Autor
Kategorie:
Různé

Staronová i nová témata. Takový byl v září sněm Svazu měst a obcí ČR

Měl se uskutečnit už v červnu. Ale kvůli jarním povodním se v pořadí již XIII. sněm Svazu měst a obcí ČR (SMO) konal v Českých Budějovicích až ve dnech 19. a 20. září.

Zhodnotit činnost SMO a shodnout se na jeho prioritách pro následující dvouleté období přijelo v září do Českých Budějovic na pět set delegátů měst a obcí z celé ČR. Zavítal mezi ně i premiér v demisi Jiří Rusnok spolu s dalšími členy svého kabinetu.

Na program byla mj. zařazena problematika sociálního začleňování prostřednictvím platformy Výzva starostům 2013. Jejím cílem je definovat požadavky samospráv v této oblasti. Výzva upozorňuje na to, že problémy vzájemného soužití občanů nemohou jednotlivé obce řešit izolovaně či dokonce na úkor obcí jiných. »Více než kde jinde platí v oblasti vzájemného soužití občanů nutnost jednoty,« připomněl předseda SMO a kladenský primátor Dan Jiránek. Svým povinnostem vůči územní samosprávě však musí dostát především stát, který mnohdy přenáší odpovědnost na města a obce. »U sociálního začleňování je třeba specifikovat role státu, samospráv i neziskových organizací, jež by měly působit v souladu se zájmy státu a samospráv,« dodal Dan Jiránek. Podle řady představitelů měst a obcí Agentura pro sociální začleňování od svého vzniku nezaznamenala žádné hmatatelné výsledky. Některé radnice se s ní naopak nedokázaly shodnout, neboť její vedení není příliš přístupné diskusi a kompromisu. SMO požadoval změnu ve vedení agentury a po ukončení čerpání evropských fondů její převedení pod pra-vomoc některého z ministerstev.

V souvislosti s problematikou sociálního začleňování je třeba řešit i sociální bydlení. »Nesouhlasíme s tím, aby bylo primárně hrazeno z dotací EU. Naopak z důvodu udržitelnosti nově vytvořeného systému by mělo být hrazeno zejména z národních zdrojů,« uvedl starosta Strakonic Pavel Vondrys. SMO bude také požadovat sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, což by mělo přispět ke zlepšení evidence, stejně jako kontrolu vyplácení dávek do jednoho bytu či místnosti, aby v ní fiktivně nebydlely desítky osob.

Municipality musí stále naléhavěji řešit i otázku bezpečnosti. »Je bezpodmínečně nutné důsledněji postihovat všechny formy trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých, a významně zvýšit postihy v případě opakované trestné činnosti. Opakované přestupky by měly být posuzovány jako trestný čin. V této souvislosti by bylo třeba zprovoznit a zpřístupnit centrální registr přestupků, s nímž by radnice mohly pracovat,« zdůraznil místopředseda SMO Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí.

Účastníci sněmu se také shodli na tom, že snížení administrativy ve veřejné službě a veřejně prospěšných pracích je pro obce jediným východiskem, jak zajistit jejich fungování. Místopředseda SMO, primátor Chomutova Jan Mareš k tomu uvedl: »Zájmem státu je udržení sociálního prostředí a zaměstnanosti. Stanovme proto takový motivační systém, aby se dlouhodobě nezaměstnaným vyplatilo se do veřejně prospěšných prací zapojit.«

Starostové rovněž upozornili na podfinancování školství. Např. pro zajištění jeho požadované kapacity pouze v okolí Prahy by bylo třeba přibližně 1,5 mld. Kč.

Pokud jde o oblast veřejných zakázek, na sněmu zaznělo, že obce a města žádají Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o přijetí takových organizačních opatření, která povedou ke zkrácení lhůt pro vyřizování stížností na úkony zadavatele. Řada těchto stížností totiž slouží jen jako nástroj konkurenčního boje mezi soutěžiteli, přičemž kvalitu soutěží nijak nezvyšují.«

Místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda SMO pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák v Českých Budějovicích mj. zdůraznil, že v novém programovacím období EU od roku 2014 by města a obce měly dostat větší vliv nejen na to, které projekty samy předkládají, ale zejména na to, jaké aktivity na jejich území uskutečňují jiné subjekty, jako jsou kraje, stát, místní akční skupiny či další subjekty.

Na sněmu se diskutovalo rovněž o podpoře meziobecní spolupráce. Její rozvoj je podle výkonného místopředsedy SMO Jaromíra Jecha cestou, jak při zachování samostatnosti obcí docílit nejen zlepšení služeb, ale také finančních úspor (o jednom z prvních konkrétních rodících se příkladů píšeme na str. 38-40).

Na dvoudenní sněm Svazu měst a obcí ČR do Českých Budějovic se sjelo na pět set starostek a starostů z celé České republiky.

Jednání sněmu se konalo ve dnech 19. a 20. září v pavilonu T 1 na českobudějovickém Výstavišti.

K účastníkům sněmu promluvil také předseda vlády ČR v demisi Jiří Rusnok.

FOTO: AECHIV SMO ČE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *