Soutěž Komunální politik roku má již vítěze

Praha (13. listopadu) - V hlavním sále Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu ČR, se včera 12. 11. 2015 v odpoledních hodinách a za účasti ministrů a členů obou komor parlamentu udělovaly ceny v soutěži Komunální politik roku. Cenu za mimořádné projekty v osmi soutěžních kategoriích si odneslo osm představitelů komunální sféry – starostek a starostů. Celkovým vítězem soutěže se stal Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou na Příbramsku, který zároveň obdržel titul Komunální politik roku 2015. V soutěži se prosadil se svým projektem WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti.

 

Soutěžilo se v osmi kategoriích: Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Sport a veřejné zdraví, Kulturní, společenská a vzdělávací činnost, Odpadové hospodářství, Veřejná zeleň, Dopravní projekt roku a Ekologický projekt roku. Odborná hodnotitelská komise vybírala ze sedmi desítek přihlášených projektů z měst a obcí celé České republiky. Posuzovala přitom jednak smysl projektů a jejich využití, jednak společenský a ekonomický přínos městu či obci, případně celému regionu. Pozornost věnovala i úloze přihlašovatele (nositele projektu), který přišel s myšlenkou projektu, zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti, byl „motorem“ realizace a dojednal s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku obcí, případně dál projekt rozvíjí. Z nejúspěšnějších projektů v jednotlivých kategoriích hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, Komunálního politika roku 2015.

 

Vítězové si odnesli křišťálové srdce, které vyrobili skláři z Nového Boru, diplom a šeky na 20 tisíc korun pro své obce a města, celkový vítěz pak k diplomu a křišťálovému srdci obdržel šek na 50 tis. Kč.

Soutěž vyhlásila redakce časopisu Moderní obec a její vydavatel, vydavatelství Profipress s. r. o. letos v květnu. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnili účastníci soutěže Komunální politik roku – starostky a starostové, radní, zastupitelé a další zástupci radnic. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která soutěži udělila svoji záštitu. Přítomen byl rovněž předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Miloš Vystrčil, předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milada Halíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Iva Merhautová, náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová, senátoři, poslanci a další významní hosté.

Patronát nad soutěží převzal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a jeho předseda senátor Miloš Vystrčil. Spolupořadateli soutěže byly Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

„Vítězové jsou vlastně všichni,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a přislíbila vyhlašovatelům soutěže svoji podporu i pro její příští ročník.

Projekty oceněné v jednotlivých kategoriích:

Sociální projekt roku: Pomoc na dvanáctce

Portál Pomoc na dvanáctce pro sociální oblast Prahy 12 nabízí široké spektrum aktuálních informací, cenných pro celé rodiny. Část věnovaná zdravotně postiženým občanům je hodnotným  provázaným informačním zdrojem, který má velmi důležitou roli v životě jedince i rodin.

Cenu si odnesla starostka městské části Praha 12 PhDr. Daniela Rázková.

 

Děti a rodiče: Služba Baby taxi

Inspirací k projektu taxislužby pro maminky s dětmi byla obdobná služba poskytovaná tamním seniorům. Bohumín uvedenou službu poskytuje oběma zmíněným skupinám, které, jak se ukázalo, ji potřebují nejvíce. Projekt je téměř celý financován z rozpočtu města, radnice na něj nečerpá dotace z národních ani evropských programů. Za jednu jízdu zaplatí zákazník 15 Kč.

Ocenění obdržel senátor a starosta města Bohumín na Karvinsku Ing. Petr Vícha.

 

Sport a veřejné zdraví: Rekonstrukce sokolovny v Novém Hrádku

Projekt spočíval v rekonstrukci budovy místní sokolovny, která se stala centrem sportovního a společenského života celé obce a jejího okolí. Na projektu bylo zvláště cenné, že se do něho spolu s místními sokoli celá komunita obce – občané darovali na opravu sokolovny potřebné finanční částky, ale také sami přiložili ruce ke společnému dílu. Tato akce je ukázkou velkého nadšení  realizátorů, dokladem jejich erudice a citlivosti k obnově historické budovy.

Ocenění převzal zastupitel městyse Nový Hrádek Ing. Jeronym Holý.

 

Kulturní, společenská a vzdělávací činnost: WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

Iniciátorem projektu vzniku mnohovrstevného multimediálního nástroje, na jehož vytváření se v rámci komunity deseti obcí podíleli pedagogové, žáci základních škol, pamětníci a členové metodického týmu, byl starosta obce Kamýk nad Vltavou Petr Halada, původní profesí učitel. Projekt řeší tematické okruhy – voda v krajině, krajina pro lidi, biodiverzita, ochrana fauny, odpady, profese – vzdělávání pro život, obecní samospráva, komunitní rozvoj obcí, aktivní občan, historie – paměť míst. Petr Halada přenesl svoji vizi vzdělanosti a vzdělávání do teritoria deseti obcí Sdružení obcí Sedlčanska. Projekt otevírá cestu ke kreativitě, k odpovědnosti příštích generací,  udržitelnému rozvoji společnosti, krajiny a sídla člověka.

Cenu si odnesl starosta Kamýku nad Vltavou na Příbramsku Petr Halada

 

Odpadové hospodářství: Třídit odpad se občanovi Bílovce vyplácí

Díky intenzivní osvětě a aktivnímu přístupu k řešení jednotlivých složek komunálních odpadů se podařilo radnici vytvořit efektivní systém třídění odpadů od občanů tak, aby byl ekonomicky únosný, nezatěžoval nadbytečně občana, dlouhodobě udržitelný a materiálově velmi dobře a vysoko stabilizovaný co do kvantity i kvality vytříděných odpadů. Do třídění má v tomto městě možnost zapojit se každý – děti, mládež, dospělí, a to různou formou.  Díky projektu  náklady na obstarávání odpadového hospodářství poklesly  zhruba o 25 % mezi roky 2010 až 2014. Výsledek dokládá, že třídit má opravdu smysl.

Cenu si odnesl starosta města Bílovec na Novojičínsku Mgr. Pavel Mrva.

 

Veřejná zeleň: Alej Hliníka – II. etapa a výsadba květinového záhonu

Projekt Alej Hliníka II. etapa je jen jedním z těch, které dlouhodobě vedou ke zlepšení veřejné zeleně v obci Lukavice. Od roku 1998 do dnešního dne v okolí obce přibylo v alejích 650  stromů a 560 kusů dřevin různých druhů. Stromy už nesou první ovoce a letošní sklizeň třešní byla využita ve školní jídelně – děti si pochutnaly na bublanině z místních třešní. Ke zkrášlení obce rozhodně přispěl nový květinový záhon, který od loňského roku zdobí prostor před místní školou. Komise hodnotila i fakt, že nejde „pouze“ o výsadbu zeleně, ale také o zapojení  veřejnosti a dotčených vlastníků pozemků.

Cenu převzala starostka obce Lukavice na Ústeckoorlicku Ilona Severová.

 

Dopravní projekt roku: Rozvoj cyklistické dopravy na Kadaňsku

Projekt je koncipován v maximální možné šíři, bere v úvahu potřeby místních občanů a zároveň navazuje na evropskou síť cyklostezek. Respektuje současný trend vhodného využití volného času kombinovaného se sportovním vyžitím. Zároveň jako vedlejší produkt podporuje cestovní ruch v regionu.

Ocenění obdržel starosta města Kadaň na Chomutovsku PaedDr. Jiří Kulhánek.

 

Ekologický projekt roku: Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno

Obec se dlouhodobě snaží o koncepci energetického hospodářství.  Instalací kotle na dřevní štěpku se dosáhlo ekologizace provozu tepelného zdroje v základní škole, úspory energie a finančních výdajů města  Došlo ke snížení produkce emisí, využívání obnovitelného zdroje energie (dřevní štěpka, kterou si obec sama zajišťuje).

Cenu převzal starosta města Mšeno na Mělnicku Ing. Martin Mach.

 

Soutěž podpořila i řada významných firem: partnerem hlavní ceny se stala společnost Asseco Solutions. Organizátoři soutěže děkují všem partnerům, kteří podpořili jednotlivé kategorie a jimiž jsou společnosti: Elektrowin, Briggs & Stratton, Pekass, EKO-KOM a ECOBAT.*

 

Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií po předání ceny

Foto: Ota Neužil

 

S projekty se můžete podrobněji seznámit ve videogalerii na webu www.komunalnipolitikroku.cz

/eví/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down