Sociální portál MČ Praha 12 jako pokusný balónek

Dvě výběrová řízení, u nichž se uplatnila kritéria zvýhodňující dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, má za sebou Úřad městské části Praha 12. Prvním zkušebním balonkem bylo vytvoření portálu zaměřeného na sociální oblast. Výsledky za první půlrok provozu potvrzují, že se tento krok do nejistoty vyplatil.

Jak konstatuje uvolněná radní Daniela Rázková, odpovědná za sociální oblast: »Účastník ve výběrovém řízení na vytvoření a zajištění provozu internetového portálu Pomoc na dvanáctce musel splnit mimo jiné dvě kritéria – zaměstnat při tvorbě i provozu portálu osoby se zdravotním postižením a již provozovat nějaký obdobně zaměřený server. Vítězné BMI sdružení obě podmínky splnilo a výsledky ukazují, že toto zdánlivé omezení počtu možných dodavatelů nebylo vůbec na závadu.«

ÚČINNĚJŠÍ KOMUNIKACE

Zdravotně postižení zaměstnanci BMI, vozíčkáři a jeden ohluchlý pracovník, nejprve provedli důkladnou rešerši desítek krajských a městských portálů a shromáždili vše dobré, co je kde zaujalo. Ke zkoumání přistupovali na základě osobních zkušeností a potřeb, jaké informace by na portálu zaměřeném na sociální oblast očekávali.

Poté vznikl první nástřel struktury portálu Pomoc na dvanáctce (http://p12.helpnet.cz), který šéfredaktor Jaroslav Winter ve spolupráci s radní, vedoucím odboru sociálních věcí a vedoucím odboru IT upravili do konečné podoby, kterou schválila odborná komise, v níž byli zástupci vedení úřadu. Přitom Jaroslav Winter využil znalostí problematiky zdravotního postižení, které získal během desetiletého provozování portálu Helpnet, jenž komplexně pokrývá danou problematiku.

»Portál Pomoc na dvanáctce je účinnou informační podporou zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům, zlepšuje komunikaci mezi městskou částí Praha 12 a jejími obyvateli s důrazem na celou sociální oblast. Ta zahrnuje také rodiny či jinak zapojené osoby a organizace, jež se zabývají sociální pomocí včetně neziskovek,« říká Daniela Rázková. Dodává, že ji těší, že práci na portálu zvládají lidé s velmi těžkým tělesným postižením.

ŠIROKÝ ZÁBĚR PORTÁLU

Důležité bylo najít u každého z nich, jaký druh činnosti jim jde nejlépe. Ukázalo se např., že jeden je výborný na zpracování rešerší či monitorování médií. Druhý je spolehlivý při zajišťování rubriky Pracovní nabídky, do níž denně dodává inzeráty zaměstnání pro osoby se ZP z řady zdrojů. Vzhledem k cílové skupině portálu vybírá nabídky v Praze nebo práce, které lze vykonávat z domova. Další pracovník upřednostňuje psaní vlastních článků.

Aktuální informace na portál dodávají rovněž pracovníci ÚMČ a k informování o svých aktivitách jej využívají v hojné míře poskytovatelé sociálních služeb.

Vyhledávanou je rovněž rubrika Granty, která soustřeďuje informace o vyhlašovaných řízeních, v nichž se mohou ucházet o finanční podporu fyzické osoby i organizace z Prahy 12. Zájemcům portál rozesílá i týdenní e-mailový newsletter. Pro návštěvníky portálu je určena i poradna, v níž odpovídají pracovníci odboru sociálních věcí MČ Praha 12 a Poradny Ligy vozíčkářů.

Už během prvních dvou měsíců dosáhl portál návštěvnosti, která byla stanovena jako cíl po jednom roce provozu. Přitom průměrná doba na jednu návštěvu u opakovaných návštěv přesáhla sedm minut.

PROSPĚŠNÁ KRITÉRIA ZVÝHODNĚNÍ

Kritéria zvýhodňující dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se ZP, obsahovalo zadání veřejné zakázky záměrně. ÚMČ má totiž vlastní zkušenosti se zaměstnáváním lidí se ZP, kteří se uplatňují např. v archivu při digitalizaci dokumentů či v redakci radničních novin, a chtěl podpořit sociální podnikání u jiných organizací.

Protože s touto formou veřejné zakázky nebyly zkušenosti a vyskytly se obavy z porušení legislativy, radní Daniela Rázková požádala o pomoc odborníky Úřadu vlády. S jejich garancí pak proběhlo i druhé výběrové řízení, v němž nadlimitní zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství MČ Praha 12 získalo občanské sdružení Fokus, které zaměstnává osoby s mentálním postižením.

RADEK SOUKUP

Pomoc na dvanáctce

Kritéria zvýhodňující dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, obsahovalo zadání veřejné zakázky záměrně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *