Sousedské vztahy v obcích podpoří grantový program

Nadace VIA vyhlásila další ročník grantového programu souSedíme si, financovaného prostřednictvím Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny. V jarním kole jsou na projekty podporující činorodé a soběstačné sousedské komunity připraveny až dva miliony korun.

Projekty, jejichž cílem je zlepšovat vztahy mezi sousedy a podporovat místní komunity, mohou do programu přihlašovat jak nevládní organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy nebo účelová zařízení církví), tak i příspěvkové organizace či obce.

 

Žádosti o podporu je možné podávat do 15. dubna letošního roku, přičemž maximální výše jednoho grantu je 100 000 korun. Celkem jsou ve fondu pro jarní část grantového programu přichystány až dva miliony korun.

 

»Projekt, který chce uspět se žádostí o podporu, musí souviset s danou lokalitou a zapojovat místní obyvatelstvo. Cílem programu je totiž nastartovat a probudit místní komunitu, « vysvětlila projektová manažerka Nadace VIA Renata Wilflingová, která zároveň připomněla, že dotační program počítá se spoluúčastí žadatelů. Ta je v případě občanského sdružení stanovena na 10 % a lze ji pokrýt například i dobrovolnickou prací, v případě obcí jde o 50 % získané částky.

 

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny registroval v loňském roce celkem 202 žádostí o podporu, z nichž 38 bylo nakonec úspěšných. Vybrané projekty si rozdělily více než 2,7 mil. Kč. Mezi kraje s nejvíce podpořenými projekty patřil Středočeský (8 projektů), Královéhradecký (5 projektů), Jihomoravský, Ústecký a Plzeňský a hlavní město Praha (po 4 projektech). Jednou z podpořených aktivit byl také projekt Divadlo na Mostě, jehož cílem je propojit hendikepované obyvatele pražského panelového sídliště s jejich sousedy i mezi sebou navzájem prostřednictvím komunitního divadelního představení (viz foto).*

 

Podrobné informace včetně formuláře žádosti získáte zde.

 

Foto: Divadlo na Mostě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *