Soutěž Chytrá města 2019: ocenění pro vítězné projekty udělena

Vítězové třetího ročníku mezinárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“ byli vyhlášeni a oceněni v pátek 13. prosince 2019 v pražském centru CIIRC na ČVUT. Ocenění si odneslo 17 národních projektů. Současně bodovaly projekty inteligentních měst z Polska a Slovenska.

Z více než padesáti nominovaných řešení bylo porotou oceněno 17 obcí, měst, krajů a dodavatelů. Letošní portfolio inteligentních služeb a projektů samospráv potvrdilo rostoucí chuť po spolupráci s aplikovaným výzkumem. Současně je vidět také rostoucí zájem o standardizaci kvality a výsledného efektu v podobě prokázané úspory.

 

kategorie CHYTRÉ MĚSTO 2019 

Statutární město Plzeň za projekt „Využití dronů jako podpory pro složky IZS“

Statutární město Brno za projekt „Vybudování C-ITS systému ve městě Brně“ - jedná se o implementaci unikátní evropské technologie C – Roads Czech republic, tj. výměny vozidlových dat v rámci kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) a

Statutární město Hradec Králové za projekt „Digitalizace územní veřejné zprávy“, který představuje unikátní opatření v oblasti digitální ochrany a bezpečnosti dat.

SMART CITY PROJEKT 2019 a CHYTRÉ MĚSTO 2019 

Hlavní město Praha ve spolupráci se společností Operátor ICT, a. s., za společný projekt „Řešení pro inteligentní svoz odpadu“, který stojí na digitalizaci služby řízení svozu odpadů.

Město Milevsko za projekt „Rozvoj odpadového hospodářství se zahrnutím principů cirkulární/oběhové ekonomiky,

Městská část Praha 2 ve spolupráci se společností Pražská energetika, a. s., za úspěšný projekt „Infrastruktura pro chytrou městskou čtvrť“

Město Trutnov ve spolupráci se společností ČEZ ESCO, a. s., za úspěšné zavedení projektu „Ekologizace městské hromadné dopravy“.

Kategorie CHYTRÝ REGION 2019

Moravskoslezský kraj za projekt „Robotická automatizace procesů na krajském úřadě“, usnadňující komunikaci mezi krajem a veřejností a mající zásadní dopad na rychlou odezvu úřadu a poskytnutí zpětné vazby pro zpracování žádostí a připomínek občanů a samospráv.

kategorie IDEA/ VIZE Chytré město/Chytrý kraj.

Středočeský kraj za model „Chytrý venkov 4.0“ podpořený aplikacemi ve prospěch robustního prostředí pro běh IoT, který byl zpracován ve spolupráci s dodavatelem České radiokomunikace a. s.

OSOBNOST SMART CITY 2019 

ocenění převzali z rukou ministryně pro místní rozvoj ČR lídři digitalizace a mezinárodních podpůrných aktivit aplikovaného výzkumu  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci, dále Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro GNSS a kosmické technologie a také prof. Dr. Ing. Miroslav Svitek, dr.h.c., prezident Czech Smart City Cluster.

IDEA/VIZE CHYTRÉ MĚSTO/CHYTRÝ KRAJ 2019 

Společnost UnitX s. r. o., která byla shledána podle odborné poroty technologickým lídrem v integraci nejlepší dostupné technologie zaměřené na robotizaci procesů (RPA), robotizaci komunikace (chatbot, voicebot) a Smart City Aplikace s využitím pokročilých nástrojů pro vyhodnocování sentimentu a nové formy autentizace (face recognition, biometrika, atd.) a stala se nositelem titulu SMART CITY START UP ROKU 2019 .

MANEKO, spol. s r. o., za projekt „Zvýšení retence vody v půdě a stimulace růstu rostlin“ - unikátní řešení vodního managementu, obnovy ekosystému, rekultivace méně kvalitních půd a zvýšení retence vody v půdách za ztížených klimatických podmínek

Mezinárodního ocenění se dostalo polskému projektu ECO-MIASTO, který zapojil padesátku polských měst do soutěže podporovaných projektů v oblastech udržitelné mobility, energetické účinnosti budov, vodohospodářství, cirkulární ekonomiky a tzv. zelených měst v rámci „Konkurz ECO-MIASTO w latách 2013-2018“.

Úspěšně se v zahraniční konkurenci prosadily také dva slovenské projekty.

Konsorcium společností Pixwell, s. r. . a Intelligent Solutions s. r. o. s názvem Pixwell & Intelligent Solutions uspělo s řešením digitálního modelu vybraných kompetenci krajů v rámci projektu „Urbánní model měst a krajů/digitální dvojče území“ a získalo ocenění SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2019. Jedná se projekt komplexní datové IoT platformy inteligentních řešení území s aplikační výhodou tzv. digitálního dvojčete města, či kraje.

Druhým oceněným slovenským projektem je projekt společnosti SENSONEO s. r. o. s názvem „Riadenie odpadu na základě dat“. Tento slovenský globální poskytovatel komplexních služeb pro management odpadů umožňuje samosprávám účinnou  mj. optimalizovat náklady na správu odpadů a zvyšovat ohleduplnost k životnímu prostředí. SENSONEO s. r. o. vlastním softwarovým řešením digitalizuje správu odpadů už pět let ve více než čtyřiceti zemích.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ pořádaná Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst, Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů.  V letošním roce proběhl její již třetí ročník.*

/RŠ/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down