Společnosti EKO-KOM vyvstává konkurence

Do 6. 5. má být známo, zda společnost Interseroh Czech a. s. získá autorizaci k poskytování veřejné služby tříděného sběru, recyklace a dalšího využití obalového odpadu. Stane-li se tak, oblast, v níž se ročně přerozdělí 1,5 mld. Kč, získá dalšího hráče.

Interseroh Czech, člen skupiny ALBA Group (viz box), totiž o autorizaci požádal MŽP 6. 3., přičemž ministerstvo má na vyřízení žádosti 60 dnů.

V Česku tuto veřejnou službu jako jediná již od roku 1997 zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Ta na příchod Interserohu reagovala tiskovým prohlášením. Vyjádřila v něm svoji »plnou důvěru v orgány státní správy, že naše konkurence bude muset plnit stejně přísné požadavky na dostupnost služby třídění občanům, jaké je povinna plnit naše společnost«. »Rovněž jsme připraveni spolupracovat při tom, aby provoz dvou neziskových subjektů se stejným předmětem činnosti nevedl k duplicitní evidenci, a tím i ke zkreslení statistik dosahované recyklace obalů, za jejichž správnost je zodpovědné MŽP,« uvedla dále společnost EKO-KOM.


INTERSEROH SÁZÍ NA EFEKTIVNOST

Generální ředitel společnosti Interseroh Czech Ivan Václavek v březnu médiím sdělil, že jeho firma vstupem do ČR následuje své nadnárodní klienty, kteří na náš trh dodávají balené zboží. Aniž by je jmenoval, poukázal na to, že tyto firmy si od »prolomení monopolního prostředí v oblasti sběru a recyklace obalů« a jeho ztransparentnění a zefektivnění slibují i snížení svých odvodů do celého systému.

Podle Ivana Václavka časem ušetří i obce. Jak uvedl, zejména menší obce dostávají za zajišťování systému třídění na svém území méně, než kolik musí samy vynaložit na to, aby systém na jejich území mohl fungovat. Cestou vyšších odměn a bonusů pro obce se však Interseroh vydat nehodlá.

Interseroh nebude ani budovat novou síť kontejnerů na tříděný odpad. Ivan Václavek však připomněl, že barevné kontejnery nyní společnosti EKO-KOM patří jen ze 14 %, dalších 36 % je v majetku obcí a plných 50 % je vlastněno svozovými firmami.

Ze zákona by Interseroh měl do roka od autorizace obsluhovat alespoň 10 % trhu. Kvótu by hravě splnil, kdyby např. »obsadil« Prahu. Generální ředitel sice nevyloučil zájem o větší města, ale zdůraznil, že Interseroh ze zákona nesmí odmítnout byť i sebemenší obec. Ivan Václavek na náš dotaz také sdělil, že Interseroh si nevytipoval ani žádný region, v němž by radnice chtěl nabídkou své služby oslovovat zejména.

KONKURENCE NENÍ NA ŠKODU, ALE DŮLEŽITÁ JE I »ROVNOST ŠANCÍ«

Starosta Němčovic na Rokycansku Karel Ferschmann, který vede i Pracovní skupinu pro životní prostředí SMS ČR, potvrdil, že systém třídění stojí obce výrazně více, než kolik za jeho udržování a provoz obdrží od společnosti EKO-KOM. Vstup konkurence do systému by Karel Ferschmann proto uvítal a odkázal přitom na současný konkureční boj mezi mobilními operátory, který uživatelům výrazně zlevňuje služby.

Předseda Komise životního prostředí SMO ČR, starosta Velkého Oseku na Kolínsku Mgr. Pavel Drahovzal na náš dotaz uvedl, že v zájmu »rovnosti šancí« by podmínky pro působení Interserohu měly být nastaveny shodně jako pro autorizovaný systém EKO-KOM. »I pro radnice je důležité vědět, že jednají se subjektem, který plní všechny zákonné a další podmínky, aby mohly zabezpečit dobrou službu obyvatelům. Zatím však Interseroh podle toho, co nám sdělil, nemá zcela dořešenou logistiku a sběrnou síť, tj. svozy, sběry, zpracovatele a kontejnery na tříděný odpad.«

Podle Pavla Drahovzala zásadní nedostatky současný systém třídění a využití obalových odpadů nevykazuje, za což patří dík jak obalovému průmyslu a společnosti EKO-KOM, tak městům, obcím, svozovým firmám a zpracovatelům – a především občanům. »Uvidíme, zda se činnost Inteserohu projeví na těchto výsledcích pozitivně,« uzavřel Pavel Drahovzal.

 

Zástupci SMO ČR a SMS ČR s gescí za životní prostředí: Co si slibují od nového hráče

Pavel Drahovzal, předseda Komise životního prostředí SMO ČR: Společnosti Interseroh jsem už za Svaz měst a obcí sdělil, že pro nás je zásadní s příchodem nového subjektu zachovat stávající plošný rozsah a výbornou funkčnost systému tříděného odpadu, naplnit limity dané legislativou ČR a EU a jejich plnění neohrozit do budoucna.

Karel Ferschmann, předseda Pracovní skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv ČR: Vstup konkurence do odpadového hospodářství v oblasti separovaného odpadu určitě může obcím a městům přinést výhodnější podmínky, případně donutit společnost EKO-KOM, která v této oblasti zatím působí jako jediná, zvýšit svoji akceschopnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *