Soutěž Personalista veřejné správy 2013 vyhlášena!

Stalo se tak 27. 5. v Chomutově na XXV. valném shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Organizátorem soutěže, jejíž nultý ročník proběhl už loni, je také v letošním roce Klub personalistů, o. p. s.

Cílem soutěže je veřejné ocenění práce nejlepších personalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení. Soutěž má rovněž připomenout význam personalistiky pro úspěšné fungování každého územního samosprávného celku nebo úřadu státní správy.

Vítězkou loňského nultého ročníku soutěže Personalista veřejné správy se stala Eva Tomášková, vedoucí oddělení personálního a platového Magistrátu města Děčín. Dalšími finalisty byli: Ivana Hanáková Kosourová z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Kamil Dominik Slapnička z Magistrátu města Most a Miroslav Křepel z Magistrátu města Liberec.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo letos v Brně na únorové 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě. Její pořadatel – Ministerstvo vnitra ČR, byl také partnerem nultého ročníku soutěže.

UPŘEDNOSTŇUJÍ LIDSKÝ ROZMĚR PRÁCE PERSONALISTY

Potěšující zprávou byla skutečnost, že všichni finalisté vidí svou práci jako tvořivou, živou a nekončící dennodenní péči o zaměstnance, kolegy a o jejich rozvoj. Všichni personalisté zdůrazňovali potřebu vytváření vzájemných lidských vazeb a kladli je před uplatňování ryze technokratických postupů opírajících se jen o směrnice a metodiky. Komisi nejvíce zaujala soustavná práce finalistů s liniovými manažery úřadu, cílené rozhovory o potřebách jich samotných i jejich týmů, otevřené sdílení nedostatků a hledání společných cest k řešení.

VZHŮRU DO NOVÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE!

Ročník soutěže 2012 byl vyhodnocen, upravený statut soutěže je vyvěšen na webových stránkách Klubu personalistů (www.klub-personalistu.cz), a tak je vše připraveno na zdárný průběh soutěže v roce 2013.

Věříme, že soutěž Personalista veřejné správy i v letos proběhne nejméně tak úspěšně jako v minulém roce a že výsledky loňského nultého ročníku budou dostatečnou motivací pro další úřady, aby do soutěže nominovaly své personalisty.

ŠTĚPÁNKA CVEJNOVÁ

Klub personalistů, o. p. s.

Koho a jak nominovat do soutěže

Soutěž je určena pro vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty.

Účastníky soutěže nominují příslušné úřady veřejné správy.

Přihlášky lze podávat do 15. listopadu 2013.

Přihláška musí být na předepsaném formuláři a podepsána statutárním zástupcem daného úřadu.

Součástí přihlášky musí být fotografie nominovaného kandidáta, přehled jeho aktivit a výsledků práce, díky nimž byl nominován. Zároveň přihláška musí obsahovat souhlas s představením kandidáta odborné a široké veřejnosti prostřednictvím časopisu Moderní obec a na webových stránkách Klubu personalistů.

Více na www.klub-personalistu.cz.

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ, O. P. S.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *