Kategorie:
Různé

Soutěž Cesty městy už finišuje před konečným vyhodnocením

Celkem 53 projektů ke zklidňování dopravy ve městech a obcích bylo v letošním roce přihlášeno do již 12. ročníku soutěže Cesty městy. Nadace Partnerství jako pořadatel soutěže dosud nikdy tak vysoký počet projektů neevidovala.

Během července a srpna zástupci odborné poroty se přímo na místě postupně seznamují se všemi soutěžními řešeními, aby už 16. září v rámci Národní cyklokonference VIZE 25 – řešení pro města, která se uskuteční v Pardubicích, mohly být slavnostně vyhlášeny vítězné projekty. Právě Pardubice totiž v minulém ročníku soutěže bodovaly dvěma svými projekty: (popis všech soutěžních projektů za celou historii soutěže najdete v unikátní databázi spravované pořadatelem soutěže – Nadací Partnerství na: http://stare.nadacepartner-stvi.cz/doprava/databaze-cesty-mesty).

Představujeme některé z letos nejdříve navštívených projektů.

V Obrnicích na Mostecku zaujalo nápadité a rovněž esteticky zdařilé zklidnění středu obce, jímž původně vedl rovný průjezd se všemi negativy, hlavně v podobě porušování předepsané rychlosti řidiči. Zvolené řešení zvýšilo bezpečnost chodců včetně žáků přilehlé základní školy, ale také nastolilo systém vymezeného parkování vozidel.

Město Ostrov na Karlovarsku původně dělila železniční vlečka spojující vlakové nádraží se závodem Škoda Ostrov v Horním Žďáru. S jeho zánikem však vlečka ztratila význam. Město ji důvtipně nechalo přebudovat na cyklostezku.

V Holicích na Pardubicku se rozhodli upravit místní komunikaci, k níž přiléhají základní a mateřská škola i školní jídelna a družina. Komunikace bez bariérových úprav trpěla velkým počtem projíždějících vozidel a kvůli školám tam byl i zvýšený pohyb chodců. Projekt, který toto vše řeší, byl příkladně zvládnut i z estetického hlediska.

Nový dva metry široký a půl kilometru dlouhý chodník vznikl v obci Horka na Chrudimsku na základě výsledků grantového programu Nadace Partnerství nazvaného Na zelenou, v němž sami žáci vytipovávají nebezpečná místa na svých cestách do škol. Díky chodníku tak byla v místní části Mezihoří oddělena pěší doprava od tranzitní silniční dopravy, což v této lokalitě zejména umožnilo bezpečnou cestu dětí do školy v sousední Chrasti.

Kdysi »bezprizorný« prostor v místní části města Hlinsko zvané Chlum neumožňoval bezpečné přecházení frekventované silnice I. třídy od autobusových zastávek a naopak sváděl k živelnému parkování vozidel. Zvolené řešení toto vše úspěšně napravilo.

Hradec Králové se přihlásil do soutěže Cesty městy hned dvěma projekty: nepřehlédnutelnou lávkou pro pěší a cyklisty přes Orlici a rekonstrukcí středového pásu v ulici V Lipkách, který nyní slouží jako stezka pro cyklisty i chodce a byla na něm rovněž revitalizována veřejná zeleň. Oba projekty dokládají velkou pozornost, kterou Hradec Králové přisuzuje rozvoji cyklistické dopravy ve městě, pro niž má zpracovánu kvalitní koncepci.

Líbil se také soutěžní projekt města Mšeno na Mělnicku. Revitalizace městského jádra je velmi zdařilá, vedla ke zklidnění průjezdu automobilů městem, přičemž se maximalizovaly plochy pro pěší a jednoznačně upřednostnili chodci před motorovou dopravou. Nápaditě bylo také pojato veřejné osvětlení náměstí Míru a Masarykovy ulice, která do něj ústí. S využitím LED technologie z produkce Philips jsou vozovky osvětleny »chladným bílým«, zatímco prostory pro pěší »teplejším žlutým« světlem.

V Kadani na Chomutovsku bylo třeba doplnit chybějící článek dopravní infrastruktury mezi vnitřním městem a poněkud odlehlým sídlištěm Strážiště. K dosavadní, i z hlediska bezpečnosti dopravy, nevhodné trase po silnici II. třídy a navazující místní obslužné komunikaci díky soutěžnímu projektu přibyla osvětlená a také v zimním období udržovaná sdružená pěší a cyklistická stezka.

Novou stezku pro cyklisty a chodce vybudovali také ve městě Teplá na Chebsku. I tam vede velmi příjemným prostředím, a to z části obce zvané Betlém až ke známému Klášteru premonstrátů. Město, avšak také klášter si od stezky slibují další povzbuzení turistického ruchu a vyšší návštěvnost. Nezanedbatelný je však také její přínos pro bezpečnost pěších i cyklistů, neboť ti původně museli využívat velmi frekventovanou úzkou místní komunikaci.

Některé další projekty přihlášené do soutěže Cesty městy přiblížíme příště.

Střed Obrnic býval fádní jednolitou asfaltovou plochou. Dnes skýtá potěšení pro pohled.

FOTO: JAN MUŽÍK

Ostrov: Tudy ještě v roce 2010 vedla nepoužívaná železniční vlečka, která město uměle dělila na dvě části. Teď je tam cyklostezka.

FOTO: JAN MUŽÍK

Soutěžní projekt Holic mj. obsahuje bezbariérové úpravy komunikace a umožnil v dané lokalitě zřídit Zónu 30.

FOTO: PETR ŠMÍD

Horka na Chrudimsku: Nový chodník konečně oddělil chodce od provozu na frekventované silnici III. třídy.

FOTO: PETR ŠMÍD

V Chlumu, místní části Hlinska, se plně osvědčuje zvolené řešení autobusových zastávek a osvětleného přechodu.

FOTO: PETR ŠMÍD

Působivost lávce v Hradci Králové nelze upřít. Diskuse však může vyvolat její spodní část, která jí vtiskuje určitou těžkopádnost.

FOTO: JAN MUŽÍK

Hradec Králové: Rekonstruovaný středový pás v ulici V Lipkách je příjemnou zónou pro pohyb cyklistů i chodců.

FOTO: PETR ŠMÍD

Ve Mšeně zrekonstruovali i povrchy všech komunikací na náměstí a v Masarykově ulici.

FOTO: JAN MUŽÍK

Sdružená pěší a cyklistická stezka v Kadani, vedoucí podél lesa, je nejen bezpečná, ale už na první pohled i velmi příjemná.

FOTO: JAN MUŽÍK

Stezka pro cyklisty a pěší v Teplé vede ke známému Klášteru premonstrátů půvabnou krajinou Tepelské vrchoviny.

FOTO: JAN MUŽÍK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *