Autor
Kategorie:
Různé

Soutěž Cesty městy se opět hlásí o slovo

Soutěž Cesty městy letos vstupuje do svého už 11. ročníku. Jejím předmětem jsou dopravní řešení uskutečněná v posledních pěti letech (tj. zkolaudovaná k užívání v období 1. 1. 2007-31. 5. 2012), zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání...

Soutěž Cesty městy letos vstupuje do svého už 11. ročníku. Jejím předmětem jsou dopravní řešení uskutečněná v posledních pěti letech (tj. zkolaudovaná k užívání v období 1. 1. 2007-31. 5. 2012), zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Řešení hodnocená v předchozích ročnících již nelze znovu přihlásit.


Do soutěže se až do 31. 5. mohou se svými projekty hlásit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části na celém území ČR, zastoupené svým statutárním zástupcem. Také letos se soutěž uskuteční ve třech kategoriích:

Bodová řešení. Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie – úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy…) apod.

Liniová řešení. Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie – komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…) apod.

Plošná řešení. Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie – dopravně zklidněné zóny („tempo 30“, obytné zóny…), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.

Předkladatel sám rozhodne, do které kategorie soutěžní řešení podá. Více informací o soutěži, jejímž generálním partnerem je společnost Škoda Auto a mediálním partnerem i odborný měsíčník Moderní obec, najdete na: www.nadacepartnerstvi.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *