Soutěž Vesnice roku 2015 zahájena. Co jejím letošním účastníkům symbolicky vzkázal loňský vítěz?

Až do 30. dubna lze podávat přihlášky do letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Prestižní soutěž se v rámci Programu obnovy venkova každoročně vyhlašuje již od roku 1995. Loni v ní triumfovala obec Kateřinice na Vsetínsku.

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou Ministerstvo pro místní rozvoj,  Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají nanejvýš 7500 obyvatel a zpracovaly si vlastní strategický rozvojový dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Soutěž probíhá dvoustupňově: Všechny zúčastněné obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V celostátním kole jsou vyhlášeny obce na prvních třech místech.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.

"Ministerstvo pro místní rozvoj je aktivním vyhlašovatelem této soutěže od jejího začátku. Věříme, že tato prestižní soutěž má smysl. Každoročně nám to dokazuje především vysoký počet přihlášených obcí, které prezentují, že vesnice a venkov je nejen místem k bydlení, ale také k životu," uvedla první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Připomeňme, že Vesnicí roku 2014 byla loni v říjnu vyhlášena obec Kateřinice na Vsetínsku. Když se její starosta Vojtěch Zubíček tehdy pro Moderní obec svěřoval s tím, co je třeba vidět za tímto vynikajícím úspěchem obce, jako by poslal vzkaz i všem letošním uchazečům o tento prestižní titul.

Vojtěch Zubíček totiž mj. uvedl: "Jako každá obec se i Kateřinice potýkají při svém rozvoji zejména s hledáním způsobu, jak zapojit své občany do dění v obci a s omezenými rozpočtovými možnostmi, kdy většina investic je závislá zejména na vypsaných dotačních titulech. Jsem opravdu rád, že se vedení naší obce dokázalo při volbě investičních akcí zaměřit na projekty, které vyplynuly z požadavků našich občanů a našich spolků. V tomto byla naprosto zásadním spolupráce se zástupci základní a mateřské školy, s našim sborem Českobratrské církve evangelické a zástupci dobrovolných organizací, které v naší obci působí. Když se ohlédnu nazpět, zásadním impulzem k této spolupráci bylo přihlášení naší obce do soutěže o Vesnici roku 2013. Jednotlivé spolky už si nebyly konkurenty, který z nich bude mít ve svých řadách více dětí. Začaly se díky společným setkáním, která byla spojená s přípravou společné prezentace naší obce, více respektovat a spolupracovat. Prvním signálem, že udaný směr, spočívající v podpoře výchovy našich dětí, je správný, bylo získání bílé stuhy za činnost s mládeží a třetí místo v krajském kole soutěže v roce 2013. Vše vyvrcholilo v roce 2014, kdy se do příprav a do života v obci zapojovalo víc a víc našich občanů. Získání titulu Vesnice roku 2014 bylo pro naši obec takovou »třešínkou na dortu« po krásném společném čase příprav na její prezentaci. Naši občané si našli společný cíl a hrdě reprezentovali svou obec, za což jim patří veliký dík. 

Dnes, po nových volbách do obecních zastupitelstev stojíme na prahu nového období, ve kterém bude naším primárním cílem na započatou spolupráci s občany a organizacemi navázat a zapojení našich občanů do dění v obci prohloubit. Jsme přesvědčeni o tom, že každá moderní obec a její vedení by měly v první řadě přemýšlet o tom, jak vytvořit důstojné podmínky pro život svých občanů, dětí a dalších generací, které v dané obci žijí. V této návaznosti potlačit svá ega a jednotlivé rozvojové projekty koncipovat tak, aby byly hospodárné a společensky přínosné. Stejný přístup by měli aplikovat naši politici, kteří již dlouho připravují jednotlivé dotační tituly pro nové programové období 2014–2020, zohlednit potřeby našeho venkova a našich obcí a dotační tituly připravovat přímo bez jakýchkoliv postranních úmyslů."*

 

Na snímku: Početná výprava Kateřinických, která loni v září přijela do Luhačovic na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2014. Foto: archiv obce.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down