Správa veřejného osvětlení? Žádný problém!

Starostové se každodenně potýkají se spoustou otázek, které se týkají rozkvětu a zpříjemňování života v jejich městě nebo obci. Rozpočty nejsou bezedné a je nutné správně rozhodnout o využití finančních prostředků. Veřejné osvětlení patří mezi samozřejmou součást vybavení měst a obcí. A právě jeho správa a údržba často výrazně zatěžuje rozpočty.

Možným řešením je využití jedné z forem projektu PPP (Public Private Partnership), přenesené správy veřejného osvětlení (VO). PPP je obecný pojem pro efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která vzniká za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.

PŘENESENÁ SPRÁVA V RÁMCI PPP PROJEKTU

Přenesená správa VO je tedy vždy dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení správy, provozu a údržby VO na smluvního partnera. To umožní zadavateli, tj. městským a obecním úřadům, aby břemeno správy a vztahů se třetími osobami neslo nikoliv město nebo obec, ale smluvní partner jako správce a provozovatel, přičemž veškerá zařízení zůstávají majetkem města či obce. Při přenesené správě probíhá aktivní komunikace mezi zadavatelem a smluvním partnerem.

Veřejné osvětlení (hlavně jeho technologická část) je v drtivé většině našich měst a obcí v takovém technickém stavu, že zlepšení kvality jeho světelně-technických parametrů a snížení nákladů na jeho provoz se neobejde bez rychlé a masivní investice, kterou lze prostřednictvím přenesené správy zajistit bez jakékoliv finanční účasti radnice.

PŘEDNOSTI PŘENESENÉ SPRÁVY: OBNOVA A ÚSPORY

Projekt počítá v prvních letech jeho trvání s investicemi do předaného zařízení a je koncipován tak, že má také samofinancující se prvky. To vede k nezanedbatelným úsporám nákladů na provoz tohoto zařízení při rychlém zlepšení jeho technického stavu.

Další předností výkonu přenesené správy společností, která tuto službu provádí již v jiných městech a obcích, zejména pak v těch větších, je možnost dosahování výhodných cen.

Pro získání co nejpříznivější ceny je vhodný počet alespoň 1000 světelných bodů. Vzhledem ke skutečnosti, že o přenesenou správu může mít zájem i menší obec, je výhodné uzavření svazku více obcí se společným projektem přenesené správy veřejného osvětlení.

Rozhodování o nejlepší variantě řešení pro dané město či obec není jistě jednoduché. AŽD Praha je společnost, jež nabízí a provádí přenesenou správu veřejného osvětlení a je připravena zodpovědět případné dotazy zástupců municipalit a poskytnout veškeré dostupné informace.

IVANA ČERNÁ

vedoucí marketingu a controllingu AŽD Praha s. r. o.

Společnost AŽD Praha, divize DAST Brno, zajišťuje obnovu, provozování a údržbu soustavy veřejného osvětlení např. v Boskovicích (okr. Blansko) na základě dlouhodobého kontraktu.

FOTO: ARCHIV AŽD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *