budovy nemocnice.

O možnosti získat dotace na snížení tepelných ztrát dětského pavilonu a budovy hospodářsko-technické správy se nemocnice dozvěděla v roce 2006. Dotační podmínky byly jasné: 90 % částky bude tvořit dotace a 10 % nemocnice zaplatí ze svých zdrojů. Žádost byla zpracována ve spolupráci s poradenskou firmou a po vypracování energetického auditu nemocnice byla v roce 2007 podána.

Zní to jednoduše, ale problémy teprve nastaly. »U OPŽP bych opravdu všem doporučoval, ať bedlivě sledují jakékoliv změny. Je to totiž jediný mně známý program, u kterého jsme se setkali s tím, že změny v implementační dokumentaci (v podmínkách získání dotace) mohou nastat až po podání žádosti. Jednoduše řečeno, podáte si žádost, ta ještě není schválena a již se změní podmínky. Povinnost sledovat tyto změny leží jen na vás, jakožto potenciálním příjemci dotace,« vysvětluje Mgr. Petr Maralík, pracovník technicko-ekonomického rozvoje a kontroly Masarykovy městské nemocnice.

O CO ŠLO KONKRÉTNĚ?

Po předložení žádosti, v jejímž rámci měla být přiznána dotace ve výši 90 % nákladů, se nemocnice dozvěděla, že ji budou nejprve z celkové částky dotace odečteny úspory ve výši 2,5 mil. Kč. Důvod? Realizací projektu se totiž dosáhne úspory energie zhruba 923,5 GJ ročně. Za pět let po uskutečnění projektu je to oněch 2,5 milionu korun.

Navíc se nemocnice dozvěděla, že ji bude přiznáno jen 60 % ze zbývající částky dotace, protože jde o tzv. veřejnou podporu. »Podle názoru Státního fondu životního prostředí (SFŽP) bychom zateplením byli zvýhodněni proti jiným nemocnicím v ČR nebo v Evropě. Argumentovali jsme, že se nacházíme v podhorské oblasti, kde téměř půl roku vládne zima. A že jsme naopak znevýhodněni proti zařízením položeným v jižní části ČR či Evropy. Uvedli jsme také, že v našem případě nedošlo ke kumulativnímu naplnění znaků veřejné podpory. Prokazatelně tedy nebylo naplněno "čtvrté kritérium" stanovené Evropskou komisí - projekt neovlivňoval obchod mezi členskými státy EU. Toto stanovisko rovněž potvrdil - po seznámení se s naším projektem 19. 6. 2008 - místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Mgr. Kamil Rudolecký. Fond k jeho vyjádření uvedl, že ÚOHS je jen poradním orgánem,« konstatoval Maralík. A vzápětí pokračoval: »Po této zkušenosti bych všem žadatelům radil, ať již od začátku očekávají, že mohou dostat menší dotaci, než čekají. Ať se podle toho zařídí, zejména by si měli zajistit dostatečnou výši finančních zdrojů na pokrytí spoluúčasti. Naopak příjemným překvapením je v období realizace projektu přístup Ing. Jaroslava Crhy, projektového manažera SFŽP, který nám v mnohém poradil a pomohl.«

Nemocnici bylo tedy nakonec přislíbeno, za splnění přísných kritérií, 60 % uznatelných nákladů, což je něco přes pět milionů korun. Uznatelné náklady představovaly téměř 8,5 milionu korun. Celkové náklady na projekt dosáhly zhruba 12,6 mil Kč, neboť kromě jiného bylo nutné vyměnit například střešní krytinu.

POMOHL ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

»Většinu administrace projektů se snažíme zvládnout svými silami, přímo v nemocnici. Také však využíváme služeb poradenských firem Deloitte Advisory, s. r. o., a Agentury regionálního rozvoje, spol. s r. o., doplňuje Mgr. Petr Maralík. Jak ale dodává, nejpodstatnější pro úspěch žádostí o dotaci bylo vytvoření projektových záměrů, tzv. zásobníku projektů. »Byla to vize vedení Městské Masarykovy nemocnice přenesená do analýzy aktivit a návrhů možných projektových záměrů s posouzením možného spolufinancování z fondů EU. Tyto projekty jsme posléze přizpůsobovali daným výzvám, které byly postupně v různých operačních programech zveřejňovány.«

V zásobníku byly například i další úspěšné projekty, například na vybudování parkoviště a na obnovu i doplnění přístrojového vybavení. »Ke zvýšení pravděpodobnosti počtu úspěšných žádostí a projektů bych doporučil všem podobným institucím, aby spolupracovaly se zkušenou poradenskou firmou, se kterou vytvoří obdobný "zásobník projektů". Ta může uskutečnit na zmíněné projekty analýzu dotačních možností a navíc sledovat výzvy ještě ve stádiu jejich zrodu. Tím se zvyšuje nejen šance na získání dotace, ale především potenciálnímu žadateli vhodná výzva neunikne. Tato spolupráce by měla být dlouhodobá, protože jde o přizpůsobení přání žadatele zadání výzvy, a to je nemožné bez trvalejší znalosti toho, jak daná instituce (v našem případě nemocnice) funguje,« říká Mgr. Petr Maralík. Zároveň uvádí svých šest doporučení:

- vytvořit zásobník projektů a snažit se vhodně přizpůsobit záměry výzvě,

- sledovat pozorně hodnotící a bodovací kritéria pro daný dotační program,

- velice pečlivě sledovat případné změny (například v metodice) v rámci programu i v průběhu realizace projektu,

- nepodcenit přípravu výběrového řízení a přesně specifikovat zadání; komplikace mohou ovlivnit harmonogram i rozpočet projektu,

- dodržovat schválený projekt, včas hlásit případné změny,

- nepodcenit publicitu projektu.

ÚDAJE O PROJEKTU

 

zahájení a ukončení realizace: duben 2009-březen 2010,

celkové náklady: 12 608 000 Kč, celkové uznatelné náklady: 8 435 923 Kč,

částka poskytnutá EU: 5 061 554 Kč (60 % uznatelných nákladů),

příspěvek Masarykovy městské nemocnice: 3 374 369 Kč (40 % uznatelných nákladů) + 4 172 077 Kč neuznatelných nákladů,

úvěr Komerční banky: 11 mil. Kč (úroky vždy hradí žadatel, jde o neuznatelný náklad),

zdroj financování: OPŽP, 3.2.1. Realizace úspor energie.

ZDROJ: MMN JILEMNICE

Poslední byla rekonstrukce dětského pavilonu a správní budovy nemocnice.

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down