Soustava studií pomůže obcím s rozvojem oblastí architektury, urbanismu a turismu

Zajímavým nástrojem, který komplexně řeší architektonický rozvoj měst a obcí, je soustava studií. Jednotlivé studie vznikají na konkrétní místa. Soustava studií je výhodná pro plánování. Vše začíná dotazníkem důležitým pro pochopení problematiky území a navázaní kontaktu s obyvateli.

Dotazník je distribuován do všech schránek v obci. Otázky jsou kladeny tak, aby obyvatele podnítily přemýšlet o obci a aby odpovědi identifikovaly osoby, s nimiž bude třeba navázat kontakt.

Např. v Třeboni díky dotazníku vznikla zajímavá myšlenka o ekologických lázních a o využití řasy Chlorella v lázeňství. Tu pěstuje místní Akademie věd. Původní idea vedla k nápadu vytvořit menší dřevěné lázně u rybníku Opatovický, které by cílily na ekologicky smýšlející rodiny. Myšlenka dřevěných přírodních lázní byla v souladu s podstatou Třeboně jako krásného historického města, jež se zrcadlí v krajině rybníků.

PRECIZNÍ TERÉNNÍ PRŮZKUM

Důležitou součástí práce je i neustálé procházení obce či města a jeho okolí a hledání významných vazeb. Průzkum sídla musí být precizní. Je třeba navštívit veškeré důležité objekty a plochy. Jen díky tomu byla např. v České Kamenici navržena nová zelená linie, jež protíná město ze severu na jih, a identifikováno příhodné místo pro vznik kempu s návazností na Národní park, lesní koupaliště a blízkost centra města.

Poté přichází na řadu dotazování lidí, kteří jsou v obci aktivní (tzv. hybatelé dění). Diskutovat je třeba i s památkáři, historiky a pamětníky. Součástí je i průzkum historických fotografií a jiných podkladů. To se osvědčilo také v České Kamenici, kde se zjistilo, že ve štítu jednoho historického domu byl orloj. Jeho návrat či transformaci do podoby skleněného nebo světelného orloje též řešila soustava studií.

OBJEVENÝ POTENCIÁL MÍSTA JE TŘEBA JEDINEČNĚ UCHOPIT

Po fázi zjišťování a měsíčním odstupu mohou vznikat jednotlivé studie, jež jsou řešeny na samostatných listech, tak, aby mohly sloužit jako podklady při různých projednáváních. Součástí tzv. soustavy studií je také hledání potenciálu místa, tj. toho, co např. může přivést turistický ruch, jak navázat na historii a tím i utužit místní komunitu nebo do budoucna obec jasně identifikovat a vyzdvihnout. Díky zjištění tohoto potenciálu mohou vzniknout jednotlivé konkrétní studie.

Např. v České Kamenici se zjistilo, že v ní přes 20 let žil skladatel Willibald Gluck, zatímco roční pobyt Antonína Dvořáka je veřejnosti znám. Možností je tedy vznik festivalu, jenž by vyzdvihl oba velikány. Festival může podpořit spojení české a německé kultury, spolupráci a reflektovat tento stále živý problém v bývalém sudetském městě.

Festival však musí být výjimečný. Potenciál místa si totiž žádá navázat na historii sklářského města a sklářství v regionu. Nabízí se tedy možnost vytvořit i v mezinárodním měřítku unikátní festival skleněné hudby (hraní na skleničky, skleněné housle apod.). To všechno se může uskutečnit v krásných, ač dnes zanedbaných uličkách historického jádra.

Potenciál skleněné hudby také souvisí s blízkou obcí Chřibská, kde se na jediném místě v Evropě vyrábělo skleněné harmo-nium, na němž skládal hudbu i W. A. Mozart. Festival může být i více žánrový, určený i mladší generaci apod.

Podobných potenciálů bylo v České Kamenici nalezeno jedenáct. (Kupříkladu jsou ve městě původní Hitlerovy podzemní továrny na výrobu letadel Junkers, ve středu města se stýkají jako nikde jinde v ČR tři chráněné krajinné oblasti…)

PROMYŠLENÁ OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Konkrétní příklady ukázaly, jak se díky identifikaci nevyužitého potenciálu mohou otázky rozvoje řešit logicky v konkrétních studiích jednotlivých částí města. Jako třeba v Libici nad Cidlinou, rodišti sv. Vojtěcha, která byla v době Slavníkovců jedním z nejdůležitějších měst v Čechách.

Vzniklo tam menší informační centrum s muzeem Slavníkovské Libice, knihovnou a ubytováním v dnes opuštěném objektu v majetku obce na návsi. Vzhledem k blízkosti lázeňských Poděbrad a cyklostezky podél Labe je snadné otevřít se turistickému ruchu.

Podobným způsobem se v obci řešilo 35 různých studií se zaměřením na veřejné prostory. V České Kamenici se řešilo na 50 konkrétních studií: od obnovy dvou parků, přes navrácení mělkého náhonu vedoucího úzkými uličkami v centru až po nový objekt domova seniorů v blízkosti centra města.

(Řešení jednotlivých potenciálů i studií je k dispozici na níže uvedených www stránkách, na nichž v počátku probíhají dotazníková šetření.)

LUCIE CHYTILOVÁ, IVO PAVLÍK

www.cityupgrade.cz

Návrat orloje na historický objekt pomocí skleněné hudby, stínu a světla (Čes. Kamenice).

VIZUALIZACE: CITY UPGRADE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *