Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Soulad stavebního umu a citu

Rekonstrukce náměstí vyžadují velmi citlivé zásahy do urbanistického pojetí center měst. Pro mnohé municipality navíc taková revitalizace znamená citelnou díru do rozpočtu. V posledních letech se však díky možnostem čerpat dotace z fondů EU do přeměn svých center pouští stále více měst a obcí.

Stavební Skupina EUROVIA CS realizuje celou řadu těchto zakázek napříč Českou republikou i Slovenskem. Obvykle jde o rozsáhlé stavební práce, které v sobě zpravidla zahrnují také vybudování nových inženýrských sítí. Velký důraz při své práci klade společnost na zachování historické podoby městských center a rovněž na celkové vyznění prostoru.

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA

K úpravám center jsou města a obce často tlačeny stále intenzivnější dopravou a s ní související potřebou dalších parkovacích míst. Např. podél 450 m dlouhého zrekonstruovaného bulváru s promenádou ve Frýdku-Místku teď nově zaparkuje 274 vozidel. Úlevu místním obyvatelům a návštěvníkům přinesla i rekonstrukce ulice 8. pěšího pluku. Z klasické čtyřpruhové komunikace tak vznikla komunikace typu městského bulváru. Součástí investice bylo i položení nové kanalizace a chodníků a vysazení nové zeleně. Vozovka o šířce 5,5 m pro každý směr dopravy je kromě kolmých parkovacích stání oboustranně lemována i pěšími trasami. Součástí stavby byly také zálivy zastávek MHD, veřejné osvětlení a přeložky dotčených inženýrských sítí.

Polepšili si i řidiči ve slovenském Sabinově. Díky rekonstrukci centra města tam vznikla čtyři parkoviště s celkovou kapacitou 137 míst. Revitalizace zahrnovala několik částí, počínaje rekonstrukcí náměstí Svobody, kde byly kompletně obnoveny parky, chodníky a zpevněny plochy. Nechybějí ani nově postavené hygienické zařízení, veřejné osvětlení a nainstalované prvky drobné architektury. Zajímavostí bylo přemístění památníku obětí 2. sv. války a zapuštění umělého koryta potůčku do plochy náměstí jako přípomínky někdejšího mlýnského náhonu. V ulici 17. listopadu se při odstraňování starých konstrukčních vrstev vozovky a dlažby vynořily původní linie hradeb severní části městského opevnění. S ohledem na historické vzezření centra města byly dobudovány nad úroveň terénu. Vedle hradeb se nyní lidé mohou procházet po chodníku pro pěší z kamenné dlažby, který je doplněn osvětlením, zelení a lavičkami.

SPOKOJENOST SLOVENSKÉ SAMOSPRÁVY

Za odpovědný přístup a kvalitní realizaci rekonstrukce centra města ocenili zaměstnance společnosti EUROVIA SK hned dva slovenští primátoři.

Ve Vranově nad Topl’ou se při rekonstrukci centra položením dlažby nebo asfaltu dočkaly nových úprav všechny zpevněné plochy. Rekonstrukcí prošlo i zastaralé odvodnění a inženýrské sítě. Větší bezpečnosti řidičů slouží okružní křižovatka, zatímco cyklisté mají novou cyklostezku. Přívětivou podobu náměstí dotvářejí prvky drobné architektury, moderní veřejné osvětlení a sadové úpravy. Centru vévodí kruhová fontána o průměru 14 m z leštěné zelené žuly.

Revitalizace centrální městské zóny ve Spišské Staré Vsi spočívala v komplexní rekonstrukci silnic, chodníků, travnatých ploch, parků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení, a přestavbě veřejné kanalizační sítě.

S OHLEDEM NA HISTORII

Při rekonstrukcích náměstí je třeba brát ohled na historii dané lokality, svoji roli hraje i celkové vyznění prostoru. Citlivý přístup k revitalizaci historických center odráží snahu o zachování kulturního dědictví.

V severočeském Frýdlantu využili podporu z evropských fondů k regeneraci náměstí T. G. Masaryka v městské památkové zóně. Dílo odvedené společností EUROVIA CS spočívalo v kompletní rekonstrukci historického náměstí o rozměrech přibližně 100 × 45 m a částí do něj ústících ulic. Po sejmutí dožitých vrstev vozovek se provedl podrobný archeologický průzkum, teprve pak byly zrekonstruovány přeložky inženýrských sítí a na reprofilovaný podklad položeny nové konstrukční vrstvy. Celý prosior náměstí je kryt kamennou dlažbou ze žuly a čediče. Střed města tak výrazně prokoukl a stal se reprezentačním místem, kam se soustředí pozornost návštěvníků Frýdlantského výběžku. Mohou mj. obdivovat bronzovou sochu Albrechta z Valdštejna na vysokém žulovém piedestalu.

Po novém náměstí se mohou procházet i obyvatelé slovenského Brezna. Komplexní rekonstrukce zahrnovala opravy místních a pěších komunikací, poničených chodníků, výstavbu a renovaci prvků drobné architektury, ozdravení historického městského parku a sadovnické úpravy. Nechybí ani nové veřejné osvětlení, vodovodní přípojky a kanalizační sítě. Renovace se dočkal také pomník generála M. R. Štefánika a památník vojáků padlých za 1. a 2. sv. války.

Citlivou rekonstrukci prodělalo rovněž centrum Sabinova.

Architektonicko-urbanistická úprava centra města Vranov nad Topl’ou.

Ulice 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku byla díky kompletní rekonstrukci přebudována z klasické čtyřpruhové komunikace na komunikaci typu městského bulváru.

FOTO: ARCHIV EUROVIA CS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *