Šňůra krajských setkání Svazu měst a obcí ČR začala dnes v Ústí nad Labem

Třináct konferencí ve třinácti krajských městech - to jsou krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Maraton jeho jednodenních konferenčních akcí určených členským i nečlenským městům a obcím byl odstartován v úterý 12. února v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje za účasti osmi desítek starostek i starostů.

V úvodních proslovech hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s výkonnou ředitelkou SMO ČR Radkou Vladykovou pozdravili účastníky setkání a zároveň přivítali do Svazu měst a obcí jako nového člena statutární město Teplice reprezentované primátorem Hynkem Hanzou. „Díky Teplicím reprezentuje Svaz nyní již téměř 8,5 milionu občanů ČR. Přibyl nám takto zároveň poslední chybějící člen z řady statutárních měst a jejich reprezentace je nyní kompletní,“ připomněla Radka Vladyková. Mezi dalšími hosty byl i primátor hostitelského města Ústí nad Labem Petr Nedvědický nebo předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jaromír Zajíček.

Krajská setkání, která se budou konat v únoru a březnu postupně ve všech krajích, nabídnou představení aktivit, činností a projektů Svazu měst a obcí. Tradiční téma „aktuální legislativa“ se zaměří mimo jiné na novelu stavebního zákona, novelu zákona o sociálním bydlení, zákona o odpadech a kontrolních pravomocích NKÚ a další problematiku. Dále zaznějí příspěvky na aktuální témata samospráv od odborníků z ministerstev, státních institucí i firem.

Jedním z hlavních bodů programu, který zazní na všech setkáních, je příprava XVII. sněmu SMO ČR, který se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě. Podstatným tématem budou též aktuální informace k přípravě nového programového období 2021-2027 z pohledu měst a obcí. „Termín konání sněmu byl schválen již v loňském roce, dříve než byl vyhlášen termín konání voleb do Evropského parlamentu,“ objasnila Radka Vladyková.

Přítomné účastníky ústeckého setkání informovali svazoví zástupci o projektech Svazu měst a obcí ČR Centra společných služeb obcí, Efektivní správa obcí a Smart City.

Z pohledu ústeckého regionu přednesl zásadní příspěvek o drogové problematice náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Tomáš Vlach. Zmínil, že Ústecký kraj je po Praze druhý nejzatíženější, pokud jde o užívání nelegálních drog, a nastínil možnosti obcí v boji proti drogové závislosti a proti jejím dopadům na společnost. Důraz by měl být kladen na prevenci a sociální služby zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde se setkáváme i s mezigeneračním užíváním návykových látek. Město má zavedenou funkci koordinátor protidrogové problematiky, který zabezpečuje programy a poradenství, prevenci na školách (náklady jsou 1,2 mil. Kč/rok). Řízení problematiky by mělo splňovat určité standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

I další body programu byly věnovány aktuální problematice činnosti municipalit.

* Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se blíží, nový systém sčítání a s tím spojené úlohy obcí představili zástupci Českého statistického úřadu.

* S povinnostmi obcí a měst při správě vodovodů a kanalizací seznámili účastníky konference zástupci Ministerstva zemědělství.

* Město pro byznys pro Ústecký kraj - třetím nejúspěšnějším městem se stalo „domácí“ Ústí nad Labem, na druhém místě se umístily Lovosice a vítězem s nejlepšími podmínkami pro rozvoj podnikatelského sektoru byl vyhodnocen Děčín. Zástupce společnosti Communa Petr Lutonský vyhlásil výsledky výzkumu a předal oceněným pamětní listiny.

V rámci diskuse přečetla Radka Vladyková usnesení předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které odmítá navržené znění nového stavebního zákona. Postoj svazu podpořili přítomní účastníci krajského setkání a vyzvali předsednictvo k medializaci negativního postoje.

Krajské setkání představitelů měst a obcí Ústeckého kraje zároveň vyzvalo vedení SMO  k jednání s Ministerstvem vnitra o úpravě a navýšení platů starostů a místostarostů územně samosprávných celků tak, aby odpovídaly jejich postavení.

Příští krajské setkání se bude konat už 14. února v Hradci Králové. Přehled termínů i míst konání všech krajských setkání SMO ČR najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2019/krajska-setkani-2019.aspx.*

/zr/

K foto:

Z dnešního krajského setkání SMO ČR v Ústí nad Labem

Foto: archiv SMO ČR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down