Soutěž Společně otevíráme data dospěla do finále, nyní bude hlasovat veřejnost

Soutěž Společně otevíráme data, kterou pořádá Nadace OSF, je jedinou soutěží pro aplikace postavené na otevřených datech v Česku. Jejím smyslem je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Letos však bylo možné do soutěže přihlásit i aplikace, které nutně nestojí na otevřených datech, ale reflektují významnou roli technologií pro každodenní život a vytvářejí tzv. civic tech - technologie ve prospěch společnosti.

Online akce Civic Tech Open proběhla ve středu 18. listopadu a představila hlavní osobnosti zabývající se využíváním digitálních technologií pro neziskové účely. Hlavním řečníkem odpoledne byl Jan Böhm, digitální stratég Lékařů bez hranic, který se zúčastnil i následné panelové debaty na téma „Jak být aktivním občanem v digitálním světě“ společně s Radkou Bystřickou z TechSoup, Evou Pavlíkovou z Česko.Digital a Josefem Šmídou z Nadace OSF.

Druhá část odpoledne byla věnována vítězům soutěže Společně otevíráme data. Do té se přihlásilo celkem 24 soutěžících. Vítězných aplikací je celkem 5.

Účast v jakékoliv soutěži nám přináší možnost porovnat naše schopnosti a dovednosti s ostatními soutěžními týmy. Žáci si reálně vyzkouší i komunikační dovednosti při obhajobách projektů. Soutěže jsou důležité, protože někdy pohled zvenčí ukáže jiné možnosti řešení daného problému, ukáže jiné vztahy a vazby v datech. Naše soutěžní vizualizace ‚ICT ve školách‘ se zaměřila na využití otevřených dat z MŠMT a dat poskytnutých krajským úřadem Plzeňského kraje do Hackathonu otevřených dat. Výstupem je přehledné zobrazení všech středních škol v Plzeňském kraji, kde jsou detailně vyčísleny požadované informace o ICT vybavení. Tato vizualizace byla reálně využita pro přípravu projektových záměrů v rámci výzvy IKAP II. – OPVVV MŠMT a dále např. při rozhodování o poskytnutí finančních příspěvků pro koupi ICT vybavení do krajských příspěvkových organizací,” říká účastník soutěže Karel Rejthar přihlášený do kategorie Vzdělávání. Výherci získávají od Nadace OSF 30 000 Kč na další další rozvoj.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUTĚŽE SPOLEČNĚ OTEVÍRÁME DATA 2020:

  1. Životní prostředí a klimatická krize 

            vítěz: Kam s ním?
            tvůrce: Ukliďme Česko, z. s.
odkaz:
https://www.kamsnim.cz/

popis aplikace: Aplikace komukoliv poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jakoukoliv věc, které se chce zbavit. Cílem je, aby maximum "odpadů" končilo tam, kde je ještě někdo využije, resp. v cirkulárním systému (upcyklace, reuse, recyklace...) a ne v přírodě, či ve směsném odpadu (a tím pádem na skládkách, případně ve spalovnách).

  1. Vzdělávání  

vítěz: ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem
tvůrce: Karel Rejthar a Pavel Valenta
odkaz:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWQ0Y2I3NGEtNjkzZi00Y2UzLWFlYmEtNTdhMTQ0Y2YyZDJmIiwidCI6IjMwZmQ2ZDAxLTk1NjYtNDMxMC1iMjI1LTE3ODRiZjExNjc1YyIsImMiOjh9
popis aplikace: Dopad aplikace je takový, že na jejím základě se vyhodnocují školy, kolik prostředků půjde do ICT v dané škole. Jsou školy, kde převážná část techniky je starší 10 let, tak tam je třeba alokovat vyšší částky. Z ohledem na COVID a distanční výuku, se jeví jako nezbytné mít podobné aplikace k dispozici.
partner kategorie: CZ.NIC

 

  1. Zdraví

vítěz: Mapa autismu
tvůrce: Naděje pro děti úplňku, z. s.
Odkaz:  https://mapaautismu.cz/  
popis aplikace: Mapa autismu slouží jako inspirace k získání celkového přehledu o počtech lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Bez těchto dat není možné dobře plánovat sociální a zdravotní služby. Díky Mapě autismu jsou dnes k dispozici nejen veřejnosti, ale i institucím státní správy, které jsou odpovědné za plánování a poskytování těchto služeb. Daty mimochodem disponuje ÚZIS, LPS ČSSZ a ÚP ČR, donedávna nebylo možné je získat ani prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, ani na základě nadrezortního rozhodnutí vládní pracovní skupiny.
partner kategorie: Insane Business Ideas

 

  1. Městská data 

vítěz: Hlasování města Děčín
tvůrce: Statutární město Děčín
odkaz: https://hlasovani.mmdecin.cz
popis aplikace: Základ aplikace vznikl na objednávku města Děčín jako výstup hackathonu studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podmínkou města bylo, že aplikace bude vyvinuta jako open source. Město aplikaci aktuálně provozuje na vlastní technické infrastruktuře, nicméně je naplánováno ji přesunout do krajské datové platformy Portabo. Aplikaci mohou velmi snadno využít další města, zejména pokud používají stejný hlasovací systém (Ministr) pro jednání zastupitelstva. V plánu je i další rozvoj aplikace; především vylepšení uživatelského prostředí nebo propojení jednotlivých bodů hlasování na jejich konkrétní usnesení.
partner kategorie: Turris

 

  1. Speciální kategorie covid-19

vítěz: Přehled odběrových míst na covid-19 v Praze a Středočeském kraji
tvůrce: Operátor ICT
odkaz: https://covid.praha.eu/
popis aplikace: Klíčovým dopadem je zvýšení informovanosti veřejnosti v krizové situaci prudkého nástupu druhé vlny onemocnění covid-19, kdy státní struktury nenabídly jednoduše použitelný způsob orientace v odběrných místech. Proto hlavní město Praha reagovalo vytvořením systému, který v sobě sceluje nabídku odběrných míst za Prahu a Středočeský kraj (tyto dva územněsprávní celky fungují v řadě ohledů propojeně), a umožňuje veřejnosti rychlou orientaci a výběr v okamžiku, kdy se často prudce zhoršuje zdravotní stav nakažených. Proto, pokud to nezajistí veřejná správa, je klíčové jim v této situaci nabídnout co nejpřímočařejší přístup k nezbytným informacím alespoň ze strany samosprávy.
partner kategorie: Y Soft

Kategorie covid-19 letos byla speciální kategorií. Co je cílem vítězné aplikace a jak bude Magistrát hlavního města Prahy dále pracovat s daty, popsal primátor hl. města Prahy Zdeněk Hřib: „Web covid.praha.eu vznikl proto, aby lidem v Praze i ve středních Čechách ulehčil situaci, ve které se mnozí v době pandemie covid-19 nacházejí. Cílem bylo mj. zamezit tomu, aby se u testování tvořily dlouhé fronty, což se podařilo. Od října, kdy byla služba spuštěna, zaznamenala téměř 200 tisíc zobrazení.  Další projekt, který budeme výrazně rozvíjet, je i Portál Pražana jako nástroj pro digitální komunikaci s magistrátem. Plánujeme i postupné rozšiřování portálu otevřených dat opendata.praha.eu o další datové sady a do otvírání dat chceme zapojit co nejvíce městských společností.”

Veřejnost dále může do 2. prosince 2020 hlasovat o nejlepší neziskový nápad. Civic Tech Open představilo v soutěži Na stojáka: Neziskovky v digi světě 5 nejlepších neziskových nápadů z celkem 9 přihlášených, které se nyní utkají o první 3 příčky ve veřejném hlasování. Hlavní cenou je 60 000 Kč a zařazení do inkubačního procesu Česko.Digital. Hlasovat můžete na stránce https://osf.cz/hlasujte-pro-viteze-souteze-na-stojaka/ pro těchto 5 projektů:

  1. Hotová jídla pomáhají - link

Myšlenkou je vytvořit webovou aplikaci, prostřednictvím níž by mohli provozovatelé gastro provozů (jídelen a cateringů) dát snadno vědět, že mají k dispozici porce hotových nevydaných jídel, které je možné si vyzvednout pro dobročinné účely.
Organizace: Zachraň jídlo

  1. ZačniUČIT.cz - link

ZačniUČIT.cz je webová platforma pro zájemce o učitelství, která pomáhá s výběrem učitelské kvalifikace, s nástupem do školství a se začátky v roli učitele.
Organizace: Výluka, z.s.,

  1. Burza neziskovek - link

Hlavním cílem plánovaného projektu je vytvoření webové aplikace „Nefinanční tržiště neziskového sektoru“, která umožní lépe komunikovat potřeby nestátních NNO a pomůže zprostředkovat výměnu či darování hmotných i nehmotných statků mezi NNO navzájem a NNO a veřejností.
Organizace: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova Univerzita v Brně

  1. Rozšíření online LGBT poradny Sbarvouven.cz pro nevidomé - link

Poradna Sbarvouven.cz funguje již šestým rokem na bázi peer to peer mentoringu přes webové rozhraní, kam nám mohou psát klienti, kteří řeší svoji sexuální orientaci či sebepřijetí. Nyní chce zajistit dostupnost služby i pro nevidomé klienty, kteří si to také zaslouží a potřebuji podporu v této složité situaci stejně jako ostatní.
Organizace: Prague Pride

  1. Ověření bezpečnosti zařízení – link

S využitím nejmodernějších technologií chceme u našich posluchačů (preventivní programy pro žáky, rodiče, sociální pracovníky a obecně pro veřejnost) v reálném čase ověřit bezpečnost zařízení, které mají u sebe (smartphony, počítače, tablety).
Organizace: Portus Prachatice

Partnery akce Civic Tech Open jsou Y Soft a CZ.NIC.

*

 

/zr/

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down