01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovení poplatků

OTÁZKA: Jak konkrétně stanovit poplatek podle § 17a zákona? ODPOVĚĎ: Postup je rámcově upraven v odst. 5 § 17a. Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, které vyplývají z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu...

OTÁZKA: Jak konkrétně stanovit poplatek podle § 17a zákona?

ODPOVĚĎ: Postup je rámcově upraven v odst. 5 § 17a. Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, které vyplývají z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Oproti místnímu poplatku zde není stanovena žádná paušální částka, a je výslovně dána možnost zohlednit jak třídění odpadu, tak i zahrnout náklady na pronájem popelnic.

OTÁZKA: V případě, že se obec rozhodne pro variantu úhrady svozu odpadu na smluvním základě, jsou nějaké zákonné podmínky platnosti této smlouvy?

ODPOĎ: Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Je pochopitelné, že ze smlouvy musí být dále zřejmý její předmět, a kdo s kým a kdy ji uzavřel.

OTÁZKA: Jestliže obec dosud nezavedla místní poplatek a stále vybírá úhradu za svoz odpadu na základě smluv uzavřených před 1. lednem 2002, musí něco měnit?

ODPOVĚĎ: S ohledem na nový odstavec 13 § 83 zákona platí, že právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy před 1. 1. 2002, jejichž předmětem je úhrada za svoz komunálního odpadu, se řídí ustanoveními tohoto zákona, tj. především novelizovaným § 17 odst. 5. Vznik těchto vztahů a nároky z nich se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Důvodem vzniku odstavce 13 § 83 byla skutečnost, že zákon o odpadech sice od 1. 1. 2002 nezrušil smlouvy o úhradě svozu odpadu, zrušil však jejich předmět. Platby, ke kterým se fyzické osoby zavázaly, se tak staly nevymahatelné. Novela zákona tento stav napravila.

OTÁZKA: Je možné, aby s někým byla uzavřena smlouva o úhradě, další odváděli poplatek za nemovitost a v částí obce třeba ještě platil místní poplatek?

ODPOVĚĎ: Takové řešení je vyloučeno. V obci může vždy platit pouze jeden z těchto tří možných systémů úhrady svozu komunálního odpadu. Výslovně se o tom zmiňuje zákon v § 17 odst. 5, kde je řečeno, že vybírá-li obce smluvní úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek. Obdobně v § 17a odst. 1 je stanoveno, že tento poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down