Soutěž Cesty městy finišuje: Komise už objíždí projekty

Celkem 41 projektů bylo radnicemi a magistráty přihlášeno do letošního, již 13. ročníku soutěže Cesty městy, která zviditelňuje zdařilá dopravní řešení, přispívající ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Během léta členové hodnoticí komise všechny přihlášené projekty navštíví, aby už v září mohli být v Semilech vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií: Bodová řešení (samostatně fungující realizace, mj. přechody pro chodce, křižovatky), Liniová řešení (na sebe navazující realizace, např. komunikace pro chodce, zklidněné ulice) a Plošná řešení (komplexní řešení typu náměstí aj.).

NOVÝ BYDŽOV – PŘEPRAVNÍ TERMINÁL, KTERÝ CTÍ I DOPRAVCI

Spádové území města obsáhne na 20 tisíc obyvatel, přičemž v Novém Bydžově jsou nejen školy, ale například také nemocnice. Zoufale tam však chyběla lepší propojení železniční a autobusové dopravy: Z vlakového nádraží se za autobusovými spoji museli cestující vláčet se zavazadly bezmála půl kilometru. Na autobusovém stanovišti navíc nebyly ani přístřešky či sociální zařízení, ani informační systém.

Nový přestupní bezbariérový terminál nejenže v Novém Bydžově vhodně skloubil oba druhy dopravy, ale také významně přispěl k dalšímu zkulturnění středu města. Radnice měla původně obavy, budou-li autobusoví dopravci vůbec ochotni zajíždět si na nový terminál. Jejich reakce ji však potěšila. Radnici totiž vzkázali: Jistěže budeme rádi terminál využívat. Vždyť zvyšuje kulturnost i námi poskytované veřejné služby!

Moderně pojatý terminál v Novém Bydžově umožnil zavedení integrovaného systému dopravy včetně tarifních pásem i optimalizaci jízdních řádů (úspory využity na zavedení nových spojů, zejména ve dnech pracovního volna a klidu.

PARDUBICE – DOČASNÉ ŘEŠENÍ JAKO INSPIRACE PRO TRVALÁ OPATŘENÍ

Pozornost, kterou v Pardubicích věnují cyklistům a jež letos vyústila v zisk titulu Hlavní město cyklistů (viz Moderní obec č. 5/2014 – pozn. redakce), rezonuje i v obou projektech, které »město perníku« v tomto roce přihlásilo do soutěže Cesty městy. Oba mají v podtextu snahu magistrátu postupně odvést cyklisty z chodníkových stezek do cyklopruhů na vozovce.

Je tomu tak i v případě projektu Integrační opatření pro cyklisty v ulicích Jahnova a Dašická. V Jahnově ulici byl jedním směrem vyznačen jízdní pruh pro cyklisty, opačným směrem cyklopiktokoridor. Zúžením jízdního pruhu pro motorová vozidla se v této ulici zklidnila doprava a řidiči i mimo dopravní špičku častěji dodržují nejvyšší dovolenou rychlost.

Projekt Vyhrazené pruhy pro IZS, bus, taxi a cyklisty na náměstí Republiky a Sukově třídě reagoval na dočasné uzavření přiléhající rekonstruované třídy Míru a nutnost preferovat tam městskou hromadnou dopravu. Proto jako součást řešení byl na Sukově třídě v jednom úseku v pruzích určených pro městskou hromadnou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému a taxislužeb nově umožněn provoz i cyklistům. Jde o dočasné opatření, ale osvědčuje se a dost možná bude v Pardubicích zavedeno také jinde.

ČELÁKOVICE – UNIKÁTNÍ LÁVKA PŘES LABE SLOUŽÍ OD ČERVNA

Do roku 2013 jedinou možnou cestou pro pěší a cyklisty přes Labe z Čelákovic do oblíbené rekreační oblasti Grado na tzv. Káranském ostrově byly pracovní lávky nad zdymadlem a jezy Povodí Labe. Z obou stran řeky se však k nim muselo vystoupat po strmých schodech znamenajících bariéru jak pro vozíčkáře, tak pro cyklisty nebo rodiny s kočárky. Také tuto lávku však Povodí Labe nakonec pro veřejnost uzavřelo.

Proto letos v červnu Čelákovičtí tak radostně uvítali otevření nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty, kterou město vybudovalo nákladem 41 mil. Kč, přičemž využilo desetimilionovou dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Lávka je v Česku první svého druhu, která má nosnou konstrukci z ultravysokopevnostního betonu. Díky němu se dosáhlo nízké hmotnosti mostovky i odlehčení závěsů a obou téměř čtyřicetimetrových pylonů.

Z hlediska obyvatel Čelákovic je však nejdůležitější fakt, že novou lávkou se propojila další část cyklostezek v celé této oblasti.

DUBÁ – PO BEZPEČNÉM CHODNÍKU AŽ DO BEZBARIÉROVÉHO KINA

Potřeba zprůchodnit město pro pěší vedla vedení města Dubá (okr. Česká Lípa) k vytvoření generelu bezbariérových tras. Nový, téměř kilometr dlouhý chodník v Nedamovské ulici navazuje na tento promyšlený systém. Původně chodník vedl jen k místní mateřské škole, dále již museli chodci, zejména ti s kočárky, pokračovat po okraji vozovky, kde byli ohrožováni rychle jedoucími vozidly. Po chodníku se pohodlně dostanete až k místnímu koupališti, kempu a kinu s taktéž bezbariérovým přístupem.

Díky chodníku mohou klienti místní Diakonie, kteří mají obvykle na vozíku problémy s pohybem, bez problémů zajet až na speciálně upravenou terasu, ze které je na plátno krásný výhled. Zpřístupnil se jim tím přístup na veškeré kulturní akce, včetně letního jazzového festivalu.

Celý projekt byl prodiskutován předem s občany a s Diakonií. Chodník stál 3,1 mil. Kč včetně DPH, přičemž byla využita dotace ze SFDI. Na další části chodníků město zatím dotaci nezískalo.

MOST – OBYVATELÉ RUDOLTIC UŽ NEMUSÍ PŘECHÁZET PŘES NEBEZPEČNOU TRAŤ

Město Most se rozhodlo opět zpřístupnit již několikrát zdevastovaný a znečištěný podchod spojující hlavní nádraží s obcí Rudolice. Podchod je pro pěší jedinou možností, jak bezpečně překonat železniční koleje. Před rekonstrukcí podchodem z bezpečnostních důvodů raději nikdo nechodil – podchod byl plný odpadků a v zákoutích podchodu přespávali bezdomovci.

Po zdařilé rekonstrukci a vybudování kamerového systému, na který dohlíží městská policie, podchodem denně projdou desítky chodců. Přes trať už chodí lidé jen výjimečně.

Zvláštností tunelu je, že se do něj dostanete pouze přes turnikety na čipovou kartu anebo vstup umožní městská policie po zazvonění na zvonek (elek. dálkové ovládání turniketů). Město se k takovému netradičnímu řešení uchýlilo po několikáté rekonstrukci, kdy byl podchod vždy opět zdevastován. Vedle turniketů jsou umístěny vstupy pro rodiče s kočárky a handicapované. Prostor podchodu je monitorován kamerovým systémem napojeným na pult centrální ochrany. Policisté díky kamerám mohou sledovat každého neznámého chodce, který do podchodu vstoupí.

Rekonstrukce stála 2,1 mil. Kč (bez DPH) a kromě vyčištění a vymalování byly provedeny opravy kanalizace a dlažeb, rekonstrukce elektrorozvodů, včetně osvětlení.

PERNINK – KAM NEJEZDÍ AUTOBUS, TAM VEDE CYKLOSTEZKA

Silnice II. třídy z Perninku do obce Abertamy byla ještě donedávna bez jakýchkoliv opatření pro bezpečný pohyb chodců nebo cyklistů. Dvoukilometrový úsek byl zejména pro děti, matky s kočárky a seniory nebezpečný. Protože mezi oběma obcemi ubyl počet autobusových spojů, stalo se vybudování cyklostezky nutností. Bezpečná, osvětlená stezka vede pěknou krajinou a jezdí po ní i děti, když jedou ráno do školy.

U občanů se výstavba stezky setkala s jednoznačným úspěchem. Její realizace přišla na více než 4,3 mil. Kč včetně DPH a financována byla z programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko. Cílem je propojit stávající cyklotrasy na české a na německé straně. V budoucnu by mělo dojít k vytvoření přeshraniční cyklostezky Aue – Eibenstock/Sosa – Johanngeorgenstadt – Nejdek – Nová Role – Karlovy Vary (Karlova stezka).

KADAŇ – NA KRÁSNOU PROMENÁDU PODÉL ŘEKY MÍŘÍ I CYKLISTÉ

Prostor na dnešním kadaňském nábřeží Maxipsa Fíka u řeky Ohře byl v minulém století značně devastován. Kolem řeky vedla vyšlapaná pěšina a dnešní pěkné nábřeží bylo zarostlé keři. Na takový stav si dnes vzpomínají už jen pamětníci. Občanům bohužel takový stav připadal po celé desítky let normální, a tak se až nyní podařilo celé nábřeží zrekonstruovat a vytvořit výjimečný prostor ve stylu městské promenády, vybavené originálními lavičkami. Cílem kadaňské radnice je obnova přirozeného vztahu města a řeky.

Vzhledem k nedostatku prostoru bylo vybudováno zázemí pro půjčovnu loděk, občerstvení a informační centrum na mikropilotech ve vodním toku řeky Ohře a po jeho stropě je vedena trasa cyklostezky a komunikace pro pěší, která navazuje na cyklostezku vybudovanou v předešlých letech mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří.

Projekt už ve své první části kladl důraz na vegetační a krajinářské úpravy celého území. Byly sanovány původní porosty, dále byla provedena dosadba dřevin, založeny nové rekreační plochy trávníků, vysety luční trávníky s vyšší druhovou skladbou včetně dosadby přírodě blízkých trvalek. Problémy se sekáním trávy na špatně dostupných místech pod skalou, na které stojí město, vyřešilo kozí stádo. Městu se podařilo zdařile revitalizovat kdysi zanedbané území.

Nová cyklostezka vyřešila i dopravní situaci ve městě. Z důvodu chybějícího propojení byli cyklisté nuceni úsek projíždět po přilehlé místní komunikaci, která je v daném úseku nepřehledná a velmi nebezpečná. Podařilo se odklonit cyklistickou a pěší dopravu z nebezpečné komunikace a doplnit infrastrukturu pro nemotorovou dopravu.

Rekonstrukce nábřeží Maxipsa Fíka vyšla na 25 mil. Kč (bez DPH), přičemž na financování celé akce se podílelo město Kadaň, kraj a zejména ROP Severozápad.

Náklady na vybudování moderně pojatého dopravního terminálu v Novém Bydžově činily 37,1 mil. Kč. Plných 85 % z nich pokryla dotace z ROP Severovýchod.

FOTO: JAN MUŽÍK

Lávka pro pěší a cyklisty v Čelákovicích umožňuje případný přejezd i sanitce nebo hasičům.

FOTO: JAN MUŽÍK

Žlutá barva jízdního pruhu na pardubické Sukově třídě pro IZS, busy, taxi i cyklisty napovídá, že jde o dočasné řešení.

FOTO: JAN MUŽÍK

Chodník, který navazuje na generel bezbariérových tras, propojuje město Dubá s bezbariérovým koupalištěm a kinem.

FOTO: ARCHIV

Cyklostezka z Perninku do Abertam nahradila chybějící autobusovou dopravu. Bezpečně po ní chodí i děti do školy.

FOTO: ARCHIV

Cyklostezku a promenádu zároveň najdete na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Stezka je upravená i pro in-liny.

FOTO: ARCHIV

V Mostě u nádraží se do opraveného podchodu dostanete se speciální čipovou kartou. Bezpečí hlídá kamerový systém.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *