Stabilita rozpočtu a plánování strategických investic

Rok 2014 je pro města a obce rokem volebním a současně rokem, v němž by už měly být zahájeny práce na projektech komunálních investic budovaných za podpory evropských dotací z nového programového období EU 2014-2020.

Do roku 2008 se municipality pohybovaly v poměrně stabilním prostředí růstu provázeném dostupností zdrojů z fondů EU a národních dotačních zdrojů. V roce 2009 však v důsledku finanční a ekonomické krize jejich příjmy ze sdílených daní propadly v průměru až o 12 %. Tento vývoj pokračoval i v dalších letech spolu s vysokou mírou nejistoty predikce daňových příjmů pro daný rok. Na tyto změny reagovaly obce už v roce 2010 redukcí svých výdajů včetně kapitálových. Nejvíce jejich investiční aktivity klesly v letech 2011 a 2012 (meziročně až o 10 %).

Celkově v uvedeném období kapitálové výdaje obcí průběžně klesly o více než 20 %, což jim umožnilo přestát nejhorší období ekonomické krize bez výraznějších finančních problémů. Jejich kapitálové výdaje se udržely na dlouhodobé stabilní a optimální úrovni 30 % z celkových výdajů.

Nicméně, tyto zkušenosti z ještě poměrně nedávné minulosti a současná příprava na programové období EU 2014+ kladou větší požadavky na finanční management a plánování investic obcí a měst.

Základním předpokladem pro udržení stability jejich rozpočtů jsou následující principy finančního managementu.

Strategické plánování

K dosažení dlouhodobějších cílů nestačí sestavovat pouze dílčí roční rozpočty. Je třeba zpracovat i rozpočtový výhled, obvykle pro horizont 2-5 let. Kvalitně sestavený rozpočtový výhled, který by měl obsahovat plán investic, pomůže zastupitelstvům obcí lépe reagovat na případné budoucí změny a zvládnout hospodaření obce v době neočekávaných výkyvů ekonomiky.

Rozpočtový výhled je strategickým plánem sestaveným tak, aby mohlo být v jednotlivých letech dosaženo cílových hodnot sledovaných strategických ukazatelů:

Tvorba a objem vlastních zdrojů v rámci běžného rozpočtu. Finančně zdravá obec by vždy měla mít kladný přebytek běžného rozpočtu, který by měl představovat minimálně 10 % celkových běžných příjmů.

Krytí roční dluhové služby vlastními zdroji (přebytkem běžného rozpočtu) by se mělo pohybovat minimálně na úrovni 1,2 až 1,4. Využití tohoto ukazatele umožňuje aktivní řízení zadluženosti obce s cílem stanovit únosnou dluhovou službu, kterou bude obec v budoucnu schopna splácet.

Rychlým testem zadluženosti obce je ukazatel, který říká, jak rychle je schopna splatit své dlouhodobé závazky v letech. Jde o poměr celkových dlouhodobých závazků k průměrnému přebytku běžného rozpočtu (doporučuje se uvažovat čtyřletý průměr přebytku běžného rozpočtu).

Kromě výše uvedených ukazatelů by si zastupitelstvo mělo pohlídat i určitou výši finančních rezerv v rozpočtu.

Plán obnovy obecního majetku

Z výše uvedených ukazatelů vyplývá, že základem pro veškeré plánování obce je její schopnost dosáhnout určitého objemu přebytku běžného rozpočtu. Běžný rozpočet je ta část, kde se významně uplatňuje vlastní finanční management obcí díky pravidelným příjmům běžného rozpočtu.

Oblast kapitálového rozpočtu je výsledkem strategické úvahy, jak obec naloží s vlastními zdroji včetně finančních rezerv z minulosti a jak úspěšně bude čerpat dotace.

Plánování přebytku běžného rozpočtu a plánování nových investic se však neobejde bez rozumného plánu obnovy již existujícího obecního majetku. Nebude-li mít obec ve svém rozpočtu nastaveny reálné hodnoty výdajů na opravy a údržbu stávajícího majetku a bude-li budovat nové a nové investice, riskuje, že se nakumulovaný objem majetku časem stane břemenem, které neúměrně zatíží její rozpočet na dlouhou dobu dopředu.

KVĚTOSLAVA BOTKOVÁ

Senior manažer financování veřejného sektoru Komerční banka

Pomocník pro řízení obecních financí – Balíček Municipality od Komerční banky

Balíček Municipality obsahuje finanční produkty a služby, které zajistí spolehlivou a efektivní správu municipálních financí. Kromě standardních bankovních služeb nabízí přístup k řadě užitečných volitelných služeb určených nejen pro město, obec či kraj, ale i pro představitele samosprávy.

V základní nabídce Balíček Municipality obsahuje korunový běžný účet, který je založen i veden zdarma včetně bezplatného zasílání měsíčních výpisů poštou, a výběr jednoho produktu přímého bankovnictví na rok zdarma: volit lze mezi PC bankovnictvím Profibanka, internetovým bankovnictvím MojeBanka Business, či telefonním bankovnictvím Expresní linka.

Výhodný balíček mohou municipality doplnit variabilně o řadu doplňkových služeb. Mezi nej- oblíbenější patří:

Cash pooling evidenční – umožňuje efektivněji zhodnocovat volné finanční prostředky na různých běžných účtech v rámci jednoho právního subjektu.

Automatické overnight vklady v korunách (ATVIS) – termínovaný vklad přes noc, vytvářený automaticky z nadměrného zůstatku na běžném účtu po zaúčtování všech platebních operací dne.

Termínovaný vklad v korunách, EUR či USD – termínovaný vklad na pevný termín s jednorázovou splatností nebo s automatickým obnovením.

Běžný účet s povoleným debetem za zvýhodněných podmínek.

Municipální úvěry – se zvýhodněnými cenami za zpracování, realizaci a spravování úvěru.

Balíček MůjÚčet na rok zdarma pro členy zastupitelstva.

Program zaměstnaneckých výhod – cenově zvýhodněné běžné účty, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.

Fondy IKS – efektivní zhodnocení volných finančních prostředků.

Leasingové produkty – financování aut, dopravní nebo stavební techniky, technologických zařízení a nemovitostí.

Pojištění Komerční pojišťovny.

Mezi hlavní výhody Balíčku Municipality patří individuální nastavení podle konkrétních potřeb municipality, výhodné úročení kreditních zůstatků na běžném účtu, úspora finančních nákladů zásluhou výhod a slev obsažených v balíčku i nižší úroková sazba povoleného debetu na účtu.

Více informací o Balíčku Municipality získáte na stránkách www.kb.cz, bezplatné infolince KB 800 521 521 nebo u bankovních poradců na pobočce Komerční banky.

ZDROJ: KOMERČNÍ BANKA

Květoslava Botková: Základem pro veškeré plánování obce je její schopnost dosáhnout určitého objemu přebytku běžného rozpočtu.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *