Starostové protestovali proti chystanému skokovému zvýšení autorských poplatků

Před pražským sídlem Ochranného svazu autorského (OSA) a následně také před Ministerstvem kultury se včera sešla přibližně stovka demonstrantů, kteří recesistickou formou vyjadřovali svůj nesouhlas s dramatickým nárůstem odměn, jež na rok 2017 ohlásil OSA a v jejichž důsledku se v roce 2017 mají pronikavě zvýšení poplatků u řady položek sazebníku oproti úrovni letošního roku, a to až o 50 %. Demonstraci uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací hotelů a restaurací ČR. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci České pirátské strany a spolku s poslankyní Věrou Kovářovou přišel také senátor Ivo Valenta.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se již obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury  s podezřením, že tímto razantním zvýšením sazeb OSA zneužil své dominantní postavení. „Takto enormní nárůst sazeb OSA není ani odůvodněný, ani přiměřený. Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly jejich sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v ČR,“ podivuje se ohlášenému zvýšení sazeb OSA starosta Křižánek na vysočině a místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Hudba pravidelně zní na různých obecních/městských slavnostech, akcích, využívá se však také ve školách, domovech s pečovatelskou službou atd., které obce zřizují. Samosprávy přitom nezpochybňují princip, že je nutno za užití autorských děl hradit odměny, avšak v přiměřené výši.

Vyzvali jsme naše členy, aby do doby než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či ministerstvo kultury tento postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn,“ upozorňuje starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš, který v SMS ČR předsedá Pracovní skupině pro financování samospráv.

Ke stejnému postupu vyzval i senátor Ivo Valenta, který přišel mezi demonstranty. Oznámil jim také, že vládní návrh novely autorské zákona bude chtít doplnit mj. i o to, aby pro dohled na účelnou a oprávněnou výší autorských poplatků, ale i nad způsobem jejich výběru a následného rozdělování mezi autory byl vytvořen speciální dozorový orgán.

SMS ČR již dříve vyslovilo podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve 2. čtení projednává Poslanecká sněmovna a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci (viz sněmovní tisk č. 724). Podle názoru Sdružení místních samospráv si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona.

SMS ČR upozorňuje na to, že drtivá většina obcí hradí autorské poplatky více kolektivním správcům, a je tak zatížena poplatkovou povinností u více autorských svazů. SMS ČR se tak obává, že nárůst sazeb OSA budou kopírovat i další kolektivní správci a zvýší své sazby. (Jako to už v minulých dnech učinila například divadelní, literární, audiovizuální agentura DILIA – pozn. redakce.)

Svůj ostrý protest proti oznámenému razantnímu zvýšení autorských poplatků nedávno vyjádřil i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).  "Zvýšení poplatků za reprodukovanou hudbu, které oznámila OSA, to v absolutních částkách při kulturních a společenských akcích znamená až stovky tisíc korun navíc, což pro obce nejsou malé peníze," říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: "Proto jsme koncem srpna jednali na Ministerstvu kultury, které udělilo OSA statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Plánujeme také jednat přímo s OSA a dalšími organizacemi.“

"Chtít například po venkovském fotbalovém utkání, kde se nevybírá žádné vstupné, zaplatit za písničku 2,25 Kč za každého návštěvníka, je v českých podmínkách mírně řečeno úsměvné," vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s tím, že "skoro to vypadá, že OSA je monopolní organizací, která si na trhu může diktovat cokoliv, protože nemá konkurenci".

Předseda SMO ČR František Lukl, starosta Kyjova, úmysl OSA skokově zvýšit sazebník autorských poplatků pro obce a města rovnou označuje za "arogantní a facku do tváře obcím".

Pořadatelé včerejší demonstrace svůj protest proti skokovému zvyšování autorských poplatků vyjádřili i před Ministerstvem kultury. Sdružení místních samospráv si tomuto úřadu totiž na postup OSA již stěžovalo, avšak ministerstvo – jak představitelé SMS ČR včera uvedli – pouze vzkázalo, že s řešením tohoto problému nemůže územním samosprávným celkům nikterak pomoci.*

/rš/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down