Soutěž Cesty městy: Ocenění získal i Dvůr Králové nad Labem

Své vítěze už zná soutěž Cesty městy zaměřená na zklidňování dopravy ve městech a obcích. Letos jedna z hlavních cen patří Dvoru Králové nad Labem. Projektem Rekonstrukce náměstí T. G. M. toto město dominovalo v kategorii Plošná řešení.

Teprve necelý rok je v plném provozu zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. Investice za více než 80 mil. Kč nebyla snadná (více než 68 miliony korun přispěl ROP Severovýchod). Navíc se v průběhu rekosntrukce třikrát vystřídalo vedení města. Pro každé z nich však projekt patřil k prioritám. Zachován zůstal i původní úmysl náročnou stavbu provést ve dvou etapách, aby náměstí mohlo v každém okamžiku zůstat alespoň částečně přístupné pro pěší a alespoň v jednom směru i průjezdné.


Místostarosta Mgr. Dušan Kubica si proto podle svých slov na projektu nejvíce cení práce lidí, kteří se na realizaci největšího dotačního projektu ve městě podíleli a dokázali zvládnout všechny problémy, které s sebou tak velká stavba zákonitě přináší. Třebaže projekt vyvolal rovněž negativní reakci některých obyvatel města, k zásluhám jeho realizátorů nepochybně patří fakt, že výsledná podoba projektu byla dotvořena i díky uplatněnému komunitnímu způsobu jeho projednávání s občany. Už v roce 2005 mělo město k dispozici pět variant dopravního řešení náměstí. Z nich byla uspořádána výstava, aby lidé mohli formou ankety vybrat tu, která se jim zdál nejpřijatelnější. Teprve podle většinově vybrané varianty byl dopracován konečný projekt.

ZAJÍMAVĚ VYŘEŠENÉ SOUZNĚNÍ POTŘEB CHODCŮ I MOTORISTŮ

Jaké změny pro střed města projekt přinesl? Byl plně zrekonstruován povrch náměstí a přilehlých komunikací včetně komunikací pro pěší. Vznikly nové zálivy pro zásobování, odstavná a parkovací stání. Přibylo i nové veřejné osvětlení včetně možnosti náměstí slavnostně nasvítit. Náměstí je prostorově ozvučeno a nachází se na něm vkusný mobiliář. Přičemž – světe, div se! – lavičky vůbec nejsou napevno zapuštěny do země, ale lidé si je mohou volně přenášet. A světe, div se podruhé! – lavičky zůstávají nepoškozeny. A jak potvrdil Dušan Kubica, dokonce se žádná dosud neztratila!

Důležité je, že náměstí, původně jakási podivná olbřímí okružní křižovatka s parkovištěm, dostalo nové dopravní řešení. Dnes je v centru města vytvořena zóna s jednosměrným provozem a jako běžná komunikace pro automobilovou dopravu slouží pouze polovina náměstí. Druhá polovina je pěší zónou s omezenou možností vjezdu pro zásobování. Do náměstí se motoristé dostanou jen jedním směrem, ale hned dvěma směry je mohou opustit. Bezbariérové řešení celé plochy náměstí (prostor pro pěší je oddělen obrubníky vyvýšenými nanejvýš o 2 cm) a bezplatné parkování – ovšem s omezenou parkovací dobou, jen dotvářejí zajímavě vyřešené souznění potřeb chodců i motoristů.

JE DOTAČNÍ SYSTÉM TĚŽKOPÁDNÝ?

Projektantem byl Ing. Milan Marx, jednatel trutnovského architektonického ateliéru TENET, s. r. o. Co by si každé město mělo předem zvážit, než se pustí do takového projektu? zeptali jsme se ho. »Určitě jsi vyjasnit priority svého rozvoje. A také vyhodnotit svoji finanční situaci a začít, bohužel, hledat dotační titul, který by mu umožnil investici připravit a provést. Důležitou roli hrají vlastnické poměry a řada dalších věcí, které však mohou realizaci záměru ohrozit či oddálit. Ať už jde o jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí, se správci inženýrských sítí atd. Obecně však musím vyjádřit nesouhlas s dotačním systémem tak, jak je nyní v ČR nastaven. Jsem přesvědčen o tom, že je velmi složitý, těžkopádný a neefektivní,« uvedl Milan Marx.

Vyjádřil se i k úloze zadavatele, projektanta a zhotovitele u projektů podobného ražení. »Zadavatel, tedy město, by měl jasně specifikovat své rámcové představy (a dohlížet na jejich plnění). Projektant by měl umět tyto představy konkrétně rozpracovat do kvalitního detailu, zadavateli vše současně předkládat k rozhodnutí s tím, že jej bude informovat o výhodách i nevýhodách. Zhotovitel by měl být natolik erudovaný a profesně zdatný, aby tyto představy převedl do reálného stavu. Při současném systému zadávání veřejných zakázek, kdy jse často jediným kritériem stává cena díla, je však naplnění úlohy projektanta – a zvláště zhotovitele, velmi obtížné, někdy i nemožné,« uzavřel Milan Marx.

 

Výsledky soutěže Cesty městy 2012

Kategorie Bodová řešení: Pardubice 5 – Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici (prémie 30 tis. Kč);

Kategorie Liniová řešení: Pardubice 7 – Modernizace silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice (prémie 30 tis. Kč);

Kategorie Plošná řešení: Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka (prémie 30 tis. Kč);

Zvláštní cena časopisu Moderní obec: Dobřany – Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka;

Zvláštní cena společnosti Škoda Auto: Krnov – Cyklostezky městem Krnov (prémie 50 tis. Kč);

Zvláštní cena společnosti 3M Česko: Tovéř – Okružní křižovatka a přechod pro chodce;

Čestné uznání ministra dopravy: Most – Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času. Více informací k těmto i všem dalším soutěžním projektům naleznete na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-rocnik2012.

ZDROJ: NADACE PARTNERSTVÍ

Lavičky, které si můžete volně přenést.

Na náměstí slouží i pítko.

Náměstí »žije«. Zde právě majálesem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *