Soutěž Cesty městy: Dvě ceny Pardubicím

Zástupci města perníku si v letošním ročníku soutěže Cesty městy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, na pomyslné stupně vítězů stoupli hned dvakrát. S čím zaujali porotu?

V soutěži účinných a inspirativních opatření měst a obcí ke zklidnění dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti všech jeho účastníků si cenu v kategorii Bodová řešení vysloužil projekt pátého pardubického městského obvodu »Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici«. V kategorii Liniová řešení zvítězila »Modernizace silnice III/0362 v sedmém pardubickém obvodu v místní části Pardubice-Ohrazenice«.

PARDUBICE 5: STAČÍ DOBRÝ NÁPAD


»Impulsem k úpravám lokality byly stížnosti obyvatel domu čp. 2654, jimiž jsou převážně osoby zdravotně hendikepované, na fakt, že v daném prostoru chybí chodník oddělující vozovku od domu,« vysvětluje Alena Chuchlíková, vedoucí odboru investičního a správního ÚMO 5 Pardubice. Výjezdem z domu se totiž rázem ocitali na jednosměrné komunikaci. Ta sice byla původně navržena jako účelová pro obsluhu parkoviště u domu, ale nárůstem intenzity automobilové dopravy vznikaly v přilehlé ulici Pichlova kolony, kterým se mnozí řidiči snažili vyhnout objížďkou právě přes místní komunikaci.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Hynek Seiner z kanceláře autorizované pro Dopravní stavby a Městské inženýrství: »Původní zadání, zřízení chodníku, však narazilo na inženýrské sítě včetně horkovodu. Přeložit horkovod bylo mimo rozpočtové možnosti. V případě využití dotací byl problém s tím, že se tyto peníze uvolňují teprve na sklonku léta a horkovod nelze překládat v topné sezoně. Během diskuse mezi Policií ČŘ a vedením ÚMO 5 padla první myšlenka „zaslepit“ komunikaci.«

Přes provedené úpravy je s podivem, že se občas najdou neukáznění řidiči, kteří je nerespektují a projíždějí přes trávník. Zamezit by se tomu mělo osazením mobiliáře.

Jsou realizované úpravy v dané lokalitě součástí nějaké koncepce? »Město Pardubice řeší v rámci dotačních programů bezbariérové trasy pro hendikepované občany,« upřesňuje Alena Chuchlíková. »ÚMO 5 se snaží v rámci možnosti postupně opravovat poškozené chodníky a komunikace. V rámci IPRM pro část Dukla a Višňovka jsou připraveny další projekty zklidňování dopravy pro revitalizaci jednotlivých vnitrobloků. Realizace se předpokládá na jaře 2013.«

PARDUBICE 7: STOP NEHODÁM

Co říká prvenství mezi liniovými řešeními za úpravy silnice III/0362 v sedmém pardubickém obvodu jeho starosta Vítězslav Čapek? »Ocenění si velmi vážím a poděkování patří především autorovi projektu Ing. Petru Novotnému z Ateliéru malých okružních křižovatek.« S vyřešením dopravní situace, dříve problémové křižovatky s provozem MHD, nákladní dopravy, cyklisty a chodci, jsou podle starosty spokojeni všichni účastníci dopravního provozu. »Pokud vím, nedošlo od realizace projektu k žádné dopravní kolizi s následkem zranění.«

Na středovém ostrůvku křižovatky upoutá pozornost zmenšená kopie Stonehenge. »Sloupy symbolizují ohradu, což koresponduje s názvem místní části Ohrazenice. A navíc sousedí křižovatka s přírodním relaxačním a sportovním areálem, jemuž se říká park Ohrádka,« vysvětluje starosta.

Chystá MO 7 další úpravy za účelem zklidnění dopravy? »Náš obvod je rozsáhlý a celé Pardubice jsou protkány cyklostezkami, tudíž řada křižovatek stále čeká na své finální řešení. Občané podávají náměty a diskutují prostřednictvím tzv. místních komisí, jež fungují v každé místní části MO a jsou poradním orgánem rady našeho zastupitelstva,« dodává Vítězslav Čapek.

 

Cesty městy 2012 – výsledky

Kategorie Bodová řešení: Pardubice 5 – Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici (prémie 30 tis. Kč);

Kategorie Liniová řešení: Pardubice 7 – Modernizace silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice (prémie 30 tis. Kč);

Kategorie Plošná řešení: Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka (prémie 30 tis. Kč);

Zvláštní cena časopisu Moderní obec: Dobřany – Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka;

Zvláštní cena společnosti Škoda Auto: Krnov – Cyklostezky městem (prémie 50 tis. Kč);

Zvláštní cena společnosti 3M Česko: Tovéř – Okružní křižovatka a přechod pro chodce;

Čestné uznání ministra dopravy: Most – Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času.

Více informací k těmto i dalším soutěžním projektům naleznete na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-rocnik2012.

Řešená komunikace v Rokycanově ulici v pardubickém MO 5 (před a po úpravách). Bohužel i dnes se najdou řidiči, kteří řešení nerespektují a jsou schopni projet přes trávník.

Zakomponování cyklodopravy v zadání projektu nejprve nebylo. Nakonec se podařilo cyklostezku s komunikací propojit netradičně.

FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *