Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Staňte se profesionálem v řízení cestovního ruchu

V zájmu úspěšného vytváření a nabízení destinace na trhu cestovního ruchu je nutné, aby se řízení cestovního ruchu věnovali odborníci, kteří budou schopni efektivně koordinovat činnosti jednotlivých poskytovatelů služeb v destinacích cestovního ruchu. Cílený rozvoj udržitelného cestovního ruchu...

V zájmu úspěšného vytváření a nabízení destinace na trhu cestovního ruchu je nutné, aby se řízení cestovního ruchu věnovali odborníci, kteří budou schopni efektivně koordinovat činnosti jednotlivých poskytovatelů služeb v destinacích cestovního ruchu. Cílený rozvoj udržitelného cestovního ruchu nabízí státům, regionům i obcím řešení mnoha ekonomických, sociálních a environmentálních problémů.

Rozvoj cestovního ruchu vyžaduje zavádění nových a účinnějších způsobů a metod jeho řízení. Toto hledání nových cest se projevuje nejen v jednotlivých službách cestovního ruchu, ale i v nabídce produktu destinace. Jeho významnou součástí jsou aktivity místní samosprávy a koordinační činnost subjektů zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu. Úspěšnost destinací tak v konkurenčním boji o zákazníka závisí nejen na nabízených produktech, ale i na kvalitě činnosti organizace destinačního managementu.


Vysoká škola hotelová v Praze nabízí jako jediná vysoká škola v České republice akreditované studium zaměřené právě na řízení cestovního ruchu jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni studia.

Absolventi oboru Management destinace cestovního ruchu najdou uplatnění v institucích veřejné správy na státní, regionální a lokální úrovni, v organizacích destinačního managementu, v marketingových organizacích cestovního ruchu, v turistických informačních centrech i v dalších podnicích cestovního ruchu.

 

Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

VŠH v současnosti nabízí 5 bakalářských a 4 magisterské studijní obory akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Nejbližší termíny dnů otevřených dveří jsou stanoveny na: 11. 7. a 22. 8. 2013 a kdykoliv po dohodě. Mimo tyto termíny se lze o studiu informovat i telefonicky na: 283 101 135-137 nebo na: 283 101 180-182; vždy v době od 8:00 do 15:30 hod.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 2. kolo do 31. 7. 2013. Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách VŠH.

Více informací o nabízených oborech a dalších podmínkách studia najdete na internetových stránkách www.vsh.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *